FÜLES

Ki­tá­lalt Klapka lánya: Bot­rány rob­bant ki az öz­vegy és gye­re­kek kö­zött!

Szo­morú ka­rá­csony vár Ma­ri­kára, Klapka György gyá­szoló öz­ve­gyére, aki­től tel­je­sen el­tá­vo­lod­tak az el­hunyt üz­let­em­ber gye­re­kei. A konflik­tus azóta tart, hogy le­zá­rult a ha­gya­téki tár­gya­lás: fél éve szűnt meg a kap­cso­lat a csa­lád­ta­gok kö­zött. Meg­döb­bentő in­for­má­ci­ó­kat tu­dott meg a Ri­post a ki­ala­kult hely­zet­ről!
  • Szerző: P.D.

Egy rokon tálalt ki lapunknak arról: széthullott Klapka György családja! A szomorú vallomás szerint az özvegy teljesen magára maradt, és a vállalkozó gyerekei között is komoly viták pattantak ki.

Fotó: Keller Mátyás
EZT OLVASTAD MÁR?

"Még az apjukhoz, a temetőbe se jár ki mindegyik gyerek. Dennis nem vesz fel a telefont Marikának, aki ennek ellenére is sokat segít a fiúnak: többször küldött neki bútorokat, hogy be tudja rendezni a lakását. Hála az nem volt! A Klapka Üzletház alkalmazottjai pedig nem mehetnek a családi házhoz segíteni valami oknál fogva. Gyurit a guta ütné meg, ha látná, mi történik! Marinak pedig muszáj lesz jobban odafigyelnie az egészségére, nehogy még jobban tönkretegyék lelkileg ezek a botrányok. Egyszer már került kórházba a stressz miatt…" - mondta lapunknak az egyik rokon, aki nagyon szeretné, ha újra béke lenne.

Ha kíváncsi vagy, mit szól ehhez Klapka György lánya, Sandy, a napilap csütörtöki számából kiderül!