KÜLFÖLD

Élet­ve­szély­ben vol­tak a re­pülő uta­sai, el­ké­pesztő föl­det érés Ma­dei­rán

A Por­tu­gá­li­á­hoz tar­tozó Ma­deira re­pü­lő­te­rét jog­gal tart­ják a világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb lé­gi­ki­kö­tő­jé­nek. A pi­ló­tá­kat a vá­rat­lan ol­dal­szél hoz­hatja igen nehéz hely­zetbe. Ennek a gép­nek az uta­sai hálát ad­hat­nak a sors­nak, hogy élve meg­úsz­ták.
  • Szerző: F. G.

Madeira szigetének repülőtere közel van a tengerhez és a hegyekhez is. Sajátos fekvése miatt gyakran alakulnak ki a leszállópálya fölött légörvények, váratlan oldalszelek, amelyek irányíthatatlanná teszik a repülőgépeket.

Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Ez a videó is egy ilyen helyzetet mutat be. A Mirror értesülése szerint ennek ellenére 1977 óta itt nem történt katasztrófa, amikor is a svájci légitársaság SA de Transport AERIEN (SATA) gépe zuhant a tengerbe, megölve 36 embert.

EZEKET OLVASTAD MÁR?