1 éve

Bayer Zsolt: Európa elrablása 1. rész

Bayer Zsolt a Mediaworks Hírcentrumon indított új sorozatot, Európa elrablása címmel. Ennek első része olvasható alább.

Szerző WM

Mottó:

„Tesó, látod magad előtt annak a brüsszeli sátánnak vigyorát, aki kitalálta, hogy Mária helyett használjuk a muszlim Malikát? Na, ezzel a vigyorral a pofájukon akarják pénzügyileg, gazdaságilag, politikailag, demográfiailag és mentálisan megfojtani Európat. De mindenekelőtt mentálisan. Mert akkor a többi már gyerekjáték.” (Egy barátom sms-e, miután kiszivárgott az Európai Bizottság titkos tervezete.)

A föníciai király leánya, Európé, virágot szedett a tengerparton, amikor Zeusz meglátta és azonnal beleszeretett. Szépséges fehér bika képében odament a lányhoz, lábaihoz térdepelt, Európé pedig virággal övezte s felült a hátára. Zeusz ekkor elrohant vele, s meg sem állt Krétáig, ahol visszaváltozott emberi alakra, s mindjárt magáévá is tette a lányt, aki aztán három gyermeket szült neki: Szarpédont, Radamantüszt s a leghíresebbet, Mínószt.

Ez Európé gyönyörűséges legendája. Ma már persze csak „metoo” szörnyülködés.

Mert akinek soha nem sikerült, de nagyon vágyott rá, gyűlöli. Aki ma gyűlöl, az gyűlöl csak igazán. (Ezt onnan lehet a legbiztosabban felismerni, hogy egyfolytában arról beszélnek: ők mindenkit szeretnek, és mindenkit szeretni kell.) Aki igazan gyűlöl, ideológiát farigcsál hozzá. Ha van ideológia, már vagy valaki. De attól fogva muszáj belekapaszkodnod az ideológiádba és tovább gyűlölnöd, nehogy visszahullj a semmibe, s hiábavalóan vágyakozz tovább. Minden mai beteg ideológia így jött létre. Így jött létre minden beteg ideológia mindig. A jakobinusoktól a bolsevikokon és a nácikon át egészen a „metoo”-ig, és a mai „egyetemekig”, amelyeken a safe space meg a gendertanszék a két legfontosabb hely. (Nem hiszed? Nézd meg Gurmai Zitát, ahogy a „metoo” táblát tartja maga előtt. Na ugye…)

Helena Dalli uniós biztos, aki a karácsony szó és a Mária név betiltásáról szóló irányelvet megalkotta
Fotó: Fotó: AFP

Öngyűlölők projektálják önmagukat a világba. Volt ilyen mindig. Csak eddig még soha, de soha nem volt ennyire földhözragadt. Mert, ahogy Gothár Péternél hallhattuk (őt már persze kicsinálták, pedig egészen helyre kis libsi pedigréje volt sokáig): „Nem mindegy, hogy milyen szinten vagánykodik az ember…”

Babits még ismerte a színvonalat:

Csak én birok versemnek hőse lenni, / első s utolsó mindenik dalomban: / a mindenséget vágyom versbe venni, / de még tovább magamnál nem jutottam. // S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi, / de hogyha van is, Isten tudja hogy van? / Van dióként dióban zárva lenni / s törésre várni beh megundorodtam. // Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, / csak nyílam szökhet rajta át: a vágy – / de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. // Én maradok: magam számára börtön, / mert én vagyok az alany és a tárgy, / jaj én vagyok az ómega s az alfa.

De ezek a maiak nem undorodnak meg. Hiszen nekik nincsen másuk, csak önmaguk, meg a kivetített öngyűlöletük, a sikertelenségük, s az ebből farigcsált ideológiájuk. Ez az ideológia persze mindig a világ egészét akarja megváltoztatni. Ó, hát mi mást? Hiszen akinek nincsen semmije sem, annak a világ kell, de azonnal. Hiszen önmagukat gyűlölik, s ezért úgy gondolják, a világot kell megváltoztatni. Hiszen nyilván a világgal van baj.

Albert Camus írja a nácikról: Ezek az őrültek képesek lettek volna elpusztítani az egész világot, hogy ha már ők nem élhetnek örökké, ne élje túl őket semmi sem. Ez a bűn a maga megátalkodottságában azért legalább grandiózus. De maradjunk kicsit Camus-nál, hogy végképp kiábránduljunk:

De attól fogva, hogy – jellem híján – mindenáron tannal ajándékozta meg önmagát az ember, a bűn vitába kezd, izeg-mozog, mint a józan ész maga, s felölti a szillogizmus valamennyi alakzatát. […] Az ideológia ma már csak a többi embert tagadja, ők a csalók. […] De ez az elmélkedés egyetlen fogalmat mutat fel pillanatnyilag, az abszurd fogalmát. […] Ha nem hiszünk semmiben, ha semminek nincs értelme, ha egyetlen értéket nem tudunk igenelni, minden lehetséges és semmi sem fontos. A gyilkosnak nincs érve, sem ellenérve, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs igaza. Szíthatjuk a krematórium tüzét vagy leprások ápolásának szentelhetjük életünket. Véletlen vagy szeszély műve a gonoszság és az erény. […] Így aztán az öngyilkosságot jogossá nyilvánító nihilizmus könnyűszerrel jut el a logika diktálta gyilkosságig. […] Az ember az egyetlen teremtmény, mely elutasítja, hogy az legyen, ami.

Izgalmas ugye? Különösen ez: „Ha nem hiszünk semmiben, ha semminek nincs értelme, ha egyetlen értéket nem tudunk igenelni, minden lehetséges és semmi sem fontos.” És ez: „Az ember az egyetlen teremtmény, mely elutasítja, hogy az legyen, ami.” Ezért szülhetnek ma már a férfiak is. Hiszen nincsen semminek semmi értelme. A „pusztuljon velünk együtt az egész világ” grandiózus bűne a „szüljenek a férfiak is” abszurd pitiánerségévé töpörödött.

Az ember évezredeket átfogó kollektív tudata s generációkon átívelő egyéni perspektívája pedig visszafelé a tavalyi black friday olcsó tévéjéig, előre pedig a holnapi Facebook-bejegyzésem várható lájkjaiig terjed. Hol van már Camus lázadó embere: „A lázadás az esztelenség láttán születik meg, igazságtalan vagy érthetetlen helyzetben. Vak lendülete rendet követel a káoszban, egységet a tovaillanó, az eltűnő mélyén. Kiált, követel, azt akarja, szűnjön meg a botrány, és kőbe íródjék, ami eddig szüntelenül a homokba íródott.” De ma már kő sincsen, csak homok. Még egyszer, Camus egészen pontosan így írt a nácikról, a rettenetes 1945-ös évről: „Ez a logika vitte az öngyilkosságot, korunk eledelét, végső következtetéséig, a jogosnak nyilvánított gyilkosságig. S a kollektív gyilkosságban jut el magaslatára. Ennek legnyilvánvalóbb bizonyítéka a hitleri apokalipszis 1945-ben. Önnön pusztulásukat semmibe vették ezek az őrültek, s földalatti vackukban készülődtek a magasztos halálra. A lényeg az volt, hogy ne magányosan pusztuljanak el, hanem hogy magukkal rántsanak egy egész világot.”

Ez a grandiózus bűn. Erre még a jakobinusok is képesek voltak. Persze ők is azzal kezdték, hogy megváltoztatták az egész világot. Nekiláttak átírni a hónapok nevét is. Nekik új időszámítás kellett, a keresztény Gergely-naptár miképpen is felelhetett volna meg a pogány, sátáni, istentagadó valójuknak – minden barbár meg van róla győződve, hogy ővele kezdődik a valódi világ, az igazi élet. Ezért kellett ezeknek a szörnyetegeknek saját, „forradalmi” naptár. S így lett a szemétre hajítva a Krisztus születését kiindulópontnak megtevő Gergely-naptár, hogy átadja helyét a „forradalmi naptárnak”, ahol a kereszténységre vagy éppen antikvitásra utaló hónapok neveit „racionálisra” cserélték: Vendémiaire hava, Brumaire hava, Frimaire hava, Nivose hava, Pluviose hava, Ventose hava, Germinal hava, Floéral hava, Prairial hava, Messidor hava, Thermidor hava, Fructidor hava – jaj, de pompás, s ha már a hónapok át vannak nevezve, nosza, mehetünk ölni, s Vandée-nál rárontottak saját nemzetükre, mert ezek mindig rárontanak saját nemzetükre, s ezrével öltek parasztot, papot, apácát és szerzetest, s megrészegültek a vér szagától, no meg persze önnön „nagyságuktól” és „bátorságuktól”.

Bayer Zsolt a Mediaworks Hírcentrumon indított új sorozatot.
Fotó: Hajdú-Bihari Napló

S ugyanezt még tudták a bolsevikok is, akik mindjárt azért érkeztek, hogy „a múltat végképp eltöröljék”, s persze megöltek bárkit, milliókat, mert volt elég idejük, az Ipatyev-házban pedig puskatussal vertek agyon haldokló gyermekeket, s büszkék voltak, de nagyon…

Ezek a maiak? Hát, ezek ennyire azért nem bátrak. Még. Ezek csak a szavak megváltoztatásáig és a múlt eltörléséig jutottak el egyelőre. Ezek csak a normális világot akarják elpusztítani, hogy aztán az abnormális mocskában gázolva szügyig, gyűjtögessék a lájkokat.

Ha nem tudsz semmi nyomot hagyni a világban, mert nem vagy semmi sem, akkor nekifogsz eltörölni szavakat, megváltoztatni a szavak eredeti értelmét, kitörölsz öröknek hitt értékeket a kollektív tudatból, megbélyegzed a múltat és a múlt nagyjait, de magadat már nem áldozod fel, hohó, egy genderfluid hernyó csak nem döglik meg holmi barikádokon!

„Így oldódnak föl lassankint ebben a szomorú században a legfelsőbb, legszellemibb dolgok e földi, és, hogy úgy mondjam, testi élet harcaiba, melynek csúcsa és koronája a fajok és nemzetek körül való harc, úgy mint az állatoknál a falkák, rajok és bolyok körüli. Ezen a lejtőn nincs megállás; s a szociálisták hiába hirdetik s olykor hiszik is magukat a béke és az emberközösség külömb-professziójú harcosainak: ők csak egy lépéssel tovább mennek még ezen az úton, s a faj és a nemzet még mindig magas, még mindig önzetlen, az egyén közvetlen céljain túlnyúló harcait cserélik meg pusztán az egyén minél jobb megélhetéséért küzdő szövetkezetek immár egyenesen s bevallottan anyagi célú harcaival. Kenyérért küzdeni bizonnyal nagy és vitális dolog a testi és praktikus életben: de ki ezt a küzdelmet avatja az emberi kultúra tengelyévé – mint a szociálista írástudó – az máris azonosítja az emberi kultúrát az állatival. Gondolat, vallás, erkölcs és művészet, mindaz, aminek őrzése az írástudók vállain nyugszik, becsüket vesztik az ily kultúrában, csupán az ösztönök, a cselekedet, a haszon maradnak ott becsben. Ilyen már a mi kultúránk annyira, hogy az igaz, a jó, a szép szinte fogalmakként és értékjelzőkként sem szerepelnek többé – helyüket a vitális vagy a szociális foglalja el, a nemzeti vagy a földszagú, vagy a mai.”

Babits ezt is pontosan látta. És hol vagyunk már a kenyérharctól, ó, Istenem, e mai perspektívából az is magasztosnak tűnik. Hiszen ma a genitáliák harca zajlik, ezeknek a kenyérharc is túl heroikus. Ezeknek a genitáliák harca maradt és jutott, harc azért, hogy felcserélhessék, össze-vissza csereberélhessék saját genitáliáikat. Ezekhez képest a disznólét kifejezetten magasztos. Egy darab szalonna: a disznólét nirvánája. És tényleg: „Láttam a boldogságot én, / lágy volt, szőke és másfél mázsa. / Az udvar szigorú gyöpén / imbolygott göndör mosolygása. / Ledőlt a puha, langy tócsába, / hunyorgott, röffent még felém – / ma is látom, mily tétovázva / babrált pihéi közt a fény.”

Hát persze. De József Attila azért még az „egek fogaskerekére” is fel tudott nézni, igaz, ott már csak azt látta, hogy „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol”.

De ez mégiscsak magasztosabb, mint ezek a maiak, akik a saját gatyájuk sliccéig képesek tekinteni, meg mások gatyájának sliccéig, meg a gyerekek sliccéig, de mindig a más gyerekének a sliccéig, ugyanis saját gyerekük, az nincsen… (Folytatjuk)

Szerző WM

Ez is érdekelhet

origo.hu

Egyre őrültebb szankciókat akar Brüsszel - itt vannak a legújabbak

origo.hu

Sosem hallott részletek derültek ki Zámbó Jimmy és Gregor Bernadett kapcsolatáról

borsonline.hu

Zsókának nincs más lehetősége: saját fiát kénytelen beperelni

mandiner.hu

Megrázó fotó Törökországból: nem engedte el halott lánya kezét egy férfi

ripost.hu

Megszólalt Zámbó Krisztián, durva dolgokat állít Zsuzskáról

magyarnemzet.hu

Erélyesebb fellépést követelt Brüsszelben hazánkkal szemben Karácsony Gergely

borsonline.hu

Terrorista támadás érte Judy közösségi oldalát

travelo.hu

Bécsben kétszintes jégpályán korizhattok még márciusban is

ripost.hu

„Rám borult, úgy sírt és azt mondta, itt a vég!” - Öngyilkos lett egy fiatal nő Gyöngyösön

ripost.hu

Mi lett Csisztu Zsuzsával? Megtörte a csendet, hosszú idő után őszintén beszélt életéről

ripost.hu

"Édesanyám karjaiban halt meg az öcsém" - leszúrták a 19 éves focistát

ripost.hu

Saját fia miatt kényszerült munkásszállóra az édesanya: "Dohos, büdös, alig jobb, mint az utca"

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-

További cikkek

INSIDER

Február 10.: Erre költik a nyugdíjasok az emelt összeget – Videók!

INSIDER

A békét szorgalmazta Orbán Viktor és azonnali tűzszünetre tett javaslatot

INSIDER

Második éve csökken az életszínvonal Németországban, válság Nyugaton

INSIDER

Egyetlen nap alatt iszonyú károkat okozott a vihar, megdőlt a szélrekord – Galéria

INSIDER

Nyitrai Zsolt: Már több mint 50 ezren írták alá az agrárpetíciót

INSIDER

Új trend hódít a fiataloknál: divat lett diliházba kerülni

INSIDER

Lövés dördült a Hegyalja utcai villamosmegállónál

INSIDER

Mancs gazdája is Törökországba indult, nyilatkozott a Ripostnak!