INSIDER

Je­len­tő­sen meg­újul az or­szág pszi­chi­át­riai el­lá­tó­rend­szere

Három fő te­rü­le­ten, mint­egy 9 mil­li­árd fo­rint­ból meg­újul a ma­gyar­or­szági pszi­chi­át­riai gon­do­zó­rend­szer. Erről saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón be­szélt dr. Hor­váth Il­dikó, egész­ség­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár, va­la­mint a te­rü­let el­is­mert szak­em­be­rei.
  • Szerző: Ripost

Az érzelmi és lelki zavarok megelőzése és megfelelő kezelése érdekében a felnőtt pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódóan 2,3 milliárd forintos támogatást kap 13 megyei kórház az országban. A pénzt az akut ellátás komfortjának javítására és a betegellátásra fordítják.

A második, e területhez kapcsolódó intézkedés a magas kockázatot jelentő agresszív pszichiátriai betegek ellátási feltételein javít. Ennek érdekében egy 2,7 milliárdos fejlesztéssel teljesen új fekvőbeteg egység jön létre a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. Ugyanitt felújítják a pszichiátriai és addiktológiai osztályokat, és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet pszichiátriai és addiktológiai egységei is megújulnak.

EZT OLVASTAD MÁR?

Alakosság pszichiátriai ellátásának javításához 4 milliárd forintot biztosítanak. Ebből fejleszteni kívánják az ország 35 pszichiátriai és addiktológiai gondozóintézetét. További jó hír, hogy három helyszínen új pszichiátriai gondozó, négy helyen pedig a pszichiátriai járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó Nappali Terápiás Részleg jön létre.