ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Így izgatja a közönséget minden nap az ultraszexi időjárás-jelentő

Így izgatja a közönséget minden nap az ultraszexi időjárás-jelentő

Me­xi­kó­ban az idő­já­rás je­len­tés az egyik leg­fon­to­sabb műsor a tv-ben. S hogy miért is? Mind­járt meg­tu­dod!

Nagyon durva, mi derült ki a szexrobotot használó férfiakról

Nagyon durva, mi derült ki a szexrobotot használó férfiakról

Ár­tal­ma­sak le­het­nek a férfi­akra...

Las­san nem tud­juk meg­kü­lön­böz­tetni a szex­ro­bo­to­kat a hús-vér nők­től. Ám arról senki nem be­szél, ár­tal­ma­sak-e...

Kisebb vagyonból műttette magát szexbabává ez a nő, sokkoló felvételek!

Kisebb vagyonból műttette magát szexbabává ez a nő, sokkoló felvételek!

Egé­szen úgy néz ki, mint egy mű­anyag baba. Nem bánja: mert ez volt a célja.

Egé­szen úgy néz ki, mint egy mű­anyag baba. Nem bánja: mert ez volt a célja.

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak.Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

6 millió férfi imádja ezt a mexikói szexistennőt, elképesztő, mit művel

6 millió férfi imádja ezt a mexikói szexistennőt, elképesztő, mit művel mindennap

Egy me­xi­kói té­vé­csa­torna leg­na­gyobb do­bása volt, hogy szer­ződ­tette az ult­ra­szexi Ya­ne­tet.

Eszelősen szexi szépséghibák: Íme, a világ legjobb nője

Eszelősen szexi szépséghibák: Íme, a világ legjobb nője

Hi­he­tet­le­nül iz­gal­mas szép­ség­hi­bák­kal uta­sí­tott maga mögé min­den­kit 2018 leg­jobb nője. Lé­leg­zet­el­ál­lító fotók!

Hi­he­tet­le­nül iz­gal­mas szép­ség­hi­bák­kal uta­sí­tott maga mögé min­den­kit 2018 leg­jobb nője. Lé­leg­zet­el­ál­lító fotók!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szuperpóz: azonnal kiderül, lesz-e folytatása az egyéjszakás kalandnak

Szuperpóz: azonnal kiderül, lesz-e folytatása az egyéjszakás kalandnak

Mu­tat­juk, miről is van szó!

Azok a férfiak a leg­si­ke­re­seb­bek a nők­nél, akik be­vál­lal­ják ezt az a po­zí­ciót az ágy­ban. Apró kis vál­toz­ta­tás, ami vi­szont ren­ge­te­get je­lent a nők­nek. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Trükkös módon villantotta meg formás melleit a szőke ducimodell

Trükkös módon villantotta meg formás melleit a szőke ducimodell

Nem fu­kar­ko­dik Ins­tag­ram ol­da­lán a pi­káns ké­pek­kel.

Amúgy sem fu­kar­ko­dik Ins­tag­ram ol­da­lán a pi­káns ké­pek­kel, de most ma­ga­sabbra tette a lécet.

Egyre perverzebb vágyakat elégítenek ki a szexrobotok: Itt az új generáció

Egyre perverzebb vágyakat elégítenek ki a szexrobotok: Itt az új generáció

Egyre si­mább bőr, egyre pu­hább cici, és meg­döb­bentő élet­hű­ség. Ro­ham­tem­pó­ban fej­lesz­tik a gyár­tók a kéj­ro­bo­to­kat.

Ez az elképesztő szexkellék csúcsorgazmust okoz a nőnek!

Ez az elképesztő szexkellék csúcsorgazmust okoz a nőnek!

Meg­lepő a kül­seje, de szé­dítő él­ményt nyújt annak, aki ügye­sen hasz­nálja.

Meg­lepő a kül­seje, de szé­dítő él­ményt nyújt annak, aki ügye­sen hasz­nálja.

Perverz, amit ez a férfi a női bugyikkal művel

Nagyon perverz, amit ez a férfi a női bugyikkal művel

Döb­be­ne­tes tör­té­ne­tet osz­tott meg egy nő egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon.

Döb­be­ne­tes tör­té­ne­tet osz­tott meg egy nő egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon. Ki­de­rült, hogy va­ló­já­ban egy na­gyon is gya­kori szex­szo­kás­ról van szó...

Félmeztelen képpel őrjíti meg a férfiakat a világ legszexibb nője

Félmeztelen képpel őrjíti meg a férfiakat a világ legszexibb nője

Ebbe be­le­pi­rulsz!

Ebbe be­le­pi­rulsz! A csu­pán 26 éves mo­dell nem szé­gyelli meg­mu­tatni tö­ké­le­tes bá­jait.

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A nők több­sége soha nem ta­pasz­talja meg a mult­ior­gaz­must.

A mult­ior­gaz­mus a gyö­nyö­rök csú­csa, ám a nők több­sége hiába képes rá, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Nincs rajta az af­ro­di­zi­á­ku­mok lis­tá­ján, mégis össze­függ a szex­szel ez az édes, piros gyü­mölcs.

Rop­pant egy­szerű, ho­gyan, mu­tat­juk az iz­gal­mas meg­ol­dást!

Mellbedobással tarolta le a netet ez a lány, íme az új szexcsillag

Mellbedobással tarolta le a netet ez a lány, íme az új szexcsillag

A ru­ti­nos, szexi mo­dell hamar fel­ta­lálta magát; egy-két év alatt több mil­liós kö­ve­tő­tá­bora lett. Nem vé­let­le­nül...

Brutális ez a bugyi

Brutális ez a bugyi: Soha többé nincs kérdés

Ha azt hi­szed, már semmi újat nem tud­nak mu­tatni neked női bu­gyik terén, akkor bi­zony té­vedsz.

Ha azt hi­szed, már semmi újat nem tud­nak mu­tatni neked női bu­gyik terén, akkor na­gyot té­vedsz. Ilyet még tuti nem lát­tál!

Ilyen szexi még soha nem volt a sörhűtő, nem győzöd számolni a popsikat

Ilyen szexi még soha nem volt a sörhűtő, nem győzöd számolni a popsikat

Itt a nyár, ideje gon­dol­kod­nod azon, miben fogod hű­teni a sö­rö­det.

Itt a nyár, a kerti sü­tö­ge­té­sek, hor­gá­szá­sok, víz­parti bulik ideje. Egy­szó­val ideje gon­dol­kod­nod azon, miben fogod hű­teni a sö­rö­det. Mu­ta­tunk egy na­gyon menő és rafi­nál­tan szexi meg­ol­dást!

Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Beszédes szextanulmány: Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ke­dők több­sége a szex egy bi­zo­nyos tí­pusa miatt csalja meg pár­ját. Mu­tat­juk, me­lyik az!

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója. A 65 és 80 év kö­zöt­tiek két­ötöde vallja magát ak­tív­nak.

Ezt jelenti, ha álmodban nem a pároddal szexelsz

Éjszaka támad a tiltott gyönyör: Ezt jelenti, ha álmodban nem a pároddal szexelsz

Van, hogy a férfi­em­ber olyas­va­la­ki­vel gyű­rö­gette a le­pe­dőt ál­má­ban, akire egy­ál­ta­lán nem vá­gyik ébren.

For­rók és buják az ero­ti­kus álmok, de néha sok­koló tit­ko­kat rej­te­nek.

Ebben a típusú házasságban magasan legtöbb a szex

Ebben a típusú házasságban magasan legtöbb a szex

Mitől függ a sok szex?

A szex az egyik leg­fon­to­sabb össze­tartó erő egy kap­cso­lat­ban - épp ezért minél több van be­lőle, annál jobb.

Minden férfi álma ez a melltartó, bemutatja a cicikirálynő

Minden férfi álma ez a melltartó, bemutatja a cicikirálynő

Lás­suk be, hogy igaza van!

Az ult­ra­dö­gös Play­boy-mo­dell a ter­mé­sze­tes mell­tar­tóra es­kü­szik. Lás­suk be, hogy igaza van!

Őrület, de emiatt tiltakozik a szervezeted zsigerileg a szex ellen

Őrület, de emiatt tiltakozik a szervezeted zsigerileg a szex ellen

Sok nőnek fel se tűnik, hogy egyre ke­ve­sebb a szex.

Sok nőnek fel se tűnik, hogy egyre ke­ve­sebb a szex.

Itt a szakítás új formája: Egyre több nő alkalmazza ezt a módszert

Itt a szakítás új formája: Egyre több nő alkalmazza ezt a módszert

Véget ért a sze­re­lem, s azon­nal egy új kap­cso­latba ug­rasz?

Véget ért a sze­re­lem, s azon­nal egy új kap­cso­latba ug­rasz? Ezzel nem vagy egye­dül.

Brutális bosszút állt a szeretőn a feleség, vajon mit követett el a férj

Brutális bosszút állt a szeretőn a feleség, vajon mit követett el a férj

A fél­té­keny asszony Bu­da­pes­ten, az utca nyil­vá­nos­sága előtt vett re­van­sot. Csak az nem látta, aki nem akarta.

Nem tud elmenni ez a férfi, és most erre vetemedett

Nem tud elmenni ez a férfi, és most erre vetemedett

Egyre több férfit érint az ál­la­pot.

Nem csak őt, egyre több férfit érint a rej­té­lyes ál­la­pot. Csak­hogy annyira ta­bu­téma, hogy nem be­szél­nek róla. Meg­hök­ken­tően hívja fel rá a fi­gyel­met.

A gésaszex már a múlt: újabban ide járnak extrákért a japán férfiak

A gésaszex már a múlt: újabban ide járnak extrákért a japán férfiak

A szi­get­or­szág híres az egyedi, sok­szor me­re­dek helyi szex­szo­ká­sok­ról.

A szi­get­or­szág híres az egyedi, sok­szor me­re­dek helyi szex­szo­ká­sok­ról, és innen jön­nek a leg­bi­zar­rabb új­don­sá­gok is. A sze­ren­csés japán férfiak szá­mára olyan szol­gál­ta­tá­sok lé­tez­nek, amik­ről itt­hon ál­modni sem me­rünk.

Durva, mit kapott követőitől a vaginavilágosításra buzdító szépségguru

Durva, mit kapott követőitől a vaginavilágosításra buzdító szépségguru

Gya­nút­la­nul meg­osz­totta a túl sötét in­tim­bőr el­leni ta­ná­csait.

Olyan fel­há­bo­ro­dás és lincs­han­gu­lat fo­gadta a be­jegy­zést, amire egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott.

Csípővillantás: Behúzott fürdőbugyi az eszelős új divat

Csípővillantás: Behúzott fürdőbugyi az eszelős új divat

Ne ma­radj le te sem!

A leg­dö­gö­sebb és leg­töb­bet kö­ve­tett nők szexi für­dő­ru­há­ik­ban mu­tat­ták olyan pózt mu­tat­tak, hogy azon­nal fel­rob­bant in­ter­net. Ne ma­radj le te sem!

Finom erotika, buja meztelenség: a francia nő fotóit az egész világ imádja

Finom erotika, buja meztelenség: a francia nő fotóit az egész világ imádja

Sze­reti a női tes­tet a maga ter­mé­sze­tes­sé­gé­ben meg­mu­tatni. Fel­vé­te­lei sok­szor ki­hí­vóak vagy meg­döb­ben­tők.

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; és nem kell le­vet­kőzni ahhoz, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad hir­te­len.

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; és nem kell le­vet­kőzni ahhoz, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad hir­te­len. Elég hozzá egy mo­bil­te­le­fon. Egy szán­dék nél­küli hívás... Na­gyon durva szto­rik jön­nek!

Eszméletlen szexi a húsos ducimodell: dögösen vonult ki a strandra

Eszméletlen szexi a húsos ducimodell: dögösen vonult ki a strandra

Nincs még egy ilyen du­ci­mo­dell, aki ennyire vágná, mire buk­nak a férfiak!

Ash­ley Gra­ham jött, lá­tott és győ­zött: nincs még egy ilyen du­ci­mo­dell, aki ennyire vágná, mire buk­nak a férfiak! A ke­rek­ded szép­ség ismét pá­rat­lan ala­kí­tást nyúj­tott, ne hagyd ki a leg­újabb vi­de­ó­ját!

2018 popsiszenzációja ez a lány, egészen elképesztő a teste

2018 popsiszenzációja ez a lány, egészen elképesztő a teste

Esz­mé­let­len szexi alak­já­val bár­kit le­hen­ge­rel, aki a kö­ze­lébe kerül. Vi­lá­gos­zöld szemű démon!

Esz­mé­let­len szexi alak­já­val bár­kit le­hen­ge­rel, aki a kö­ze­lébe kerül. Vi­lá­gos­zöld szemű démon!

Ráhasalt a szélvédőre a szőke szexbomba, nem volt rajta melltartó

Ráhasalt a szélvédőre a szőke szexbomba, nem volt rajta melltartó

Nagy mellű szőke bom­bázó fo­tó­i­tól rob­ban a net: ha­tal­mas keb­le­i­vel egy Fer­rari szél­vé­dő­jét si­mo­gatta! Ettől le­iz­zadsz!

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Is­merd meg, mit is je­lent mindez az egész­sé­ged szem­pont­já­ból, és hogy mind közül me­lyik a leg­csá­bí­tóbb illat a férfiak szá­mára!

A házasságnak ez a kellemetlen mellékhatása előbb csinálja ki a férfit

A házasságnak ez a kellemetlen mellékhatása előbb csinálja ki a férfit

A nők to­vább bír­ják - le­gyen szó bár­mi­lyen hosszú, vagy bár­mi­lyen in­ten­zív kap­cso­lat­ról. Egy új ku­ta­tás leg­alábbis ezt ál­lítja.

Megszólal a vaginadizájner: elképesztő, mire vágynak odalent a nők

Megszólal a vaginadizájner: elképesztő, mire vágynak odalent a nők

A divat min­den te­rü­le­ten irányt ad a nők­nek, nem csoda, ha oda­lent is sze­ret­nek szé­pít­kezni.

XXL-es férfiasság: Mit jelent a gyakorlatban, ha bőkezű a természet

XXL-es férfiasság: Mit jelent a gyakorlatban, ha bőkezű a természet

Min­denki úgy gon­dolja, a nagy méret az iga­zán férfias, és ezek a pasik ki­húz­ták a lottó ötöst.

Min­denki úgy gon­dolja, a nagy méret az iga­zán férfias, és ezek a pasik ki­húz­ták a lottó ötöst.

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat...

Egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, és a nő erő­sebb or­gaz­must él át. Egy ku­ta­tás sze­rint ezzel a trük­kel hat­szor na­gyobb eséllyel lehet el­jutni a csúcsra.

A gyönyör új dimenziójába repít ez az érzéki szexmódszer

A gyönyör új dimenziójába repít ez az érzéki szexmódszer

A vég­le­te­kig fo­kozza a vá­gyat...

A vég­le­te­kig fo­kozza a vá­gyat ez a buja játék, nem csoda, hogy va­ló­ság­gal rob­ban tőle a gyö­nyör...

Kiborítja a nőket, ha így viselkedik egy férfi: Rosszabb a megcsalásnál

Kiborítja a nőket, ha így viselkedik egy férfi: Rosszabb a megcsalásnál

A férfiak azt hi­szik, a hűt­len­ség a leg­rosszabb, amit el­kö­vet­nek, pedig...

A férfiak azt hi­szik, a hűt­len­ség a leg­rosszabb, amit el­kö­vet­nek. Pedig ez egy­ál­ta­lán nem így van.

Szörnyű dolgot tett a kebelcsoda, őrjöngenek a férfiak

Szörnyű dolgot tett a kebelcsoda, őrjöngenek a férfiak

Ash­ley Ale­xiss du­ci­mo­dell nép­sze­rű­sé­gét min­den­kép­pen húsos ido­mai adják...

Ash­ley Ale­xiss du­ci­mo­dell nép­sze­rű­sé­gét min­den­kép­pen húsos ido­mai adják...

Támadnak az anyaszült meztelen nők: Nagyon bizarr dolgot művelnek

Támadnak az anyaszült meztelen nők: Nagyon bizarr dolgot művelnek

Vi­lág­szerte le­dob­ták a tex­tilt a kert­imádó nők, hogy a szo­ká­sos mun­ká­la­to­kat anya­szült mez­te­le­nül vé­gez­zék.

Édes sóhajok, kéjes nyögések: Elképesztő hanghatások orgazmus alatt

Édes sóhajok, kéjes nyögések: Elképesztő hanghatások orgazmus alatt

Va­la­ki­nek eszébe ju­tott gyűj­teni a nők or­gaz­mus-effekt­jeit, és a férfiak odáig van­nak az on­line kol­lek­ci­ó­ért.

Anyaszült meztelenül sétált be a csinos hallgatólány az egyetemre

Anyaszült meztelenül sétált be a csinos hallgatólány az egyetemre

Döb­ben­ten fi­gyel­ték a töb­biek, ahogy el­ha­ladt mel­let­tük.

Döb­ben­ten fi­gyel­ték a töb­biek, ahogy el­ha­ladt mel­let­tük. Mon­da­nunk sem kell, hogy a kam­pu­szon sé­tál­gató fi­a­tal lány a fiúk fan­tá­zi­á­ját job­ban meg­moz­gatta, mint a lá­nyo­két...

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Bár­hol képes csúcs­gyö­nyört okozni.

Akad táv­irá­nyít­ható és net­ről ve­zé­rel­hető vib­ri­tanga, sőt, né­me­lyik olyan ext­rát tud, ami va­ló­szí­nű­leg eszedbe se jutna.

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Ke­véssé is­mert tény, de a höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val is képes or­gaz­must át­élni.

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

Ha vége a kap­cso­lat­nak, bi­zony a nők esze­ve­szett hú­zá­sokra ké­pe­sek...

Ha vége a kap­cso­lat­nak, bi­zony a nők esze­ve­szett hú­zá­sokra ké­pe­sek. Főleg, ha nem ők kez­de­mé­nyez­ték a sza­kí­tást. El­ké­pesztő val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek azok­tól a pa­sik­tól, aki­ken durva bosszút áll­tak az el­ha­gyott nők.

10 szexi ducimodell megmutatta, milyen gyönyörűek az igazi nők

10 ultraszexi ducimodell megmutatta, milyen gyönyörűek az igazi nők

A férfiak egy­ér­tel­műen a dom­bo­ru­la­to­kat ked­ve­lik.

Ezek a telt nők leg­alább ak­kora, sőt, sok­szor na­gyobb ra­jon­gó­tá­bor­ral ren­del­kez­nek, mint cím­la­pok­ról ránk mo­solygó so­vány mo­del­lek. A férfiak egy­ér­tel­műen a dom­bo­ru­la­to­kat ked­ve­lik.

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

A prűd­ség ma­nap­ság nem ját­szik: most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol.

A prűd­ség ma­nap­ság nem ját­szik: most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol.

Ünnepeljük együtt a Meztelenség Világnapját, lélegzetelállító fotók

Ünnepeljük együtt a Meztelenség Világnapját, lélegzetelállító fotók

Az in­ter­net pi­káns fotók for­má­já­ban őrzi a né­hány hét­tel ez­előtti ese­mény em­lé­két.

Ér­zé­kien faj­sú­lyos szex­bomba: Szőke du­ci­mo­dell ro­ban­totta a netet

Ér­zé­kien faj­sú­lyos szex­bomba: Szőke du­ci­mo­dell ro­ban­totta a netet

Ez a húsos szép­­ség tudja, mitől dög­­lik a légy, imád­­ják is a férfiak. Iz­­gal­­mas dom­­bo­­ru­­la­­tok, cso­­dá­­san vas­­kos com­­bok...

Az új generációs szexbaba sokaknál kicsapta a biztosítékot!

Az új generációs szexbaba sokaknál kicsapta a biztosítékot!

Szo­cio­ló­gu­sok és pár­kap­cso­lati szak­ér­tők he­ve­sen kon­gat­ják a vész­ha­ran­go­kat, az egyre élet­hűbb szex­ba­bák miatt.

Megérkezett a májusi horoszkópod, nem várt fordulat a szerelemben

Megérkezett a májusi horoszkópod, nem várt fordulat a szerelemben

Az em­beri kap­cso­la­tok és a kar­rier ke­rül­nek fó­kuszba a ta­vasz utolsó hó­nap­já­ban.

Mentőövet kaptak a férfiak a szexhez, ez tényleg áttörés

Mentőövet kaptak a férfiak a szexhez, ez tényleg áttörés

Nehéz fel­hőt­le­nül él­vezni a sze­xet, ál­lan­dóan ott a para a nem kí­vánt ter­hes­ség miatt.

Nehéz fel­hőt­le­nül él­vezni a sze­xet, ál­lan­dóan ott a para a nem kí­vánt ter­hes­ség miatt. Most azon­ban a férfiak kézbe ve­he­tik az irá­nyí­tást.

Ez a 34 GG domborulat nyerte az idei mellszépségversenyt

Ez a 34 GG domborulat nyerte az idei mellszépségversenyt

Nem­csak a méret volt döntő!

Mél­tán vég­zett a do­bogó leg­felső fokán a ha­tal­mas és cso­dás keb­lek­kel ren­del­kező Re­becca.

A szőrös vénuszdomb semmi ehhez képest, intimparóka az új divat

A szőrös vénuszdomb semmi ehhez képest, intimparóka az új divat

Min­den­kit sok­kolt, ami­kor fel­buk­kant egy di­vat­be­mu­ta­tón: a ter­ve­ző­ket, a saj­tót, a mo­del­le­ket...

Nagy történelmi bugyi-körkép: Így jutottunk el a tangáig

Nagy történelmi bugyi-körkép: Így jutottunk el a tangáig

Ha úgy gon­do­lod, hogy ré­geb­ben sok­kal sze­mér­me­seb­bek vol­tak az em­be­rek, mint most, na­gyot té­vedsz!

Ha úgy gon­do­lod, hogy ré­geb­ben sok­kal sze­mér­me­seb­bek vol­tak az em­be­rek, mint most, na­gyot té­vedsz!

Hiába tagadják, ez a nők legaljasabb párkapcsolati húzása

Hiába tagadják, ez a nők legaljasabb párkapcsolati húzása

Egy dolog biz­tos: ha a nők fegy­ver­ként kez­dik hasz­nálni a sze­xet, akkor annak nem lesz jó vége, íme a gya­kor­lat!

Egy dolog biz­tos: ha a nők fegy­ver­ként kez­dik hasz­nálni a sze­xet, akkor annak nem lesz jó vége...

Minibusszal járja a vidéket a kézműves vibrátorokat építő nő

Minibusszal járja a vidéket a kézműves vibrátorokat építő nő

Fog­lal­ko­zá­so­kat tart ér­dek­lő­dők­nek.

Pon­to­san olyan fog­lal­ko­zá­so­kat tart, ami­lye­ne­ket kéz­mű­ves vá­sá­rok­ban szok­tak. Csak ő vib­rá­tort ké­szí­teni ta­nítja az em­be­re­ket.

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

A nők a pén­zes pa­sikra buk­nak, menő ál­lás­sal, jó ko­csi­val. Leg­alábbis a pasik több­sége ezt hiszi.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Sok­koló lát­ványt nyújt, az biz­tos. És kö­ze­lebb­ről meg­is­merve is min­denki bi­zony­ta­lan vele kap­cso­lat­ban. El nem tud­ják kép­zelni, hogy kell hasz­nálni.

Sok­koló lát­ványt nyújt, az biz­tos. És kö­ze­lebb­ről meg­is­merve is min­denki bi­zony­ta­lan vele kap­cso­lat­ban. El nem tud­ják kép­zelni, hogy kell hasz­nálni, és a hely­ze­ten sokat az sem segít, ha meg­tud­ják, mit kell vele csi­nálni. De aki már ki­pró­bálta, va­ló­sá­gos ódá­kat zen­gett róla.

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők? Ezt mond­ják a szak­ér­tők, íme!

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők?

Gömbölyödő csoda: 9 féle női mell létezik

Gömbölyödő csoda: Valójában 9 féle női mell létezik

Sokan még min­dig a mé­ret­nél van­nak le­ra­gadva. Pedig ren­ge­teg alak lé­te­zik!

Van, aki a ma­rokba való, pici, ke­mény mel­le­ket sze­reti, más a lá­gyan hul­lámzó keb­le­ket. És per­sze nem mind­egy az sem, merre ágas­ko­dik a mell­bimbó...

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Le­ál­do­zott a szi­vacs­mell­tar­tók­nak...

Úgy fest, hogy a szi­vacs­mell­tar­tók­nak le­ál­do­zott, a nők már egy­ál­ta­lán nem akar­ják el­rej­teni a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől az ágas­kodó bim­bó­kat, sőt...

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit.

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit, és so­káig úgy né­zett ki, soha nem fog tel­jes éle­tet élni. Egy ki­tartó or­vosi te­am­nek hála meg­tör­tént a csoda. A be­avat­ko­zás egye­dül­álló a vi­lá­gon.

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Meg­kér­dez­tük, vajon mi jár a nők fe­jé­ben, mi­előtt a csúcsra érnek. Meg­lepő vá­la­szo­kat kap­tunk.

Meg­kér­dez­tük, vajon mi jár a nők fe­jé­ben, mi­előtt a csúcsra érnek. Meg­lepő vá­la­szo­kat kap­tunk.

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Ha te is azok közé tar­to­zol, akik napi több or­gaz­must élnek át, akkor erről jó ha tudsz. Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Nagyon szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon.

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon. Nem csoda: vic­ces, öt­le­tes, és na­gyon sokan meg tud­ják csi­nálni.

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

A férfiak sze­rint ez nekik nem­hogy ter­mé­sze­tes, de szük­sé­ges is. A nők ne­he­zen fo­gad­ják el ezt a per­ver­ziót.

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son.

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, kö­ze­lebb van, mint gon­dol­ják.

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki ala­po­san, jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki ala­po­san, jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni az ágyban

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni partnerüktől az ágyban

A vil­lám­szex­ből ez­ál­tal lesz ér­zéki sze­ret­ke­zés. Ta­pin­tá­sok, si­mo­ga­tá­sok, csó­kok...

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

Egé­szen döb­be­ne­tes szto­rik!

A há­ló­szo­bá­ban bi­zony tör­tén­nek olyan dol­gok, amik­ről nem il­lendő be­szélni. Az in­ter­net név­te­len­sé­gé­ben mégis ki­te­re­gette a szennyest né­hány fe­le­ség.

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Egye­sek sze­rint kü­lön­le­ges, mások sze­rint igen paj­zán a köz­zé­tett videó.

Egye­sek sze­rint igen paj­zán a köz­zé­tett videó. Pedig va­ló­színű, hogy célja nem a férfiak fel­iz­ga­tása volt.

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Há­zas­pá­rok me­sél­ték el, mit csi­nál­tak ezen az el­vi­leg szex­től fű­tött éj­sza­kán.

Te is azt gon­do­lod, hogy a leg­ro­man­ti­ku­sabb éj­sza­kán na­gyon paj­zán dol­gok tör­tén­het­nek az ágy­ban?

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

Több­ször oko­zott már tö­meg­hisz­té­riát az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór, mely egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

Ne ma­radj le te sem!

A pop­sik­i­rálynő most sem kí­méli a férfi­a­kat: igazi gyöngy­szem­mel aján­dé­kozta meg ra­jon­góit a zu­hany alól. Mu­tat­juk a na­gyon me­rész fel­vé­te­le­ket!

Elég a retusálásból! Ilyen egy valódi nő feneke!

Elég a retusálásból! Ilyen egy valódi nő feneke!

Cím­lap­fo­tók? Ma­ga­zi­nok? Ugyan már. A va­lódi nők ilye­nek, igen, mint aho­gyan a fo­tó­kon is lát­szik, me­lye­ket mu­ta­tunk.

Cím­lap­fo­tók? Ma­ga­zi­nok? Ugyan már. A va­lódi nők ilye­nek, igen, mint aho­gyan a fo­tó­kon is lát­szik, me­lye­ket mu­ta­tunk.

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne össze­fog­lalni a Los An­ge­les­ben tar­tott ese­mény lé­nye­gét.

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne össze­fog­lalni a Los An­ge­les­ben tar­tott ese­mény lé­nye­gét.

Brutális látvány: Így kerekíti a popsiját a világ legdögösebb időjósa

Brutális látvány: Így kerekíti a popsiját a világ legdögösebb időjósa

A szexi tévés kő­ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy for­más fe­neke és izmos combja le­gyen. Meg­mu­tatta né­hány vi­de­ó­ban, ho­gyan.

Megundorodtam a páromtól: Rémes a bugyija, és ez nem minden

Megundorodtam a páromtól: Rémes a bugyija, és ez nem minden

Saj­nos hiába stim­mel min­den, ha gusz­tus­ta­lan szo­ká­sai van­nak.

Saj­nos hiába stim­mel min­den egy új part­ner­rel, ha gusz­tus­ta­lan szo­ká­sai van­nak. Pél­dául el­fe­lejt fogat mosni, vagy zu­ha­nyozni, vagy fol­tos az al­só­ne­műje. Ne­te­zők osz­tot­ták meg leg­ke­vésbé sem ro­man­ti­kus, gusz­tus­ta­lan tör­té­ne­te­i­ket.