CÍMKE: 'szülők'

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

FRISS HÍREK

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta po­cak­ját.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

A szexi le­mez­lo­vas be­avat­ko­zá­sá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről az édes­anyja rán­totta le a lep­let a ka­me­rák előtt.

A szexi le­mez­lo­vas be­avat­ko­zá­sá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről az édes­anyja rán­totta le a lep­let a ka­me­rák előtt.

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Sze­retne el­né­zést kérni, de nem teszi meg Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

A ki­csit nem tud­ták meg­men­teni. Meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

A kicsi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

Ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Megdöbbentő ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Nyolc év után, hét­főn el­ső­fokú íté­let szü­le­tett Nguyen Than Hien szü­le­i­nek ügyé­ben.

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, szü­lei nem adják fel.

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, de szü­lei azóta sem adták fel a re­ményt.

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Daj­ká­ját job­ban is­merte.

Mint mondta, daj­ká­já­val kö­ze­lebbi kap­cso­lat­ban állt, mint szü­le­i­vel. Sze­ren­csére ő más­hogy ne­veli saját gye­re­keit.

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

Fojtogatták és olajjal öntötték le lányukat

Ezért fojtogatták és öntötték le forró olajjal lányukat a kegyetlen szülők

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.