ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Bizarr meglepetés a vakrandin, súlyos titkot hallgatott el a nő

Bizarr meglepetés a vakrandin, súlyos titkot hallgatott el a nő

Lutri, ho­gyan si­ke­rül, de talán pont az iz­ga­lom miatt men­nek bele a férfiak. Jöj­je­nek a leg­me­re­de­kebb hely­ze­tek!

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Ez a 6 dolog tilos szex után: nagy baj lehet belőle

Ez a 6 dolog tilos szex után: nagy baj lehet belőle

Sokan nem tud­ják, hogy köz­vet­le­nül szex után nem cél­szerű egy csomó hét­köz­napi dol­got csi­nálni.

Vadító combfix: a '30-as évek legszexibb stílusában villantanak a nők

Vadító combfix: a '30-as évek legszexibb stílusában villantanak a nők

Sze­­ret­­nél ele­­gáns és szexi lenni ka­­rá­­csony­­kor? Az biz­tos, hogy így aztán tény­leg va­rázs­la­tos lesz az ünnep!

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod.

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod. Jobb, ha néha hall­gatsz!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Transznemű versenyző került a népszerű tévéműsorba, őrület, hogy néz ki

Transznemű versenyző került a népszerű tévéműsorba, őrület, hogy néz ki

Most már biz­tos, hogy a 23 éves transz­nemű mo­dell indul a top­mo­dell ke­res­te­tik ver­seny­ben. Döb­be­ne­tes fotók kö­vet­kez­nek, a részt­vevő meg­szó­la­lá­sig úgy néz ki, mint egy igazi bom­bázó!

Izgató karika a popsin: mutatjuk a világ legszexibb fehérneműjét

Izgató karika a popsin: mutatjuk a világ legszexibb fehérneműjét

For­más mo­del­lek mu­tat­ják be a csá­bí­tás leg­sze­xibb fe­hér­ne­műit.

For­más mo­del­lek mu­tat­ják be a csá­bí­tás leg­sze­xibb fe­hér­ne­műit. Azon­nal be­in­dul­nak a férfiak!

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Nya­kun­kon a sze­re­tet ün­nepe, de még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben igen durva oka lehet. Me­re­dek szto­rik kö­vet­kez­nek...

Borzalmas, mit művel az ősi afrodiziákum a harcra kész férfiassággal

Borzalmas, mit művel az ősi afrodiziákum a harcra kész férfiassággal

A leg­újabb szer­nek bru­tá­lis mel­lék­ha­tá­sai van­nak...

A leg­újabb szer­nek bru­tá­lis mel­lék­ha­tá­sai van­nak...

Töpörödik a hímtag, ha rendszeresen használja ezt az eszközt a férfi

Töpörödik a hímtag, ha rendszeresen használja ezt az eszközt a férfi

Egy leg­újabb ku­ta­tás során de­rült fény a ve­szélyre; ki­de­rült, hogy a leg­több férfi érin­tett lehet a prob­lé­má­ban.

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Ves­sé­tek be ott­hon a ku­tya­póz új ver­zi­ó­ját, és má­mo­rító lesz az éjjel.

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében, még a pap is megnézte

Döb­be­ne­tes ese­tet je­len­tet­tek Va­ras­dról.

Döb­be­ne­tes ese­tet je­len­tet­tek Va­ras­dról. A te­le­pü­lé­sen egy óri­ási pé­nisz­szob­rot ké­szí­tet­tek fából, az al­ko­tás feje pedig egye­ne­sen az ég felé néz. Egyre töb­ben kí­ván­csiak a monst­rumra...

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy me­lyik nap kell oda­fi­gyelni a kap­cso­la­todra.

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy me­lyik nap kell oda­fi­gyelni a kap­cso­la­todra.

Ennél apróbb már nem is lehetne a bikini: Ettől bevadulnak a férfiak

Ennél apróbb már nem is lehetne a bikini: Ettől bevadulnak a férfiak

Az biz­tos, hogy a férfiak imádni fog­ják, hi­szen ez a fel­ső­rész aztán tény­leg sem­mit nem bíz a fan­tá­zi­ára.

Úgy feszül a dögös ducimodell testén a bikini, hogy minden férfi bevadul

Úgy feszül a dögös ducimodell testén a bikini, hogy minden férfi bevadul

A húsos szép­ség kö­ve­tői már tud­ják, hogy a sző­ke­ség nem fu­kar­ko­dik a szexi fo­tók­kal; most sem lesz ez más­képp.

15 bátor nő: Gondolkodás nélkül mutatták meg csodaszép mellüket

15 bátor nő: Gondolkodás nélkül mutatták meg csodaszép mellüket

15 nő mu­tatta meg keb­le­i­nek pá­rat­lan szép­sé­gét egy-egy akt­fotó ke­re­té­ben.

15 nő mu­tatta meg keb­le­i­nek pá­rat­lan szép­sé­gét egy-egy akt­fotó ke­re­té­ben. A bátor kez­de­mé­nye­zés egé­szen intim szin­te­ken fedi fel a nők gyö­nyörű egye­di­sé­gét. Meg­érintő val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek!

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem vé­let­len, hogy ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki.

Így pörgeti fel szexuális életedet ez a különleges jármű

Így pörgeti fel szexuális életedet ez a különleges jármű

Nem is kell sokat vár­nunk...

Meg­ál­lít­ha­tat­lan lesz a sze­x­ára­dat, és nem is kell túl sokat nem is kell vár­nunk...

Ez történt a hatalmas mellű lánnyal, akit évekig csúfoltak a suliban

Ez történt a hatalmas mellű lánnyal, akit évekig csúfoltak a suliban

Utálta, ha meg­né­zik; leg­szí­ve­seb­ben el­fedte volna buja ido­mait...

Korán érő típus volt, óri­ási mel­lek­kel. Utálta, ha meg­né­zik; leg­szí­ve­seb­ben el­fedte volna buja ido­mait.

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Ez a dögös szerelés 10 másodperc alatt vadítja meg a férfit

Ez a dögös szerelés 10 másodperc alatt vadítja meg a férfit

Most, hogy be­kö­szön­tött az ősz, egyre több nő szok­nyája alatt ott lapul ez a na­gyon szexi holmi. Néz­zük csak meg, mit is rej­te­get­nek alul a lá­nyok!

Titkos gyönyör: Anyósom az autóban nem sejtett semmit

Titkos gyönyör: Anyósom az autóban nem sejtett semmit

Néha a szex­ben is balul sül­het­nek el a dol­gok. Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon na­gyon pi­káns tör­té­ne­te­ket me­sél­tek...

Néha a szex­ben is balul sül­het­nek el a dol­gok. Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon pi­káns tör­té­ne­te­ket me­sél­tek...

Csodás, dús kebleket villantott a gyönyörű, magyar modell

Csodás, dús kebleket villantott a gyönyörű, magyar modell

Meg­mu­tatta bá­jait, és el­alél­tak tőle ra­jon­gói. Nem csoda.

Meg­mu­tatta bá­jait, és el­alél­tak tőle ra­jon­gói. Nem csoda.

Így élvezik a szexet a husi nők: Pikáns részletek a híres ducitól

Így élvezik a szexet a husi nők: Pikáns részletek a híres ducitól

A húsos szép­ség a fo­tóin is az ero­tika meg­tes­te­sí­tője, ki­su­gár­zása pedig meg­ba­bo­názza a kö­ve­tőit...

Áruld el a kedvenc színed, megmondjuk, milyen vagy az ágyban

Áruld el a kedvenc színed, megmondjuk, milyen vagy az ágyban

Vajon mi­féle össze­füg­gés lehet a szí­nek vi­lága és a sze­xu­a­li­tás kö­zött? Nem nehéz ki­ta­lálni, hi­szen mind­kettő hat ér­zé­ke­inkre.

Eszelős fehérnemű őrjíti meg a férfiakat: Figyeld a mellbimbót

Eszelős fehérnemű őrjíti meg a férfiakat: Figyeld a mellbimbót

Min­dent el­lep­nek a ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciók, nem csoda, hogy egy ilyen pi­káns he­lyen is meg­je­le­nik!

Min­dent el­lep­nek a ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciók, nem csoda, hogy egy ilyen pi­káns he­lyen is meg­je­le­nik! A szexi da­ra­bért a nők is odáig van­nak, hi­szen ebben lehet iga­zán csá­bí­tani! Na­gyon mu­ta­tós darab, az biz­tos - aho­gyan az is, hogy sok férfi alig várja, hogy meg­je­len­jen a há­ló­szo­bá­ban.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Felforr a véred: ez a zsinórtanga azonnal bevadítja a férfit

Felforr a véred: ez a zsinórtanga azonnal bevadítja a férfit

Szexi vá­lo­ga­tás kö­vet­ke­zik!

A szu­per­szexi mo­dell lábai előtt férfiak mil­liói he­ver­nek, és ő há­lá­ból a hűvös na­po­kon sem fu­kar­ko­dik a bi­ki­nis fel­vé­te­lek­kel. Szexi vá­lo­ga­tás kö­vet­ke­zik!

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is fog?

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is félre fog? Ezt igye­kez­tek ki­de­rí­teni ame­ri­kai egye­temi ku­ta­tók egy vizs­gá­lat­ban. Vajon mi lett az ered­mény? Tény­leg igaz ez a szte­reo­tí­pia?

Úristen, mi történt a ducimodell mellével

Úristen, mi történt a ducimodell mellével

A dögös mo­dell rend­sze­re­sen ör­ven­dez­teti meg ra­jon­góit pi­káns fo­tók­kal és vi­de­ók­kal. A leg­utóbbi nem csak szexi, hanem vic­ces is. Nem csoda, hogy a férfiak odáig van­nak érte!

A dögös mo­dell rend­sze­re­sen ör­ven­dez­teti meg ra­jon­góit pi­káns fo­tók­kal és vi­de­ók­kal, nem vé­let­len, hogy több mil­li­óan kö­ve­tik Ins­tag­ram ol­da­lát. A leg­utóbbi nem csu­pán rend­kí­vül szexi, hanem vic­ces is. Nem csoda, hogy a férfiak odáig van­nak érte! No, meg a benne fel­buk­kanó keb­le­kért!

Ősi tabu: megtalálták a régészek a péniszek péniszét

Ősi tabu: megtalálták a régészek a péniszek péniszét

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek egy tö­rök­or­szági ása­tá­son, le­esett a ku­ta­tók álla.

Ki­de­rült, hogy az óko­riak nem vol­tak olyan fi­no­mak és kul­tu­rál­tak, mint a tör­té­ne­lem­köny­vek ál­lít­ják...

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Esze­lősre kor­bá­csolja a vá­gyat és ki­rob­banó or­gaz­must ígér. Ugye te is szí­ve­sen ki­pró­bál­nád?

Sokkolta a férfiakat az, amit a légierő pilótanője művelt a mellével

Sokkolta a férfiakat az, amit a légierő pilótanője művelt a mellével

Ke­mény fából fa­rag­ták, tar­totta a lé­pést a férfi­ak­kal a bru­tá­lis ver­se­nyen. Majd olyas­mit tett, ami­től min­denki álla le­esett.

Borzalom történt ezzel a férfival szex közben

Borzalom, ami ezzel a férfival történt szex közben

Olyan bal­eset érte a pé­ni­szét, amire még gon­dolni is fáj­dal­mas.

Olyan bal­eset érte a pé­ni­szét, amire még gon­dolni is fáj­dal­mas. Egy or­vosi ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy a dolog sok­kal gya­ko­ribb, mint bárki hinné...

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Ilyen szexre számíthatsz az ágyban partnered csillagjegye szerint

Ilyen szexre számíthatsz az ágyban partnered csillagjegye szerint

Ha is­me­red tár­sad szü­le­tési ide­jét, akkor azt is ki­ol­vas­ha­tod össze­ál­lí­tá­sunk­ból, hogy ő mire ger­jed szex köz­ben.

Különös elváltozást tapasztalt alul: ezért kért a nő plasztikát

Különös elváltozást tapasztalt alul: ezért kért a nő plasztikát

Éve­kig té­pe­lő­dött, mire rá­szánta magát a be­avat­ko­zásra. Pedig vol­tak köz­ben part­ne­rei, és tel­je­sen ki­elé­gítő nemi éle­tet élt.

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Brutál szexi popsijával csinált fényes karriert ez az ukrán kiscsaj

Brutál szexi popsijával csinált fényes karriert ez az ukrán kiscsaj

Jött, lá­tott és győ­zött! Rá­adá­sul min­den­kit meg is győ­zött for­más alak­já­val a gyö­nyörű mo­dell.

Jött, lá­tott és győ­zött! Rá­adá­sul min­den­kit meg is győ­zött for­más alak­já­val a gyö­nyörű mo­dell.

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Döb­be­ne­tes mon­da­tok.

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Ők is így gon­dol­ják? Akkor talán nem olyan nagy gáz....

Újabb orosz invázió: keletről támadnak a szexi ducimodellek

Újabb orosz invázió: keletről támadnak a szexi ducimodellek

Ar­ra­felé is te­rem­nek húsos szép­sé­gek.

Árgus sze­mek­kel lesik a férfiak, mi tör­té­nik szexi nők terén Orosz­or­szág­ban, hi­szen ar­ra­felé is te­rem­nek húsos szép­sé­gek, akik meg­mu­tat­ják, ami­jük van.

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

A fej­lett vi­lág­ban el­ké­pesztő ütem­ben csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma. Ennek pedig ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

A fej­lett vi­lág­ban el­ké­pesztő ütem­ben csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma. Ez pedig na­gyon ko­moly ha­tást gya­ko­rol mind a férfiak egész­sé­gére, mind pedig ter­mé­keny­sé­gükre. Az utóbbi évek­ben több ku­ta­tás is meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got ezzel kap­cso­lat­ban..

A férfiak 93 százaléka szerint ez az orál repít a legvadabb orgazmusba

A férfiak 93 százaléka szerint ez az orál repít a legvadabb orgazmusba

Van egy olyan póz, ami­ben min­den­nél ha­tal­ma­sabb gyö­nyört hoz.

Van egy olyan póz, ami­ben min­den­nél ha­tal­ma­sabb gyö­nyört hoz.

A férfiak 93 %-a erre gondol, amikor először látja meztelenül a nőt

A férfiak 93 %-a erre gondol, amikor először látja meztelenül a nőt

Sokat té­pe­lődsz, mit gon­dol majd rólad, ami­kor elő­ször lát meg ruha nél­kül? Fö­lös­le­ges túl­ag­gódni magad!

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Ettől a hálószobai dekorációtól bizonyítottan több a szex

Ettől a hálószobai dekorációtól bizonyítottan több a szex

A há­ló­szo­bai ta­péta is lehet vágy­fo­kozó ha­tású.

Az em­be­rek sze­xu­a­li­tása ren­ge­teg min­den­től függ. Fon­tos a nap­szak, a han­gu­lat és a táp­lál­ko­zás is, de egy friss ku­ta­tás azt is bi­zo­nyí­totta, hogy a há­ló­szo­bai ta­péta is lehet vágy­fo­kozó ha­tású.

Ez a szexi fehérnemű őrjíti meg a pasikat a hálószobában

Ez a szexi fehérnemű őrjíti meg a pasikat a hálószobában

Mu­tat­juk ho­gyan pör­gesd fel mes­ter­fo­kon a li­bi­dót!

Mu­tat­juk ho­gyan pör­gesd fel mes­ter­fo­kon a li­bi­dót!

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Senki nem büszke rá...

Nem vé­let­len, hogy senki nem büszke rá: a mai napig szá­nal­mas­nak tart­ják az em­be­rek, ha va­laki ezt csi­nálja.

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Azok a nők, akik meg­ta­pasz­tal­ták már a gyö­nyör e faj­tá­ját, va­ló­sá­gos füg­gők let­tek...

Íme, a mágikus tantraszexpóz: Mindennél hosszabb lesz az orgazmus

Íme, a mágikus tantraszexpóz: Mindennél hosszabb lesz az orgazmus

Az biz­tos, hogy a nők imád­ják ezt a szext­rük­köt. Hi­szen el­nyúj­tott or­gaz­mus­ban rit­kán van ré­szük...

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

A kéj ga­ran­tált, él­vezd a gyö­nyört!

Tu­tira akarsz menni G-pont ügy­ben? Akkor jó he­lyen jársz, mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb trük­kö­ket az el­éré­sé­hez. A kéj ga­ran­tált csak él­vezd a gyö­nyört!

Ennél nagyobb női szexbakit el sem tudunk képzelni, menekül a férfi

Ennél nagyobb női szexbakit el sem tudunk képzelni, menekül a férfi

Hiába ké­nyel­mes, sza­bá­lyo­san le­gyil­kolja a nemi vá­gyat ez az öl­tö­zék.

Hiába ké­nyel­mes és prak­ti­kus, sza­bá­lyo­san le­gyil­kolja a nemi vá­gyat ez az öl­tö­zék.

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Egy sor egész­ség­ügyi de­for­má­ci­ó­hoz, köz­tük az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

Szuperorgazmust okoz a kutyapóz új verziója - szédítő élmény!

Szuperorgazmust okoz a kutyapóz új verziója - szédítő élmény!

Egé­szen új szintre lép a gyö­nyör.

Pró­báld ki ezt a pózt, és egé­szen új szintre lépsz a gyö­nyör­ben...

Az ősi gésatrükk így él tovább: Feszes és szoros lesz a vagina

Az ősi gésatrükk így él tovább: Feszes és szoros lesz a vagina

Esz­mé­let­len ér­zést élnek át a férfiak, akik meg­ta­pasz­tal­ták már ezt a szo­rí­tást, ehhez fog­ható or­gaz­mus nin­csen!

Esz­mé­let­len ér­zést élnek át a férfiak, akik meg­ta­pasz­tal­ták már ezt a szo­rí­tást, ehhez fog­ható or­gaz­mus nin­csen!

A tangának lőttek, mindent visz a legújabb, ultraszexi bugyifazon

A tangának lőttek, mindent visz a legújabb, ultraszexi bugyifazon

Forró, csip­kés divat ütötte fel a fejét a nők kö­ré­ben, imád­ják a férfiak.

Bár na­gyobb, mint a tanga, azért egy­ál­ta­lán nincs rá pa­nasz. Ugyanis kü­lön­le­ge­sen hat az ér­zé­kekre.

Titkos helyen tetováltatják magukat a nők, ettől megőrülnek a férfiak

Titkos helyen tetováltatják magukat a nők, ettől megőrülnek a férfiak

Gon­dol­tad volna, hogy egy egé­szen ap­rócska dolog is mi­lyen ha­tás­sal tud lenni a férfiak li­bi­dó­jára?

Botrány: kiakadtak a férfiak a legszexibb ducimodellre

Botrány: kiakadtak a férfiak a legszexibb ducimodellre

Sokak sze­rint vége a kar­ri­er­jé­nek...

A leg­utóbbi fel­vé­te­lén még a leg­hű­sé­ge­sebb ra­jon­gói is ki­akad­tak, sokak sze­rint ezzel vége a kar­ri­er­jé­nek...

Cseppet sem szégyenlős: Egészen tökös ezeknek a lányoknak a feneke

Cseppet sem szégyenlős: Egészen tökös ezeknek a lányoknak a feneke

Nem csu­pán egy szexi jel­mez­ről van szó; ez annál sok­kal iz­ga­tóbb...

Nem csu­pán egy szexi jel­mez­ről van szó; ez annál sok­kal iz­ga­tóbb. Le­e­sett a férfiak álla, ami­kor meg­lát­ták az új tren­det; és a nők nem áll­nak le, egyre több fotót töl­te­nek fel az in­ter­netre! Pi­káns vá­lo­ga­tás kö­vet­ke­zik!

Borzalom, mit művelnek a nők a Tinderen

Borzalom, mit művelnek a nők a Tinderen

Sok­szor hiába vár­nak, nem­hogy az iga­zit nem ta­lál­ják meg, de egy tisz­tes­sé­ges ran­dit sem tud­nak össze­hozni.

Sok­szor hiába vár­nak, nem­hogy az iga­zit nem ta­lál­ják meg, de egy tisz­tes­sé­ges ran­dit sem tud­nak össze­hozni.

Így bosszantják fel a férjüket a nők anélkül, hogy tudnának róla

Így bosszantják fel a férjüket a nők anélkül, hogy tudnának róla

Nem tudod, mitől olyan in­ge­rült?

Nem tudod, mitől olyan in­ge­rült a párod? Mu­ta­tunk 6 dol­got, ami ir­ri­tál­hatja, mi­köz­ben neked fel sem tűnik, hogy gond lenne.

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

El­sőre nem is szúrt sze­met, hogy mi je­lent meg vá­rat­la­nul, de né­hány szem­fü­les ra­jongó elég hamar ész­re­vette.

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Össze­szed­tük, mik ezek az alap­dol­gok - ha mindez is­me­rős, va­ló­szí­nű­leg hosszú távon ter­vez­hetsz.

Habár sosem lehet előre tudni, mennyi ideig tart egy pár­kap­cso­lat, bi­zo­nyos tör­vény­sze­rű­sé­gek meg­fi­gyel­he­tőek az iga­zán mély sze­rel­mek ese­té­ben. Össze­szed­tük, mik ezek az alap­dol­gok - ha mindez is­me­rős, va­ló­szí­nű­leg hosszú távon ter­vez­hetsz.

Nem véletlenül nyúlkál folyton nadrágjához a férfi

Nem véletlenül nyúlkál folyton nadrágjához a férfi

Rop­pant kel­le­met­len, és sok­szor be­teg­ség első jele is lehet az ál­landó visz­ke­tés oda­lent.

Rop­pant kel­le­met­len, és sok­szor be­teg­ség első jele is lehet az ál­landó visz­ke­tés oda­lent. Oly­kor pedig még fer­tő­zés­ről sincs szó, hanem va­lami egé­szen más ok áll a rossz érzés mö­gött. A kel­le­met­len intim tá­jéki ér­zés­nek egé­szen hát­bor­zon­gató oka is lehet...

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Mellben erős, bátor csajok: nem tököltek, megmutatták, amijük van

Mellben erős, bátor csajok: nem tököltek, megmutatták, amijük van

A nők idén jel­me­ze­ik­hez pi­káns, rafi­nál­tan szexi meg­ol­dást vá­lasz­tot­tak. Az biz­tos, hogy a pasik nem fog­nak pa­nasz­kodni!

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus...

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket...

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A hír­hedt szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket tel­jes rész­le­tes­ség­gel...

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

A tu­do­má­nyos világ kissé kel­le­met­len egész­ség­ügyi hírt szál­lí­tott a sze­rény mé­ret­tel élő férfi­ak­nak.

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Sok­szor a nők nem jól fo­gad­ják, és olyan is van, hogy a férfi rosszul idő­zít. Rend­kí­vül kínos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben...

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben, a cél: minél töb­bet meg­mu­tatni az iz­gató ci­cik­ből.

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal.

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal, amit most mu­ta­tunk.

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben?

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben, vagy még min­dig a csu­pasz­ság a trend? A szak­ér­tők el­árul­ják, mi­lyen irány­za­tok ér­vé­nye­sek intim tájon.

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

A fran­cia desszert­ről el­ne­ve­zett szex­póz a leg­fi­no­mabb or­gaz­must hozza el az ágy­ban. Ez a fajta édes gyö­nyör a nőt és a férfit is füg­gővé teszi.

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés.

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés, de csak ke­ve­sen merik fel­tenni őket.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy...

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába...

A szanszkrit nők boldogságának ősi titka: Így hoz gyönyört a jónimasszázs

A szanszkrit nők boldogságának ősi titka: Így hoz gyönyört a jónimasszázs

Azok a nők, akik ki­pró­bál­ták, ál­lít­ják, hogy éle­tük leg­jobb or­gaz­mu­sait élték át így.

Extrém bugyiban sétált a popsiverseny főszereplője

Extrém bugyiban sétált a popsiverseny főszereplője

Maga is le­nyű­göző hát­só­val bír...

Férfiak mil­liói kí­sé­rik fi­gye­lem­mel a bra­zil Miss Bum­bum fe­nék­szép­ség­ver­senyt: naná, hi­szen me­ző­nyé­ben a világ leg­szebb pop­si­jai göm­bö­lyöd­nek!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez se­hogy sem si­ke­rül?

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső, ka­tar­ti­kus gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során, és ame­lyet min­denki sze­retne át­élni. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül? Ne csüg­gedj, a sze­xo­ló­gus el­mondja, mit lehet tenni!