LEGFRISSEBB

Orbán Vik­tor sze­rint erre lesz szük­ség a jö­vő­ben

Sok ilyen vál­la­latra lesz szük­sé­günk a jö­vő­ben, bátor és vál­lal­ko­zó­szel­lemű cé­gekre - fo­gal­ma­zott a mi­nisz­ter­el­nök, és a ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­kö­vé­nek ne­vezte a Vi­re­sol Kft. hét­főn át­adott vi­son­tai bú­za­ke­mé­nyítő üze­mét.
  • Szerző: F.G.

Európa legmodernebb búzafeldolgozóját avatta fel Orbán Viktor.