INSIDER

Meg­ke­res­tük a CEU New York-i köz­pont­ját. Csú­nyán meg­le­pőd­tünk...

Gon­dol­tuk, lás­sunk végre tisz­tán. Meg­kér­tünk né­hány New York-i kol­lé­gát, nézze már meg azt az épü­le­tet, ahova azt a bi­zo­nyos bu­da­pesti Soros-egye­te­met, a CEU-t be­je­gyez­ték a híres met­ro­po­lis­ban. Va­gyis az egye­tem hi­va­ta­los ame­ri­kai szék­he­lyét és köz­pont­ját ke­res­tük. Végül si­ke­rült jól meg­lepni ma­gun­kat. Vagy még­sem?
  • Szerző: RIPOST

Először is a  magyar cégnyilvántartásból gondosan kimásoltuk a New York-i címet, tévedés legyen kizárva:

II. CÉGFORMÁTÓL FÜGGŐ ADATOK

1.Kft.-tagok adatai

1/3.

The Central European University 10019 New YorkWest 57th street 224. 

Aztán a nevében elindultunk...

Eközben a címlapon

Szép, elegáns és brutál drága környék

Szóval irány az 57.utca, keressük a 224-es számot a nyugati oldalon. Megyünk, ahogy kell a New York-i földalattival, a subwayjel, hogy aztán nekifussunk a keresett utcának.

Igen előkelő a környék, itt csak milliárdosok laknak vagy bérelnek irodákat, alig néhány háztömbnyire a Carnegie Halltól vagy a Central parktól, a világhírű Plaza Hotelről már nem is beszélve...

Aztán végre megérkezünk a patinás Argonaut-palotához...

Tévedés kizárva, ez itt a CEU, vagyis a Közép-Európai Egyetem New York-i székhelye, a cím kétség kívül stimmel... 224-es szám az 57. utca nyugati felén, úgy, ahogy a magyar cégnyilvántartásban is szerepel.

De nocsak, mi is van az ajtóra írva? Próbáljuk kiböngészni...

Lehet, hogy csal a szemünk, olyan furcsán tükröződnek az utca fényei. De mintha odabent is ugyanez lenne a falon...

Mégiscsak jól látunk,

ez itt Soros György világszerte elhíresült alapítványa, az Open Society központja!

Tévedés kizárva, de azért  újra meg újra megnézzük  a táblát és a címet...

Vakmerően be is megyünk az épületbe, a recepción egész biztosan segítenek majd, merre  is van az egyetem.

Sajnos a marcona biztonsági emberek odabent már nem engednek fotózni.  Ráadásul hiába érdeklődünk a CEU-ról, nagy meglepetésünkre ők bizony még sosem hallottak róla.

Csak azt ismételgetik, hogy ez itt a Soros-Foundation, az Open Society központja. Biztosak benne, hogy valamiféle félreértés áldozatai vagyunk, vagy alaposan eltévedtünk... Ez itt biztosan nem egyetem, ők csak tudnának róla, ha így lenne. Rázzák a fejüket, már-már bolondnak néznek...

Azért persze duplán ellenőrizzük, nem tévedtünk-e el. De bizony nem, ez itt maga az egyetem. (Tessék egészen a lap aljáig legörgetni a cégnyilvántartásban a New York-i címig)

Vagyis a CEU-t, anélkül, hogy akár csak a recepción tudnának róla, a Soros-alapítvány New York-i székhelyére "papírozták". Csak éppen a portásoknak felejtettek el szólni róla...