CÍMKE: 'szülők'

Megdöbbentő, rendkívüli bejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli bejelentést tettek a kis Maddie szülei

Lehet, hogy a rend­őr­ség nyo­mok hi­á­nyá­ban tét­len, de ez nem ál­lítja meg az ag­gódó szü­lő­ket.

FRISS HÍREK

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége.

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége.

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint a jármű el sem in­dul­ha­tott volna...

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint a jármű el sem in­dul­ha­tott volna, olyan ál­la­pot­ban volt! Több ál­do­zat hoz­zá­tar­to­zója fel­je­len­tést tesz...

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty édes­anya lesz újra.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szer­vét is meg ha­rap­ták!

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szer­vét is meg ha­rap­ták!

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

László csa­lád­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett, a lép­cső­ház­ban tudta meg, hogy csa­lád­já­nak ott­hona ég. Szü­leit ki tudta men­teni, ám öccse benn­égett a la­kásba..

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Felháborító kijelentést tett Berki Krisztián, többen kiborultak

Felháborító kijelentést tett Berki Krisztián, többen kiborultak

Az izom­ce­leb csú­nyán be­szólt az egye­dül­álló anyu­kák­nak!

Az izom­ce­leb csú­nyán be­szólt az egye­dül­álló anyu­kák­nak!

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Az el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság...

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Édes­anyja fe­csegte ki.

A szexi le­mez­lo­vas be­avat­ko­zás­árá­ról édes­anyja rán­totta le a lep­let a ka­me­rák előtt.

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

A ki­csit nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

A kicsi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, de szü­lei azóta sem adták fel a re­ményt.

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Egye­dül nem tudna meg­élni.

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

Ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Megdöbbentő ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Nyolc év után, hét­főn el­ső­fokú íté­let szü­le­tett Nguyen Than Hien szü­le­i­nek ügyé­ben.

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Daj­ká­ját job­ban is­merte.

Mint mondta, daj­ká­já­val kö­ze­lebbi kap­cso­lat­ban állt, mint szü­le­i­vel. Sze­ren­csére ő más­hogy ne­veli saját gye­re­keit.

Fojtogatták és olajjal öntötték le lányukat

Ezért fojtogatták és öntötték le forró olajjal lányukat a kegyetlen szülők

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.