MANI

El­ké­szült Sió­fok új szenny­víz­te­le­pé­vel az Eu­ro­asz­falt és a Colas

Immár va­la­mennyi lé­te­sít­ményt be­kap­csol­ták a rend­szerbe a tíz te­le­pü­lés szenny­víz­el­he­lye­zési prob­lé­má­ját meg­oldó te­le­pen, amely saját ma­gá­nak ter­meli meg a szük­sé­ges ener­giát.

Kiteljesítették a próbaüzemet a napi 20 ezer köbméter kapacitású új siófoki szennyvíztelepen. A projekt a KEOP keretében nettó 5,9 milliárd forintos uniós forrásból valósult meg egy év alatt az Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és a Colas Alterra Zrt. alkotta konzorcium kivitelezésében. 

A munkálatokban 21 000 köbméter földet mozgattak meg, 15 műtárgy épült fel mintegy 50 ezer négyzetméteren a Sió-csatorna partján. 

Biogázt termelnek a szennyvíz iszapjából 

A most létrehozott biológiai eleveniszapos szennyvíztisztító szennyvízkezelésen kívül iszapkezelést is végez. Utóbbi során keletkezett biogáz gázmotorokban, gázkazánokban kerül hasznosításra, ez biztosítja a telep fenntartáshoz szükséges energiát.

A telep révén hosszú távon megoldódik tíz település (Siófok, Balatonvilágos, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Szántód, Kőröshegy, Balatonszabadi, Siójut, Balatonendréd) szennyvizének ártalommentes elhelyezése, ezért ez a fejlesztés az egyik legfontosabb eleme a térségi szennyvízprojektnek. „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című program decemberben ér véget, és 7,371 milliárd forintos pályázati támogatással valósul meg.