BOZÓT

Sok­mil­liós lu­xus­órák sze­rel­mese Botka "ROLEX"László. Miért tün­tette el őket a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ból?

DK-s po­li­ti­ku­sok­tól, Botka ko­rábbi MSZP-s párt­tár­sa­i­tól szár­mazó in­for­má­ciók sze­rint ugyan­csak költ­sé­ges hob­bija van a szo­ci­a­lis­ták mi­nisz­ter­el­nök­je­lölt­jé­nek. Csak­hogy a sok­mil­liós órák­nak, akár­csak a lu­xus­dzsip­nek, nyoma sincs a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban...
  • Szerző: RIPOST

Mint ismeretes Botka László egy körmönfont trükkel eltüntetett egy 20 milliós amerikai dzsipet a vagyonnyilatkozatából. (Csak üzemben-tartóként íratta a nevére, hogy ne bukkanhasson senki a nyomára)

A beceneve ROLEX

De akad ezen túl is sokmilliós vagyontárgy, melyet az MSZP miniszterelnökjelöltje gondosan próbál eltitkolni.

DK-s politikusoktól származó információink szerint

Botka László a méregdrága luxusórák rajongója, a háta mögött ezért  Rolex Lacinak is becézik...

Az információk nyomán alaposan átfésültük a "Fizessenek a gazdagok!"  jelszóval kampányoló szocialista politikusról készült fotókat, végül többféle, 2-3 milliós órát is sikerült a karján beazonosítanunk.

Fotó: MTI
Botka kedvence az információkkal egyezően valóban a milliomosok körében nagyon népszerű ROLEX. A méregdrága óra királyi koronát formázó logója azt jelzi, hogy  ez a márka a nemzetközi pénzarisztokrácia kedvence, sőt egyfajta jelképe.

Ez itt a szocialista Rolex...

Alig találunk olyan Botka fotót, amin az MSZP-s pártrendezvényeken ne "villantotta" volna meg, a szocialista törzsközönséget bizonyára irritáló módon, ezeket a luxusórákat.

Ez itt a fények játéka szerint, akár egy dupla annyiba kerülő aranyozott modell is lehet...
Ez itt a fények játéka szerint, akár egy dupla annyiba kerülő aranyozott modell is lehet...
Fotó: MTI

A úgy értesült, hogy a szocialista politikus különösen nagy rajongója a Rolex Datejust II típusnak, amelyből az alapmodell 10-12 ezer amerikai dollárba, vagyis 3- 3 és fél millió forintba kerül, már annak aki megengedheti magának. Aki aranyozott típust választ, az 5-6 milliót is fizet egyetlen óráért.

Eközben a címlapon

Botka László a kielemzett képek szerint minimum kétféle típussal is rendelkezik ebből a méregdrága márkából, amelyek árából vidéken akár egy lakást, sőt akár házat is vásárolhatna...

Nemcsak egy sötét számlapos Rolex, de egy világos is ott rejtőzik, az alábbi kép tanulsága szerint  a több luxusórát  is tartalmazó gyűjteményben.

Ez itt már egy világos számlappal rendelkező Rolex Datejust II...
Ez itt már egy világos számlappal rendelkező Rolex Datejust II...

Mindez persze magánügy vagy legfeljebb a Fizessenek a gazdagok!- című Botka-kampányt hiteltelenné tevő adalék lenne, csakhogy a szocialista miniszterelnökjelölt ezeket a vagyontárgyakat kihagyta a vagyonnyilatkozatából!

Sőt tollal látványosan áthúzta az ilyesfajta milliós ingóságok bevallására szolgáló részt... Vagyis egyértelműen törvénysértést követett el...

A szegedi önkormányzat honlapján bárki tanulmányozhatja a dzsip és Rolex-mentes vagyonnyilatkozatot...

A vonatkozó jogszabályok szerint  Botkának minden olyan ingóságot fel kellett volna tüntetnie, amelyek darabonkénti értéke a törvényi előírások szerint több, mint 221 000 forint.