CÍMKE: 'sztárban sztár'

Eldurvult a randi: Hien elmesélte a kínos részleteket

Eldurvult a randi: Hien elmesélte a kínos részleteket

A csi­nos éne­kesnő ál­ta­lá­ban mé­lyen hall­gat a ma­gán­éle­té­ről, most a Ri­post ol­va­só­i­val ki­vé­telt tett.

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben! Vajon kik­kel mú­latja az időt a szí­nész?

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben!

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

Nem fogod elhinni, ez az énekes jelent meg a Sztárban Sztár műsorában

Nem fogod elhinni, ez az énekes jelent meg a Sztárban Sztár műsorában

Ba­rát­nő­jé­vel ér­ke­zett a show-ra, hogy ked­ven­cük­nek szur­kol­ja­nak.

Ba­rát­nő­jé­vel ér­ke­zett a show-ra, hogy ked­ven­cük­nek szur­kol­ja­nak.

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

A szí­nész Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. A sze­rep nem ide­gen szá­mára.

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

A szí­nész a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte.

A szí­nész a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. Leg­utóbb egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte.

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője tit­ko­ló­zik...

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője sem­mit nem akar a ma­gán­éle­té­ről meg­osz­tani, mint ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött...

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént vele, arra nin­cse­nek sza­vak.

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént, arra nin­cse­nek sza­vak.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Nagy­ban megy a zri­ká­lás a show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Egy fran­cia éne­kesnő bő­rébe bújik.

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd, így sokat kell gya­ko­rol­nia ahhoz, hogy jó le­gyen a ki­ej­tése is.

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

A nép­szerű éne­kes bú­csú­zott va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­tól, ám Dani nem bán­kó­dik.

A nép­szerű éne­kes bú­csú­zott va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­tól, ám Dani nem bán­kó­dik: ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, min­dig szív­ják egy­más vérét.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét.

Ez sok volt: élő adásban borult ki a Sztárban Sztár zsűrije

Ez sok volt: élő adásban borult ki a Sztárban Sztár zsűrije

Erős ér­zel­me­ket vál­tott ki.

Fred­die az el­tűnt gyer­me­kek him­nu­sza­ként el­hí­re­sült Ru­na­way Train című dalt adta elő, ám ez erős ér­zel­me­ket vál­tott ki a stú­di­ó­ban.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Ismét bú­csú­zott va­laki.

A múlt heti adás­­ban Szőcs Reni kö­­szönt el a né­­zők­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­gal bő­­vült a ki­e­sők tá­­bora.

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Az éne­kesnő a sé­rel­mé­ről be­szélt.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt sé­rel­mé­ről.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

Élő adás előtt betegedett le a Sztárban Sztár énekese

Élő adás előtt betegedett le a Sztárban Sztár énekese

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak nehéz lesz így az esti show.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak nehéz lesz így az este.

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

A Ri­post ven­dége volt.

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban. A pro­duk­ció so­ka­kat könnyekre fa­kasz­tott, és Renit is mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Less be velünk a Sztárban Sztár kulisszái mögé!

Less be velünk a Sztárban Sztár kulisszái mögé!

Nem is hin­nénk, mennyi munka van abban, hogy hét­ről-hétre élő adásba ke­rül­hes­sen a Sz­tár­ban Sztár!

Nem is hin­nénk, mennyi munka van abban, hogy hét­ről-hétre élő adásba ke­rül­hes­sen a Sz­tár­ban Sztár! A TV2 si­ker­mű­sora im­má­ron a ha­to­dik éva­dá­nál jár: mind­ezi­dáig 72 éne­kes és szí­nész bújt össze­sen több mint öt­száz ka­rak­ter bő­rébe 2013 óta. A Ri­post be­ju­tott a ku­lisszák mögé.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

A műsor há­zi­gaz­dája az Ins­ta­gam-ol­da­lára töl­tötte fel a fel­vé­te­le­ket, ami­ket a ku­lisszák mö­gött fo­tó­zott.

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Re­beka kí­sérte el az élő adásra.

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője!

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője!

A múlt heti adás­ban Odett kö­szönt el a né­zők­től, ezen a héten pedig újabb tag­gal bő­vült a ki­esők tá­bora.

A múlt heti adás­ban Odett kö­szönt el a né­zők­től, ezen a héten pedig újabb tag­gal bő­vült a ki­esők tá­bora.

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

El­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Zúzós szá­mot kell elő­ad­nia.

Az éne­kes­nő­nek egy zúzós szá­mot kell elő­ad­nia va­sár­nap este, ám egy kel­le­met­len moz­du­lat miatt csú­nyán be­állt a nyaka.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt.

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt, ami­vel ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

A nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak.

Bár a múlt heti első adás­ban sen­ki­nek nem kel­lett bú­csúz­nia, most a nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak, kit tar­tot­tak a leg­gyen­gébb­nek.

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Fel­rob­ban­totta a stú­diót.

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

Nagy meglepetés, Sütő Enikő is csatlakozik a Sztárban Sztár csapatához

Nagy meglepetés, Sütő Enikő is csatlakozik a Sztárban Sztár csapatához

Az egy­kori mo­dell mos­tan­tól hét­ről hétre az éne­ke­sek mel­lett lesz.

Az egy­kori mo­dell mos­tan­tól hét­ről hétre az éne­ke­sek mel­lett lesz.

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna.

Az éne­kesnő be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna leg­szí­ve­seb­ben, és ki az a hölgy, aki­vel el­töl­tene egy ro­man­ti­kus éj­sza­kát.

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Szám­ta­lan konflik­tu­suk van.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Kemény fába vágta a fejszéjét, új feladatáról mesélt Sári Évi

Kemény fába vágta a fejszéjét, új feladatáról mesélt Sári Évi

Lady GaGa bő­rébe kell búj­nia az éne­kes­nő­nek.

Lady GaGa bő­rébe kell búj­nia az éne­kes­nő­nek.

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

A szí­nész de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát.

A szí­nész egye­ne­sen de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát.

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Vi­dám­ság, ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát.

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Na­gyon él­vez­ték a mű­sort a nézők.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

A lát­vá­nyos te­le­ví­ziós pro­duk­ció ked­véért Thalía Sodi bő­rébe bújt éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette a va­sár­nap esti élő adás­ban a TV2-n. Ám mind­ezek után egy nap­pal Tol­vai Reni már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a vá­lá­suk óta.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Izgalmas részletek: Hien véres küzdelemre számít a Sztárban Sztárban

Izgalmas részletek: Hien véres küzdelemre számít a Sztárban Sztárban

A fi­a­tal éne­kesnő őszin­tén el­mondta, mit gon­dol a ve­tély­tár­sa­i­ról.

A fi­a­tal éne­kesnő őszin­tén el­mondta, mit gon­dol a ve­tély­tár­sa­i­ról.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

El­ké­pesztő ala­kí­tás...

A szí­nész éle­té­ben má­sod­szor öl­tött női ruhát. Mi re­mél­jük, nem utol­jára! De mit szólt ehhez Lip­tai Cla­u­dia?

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada...

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Így si­ke­rült!

Rémisztő percek, pánikrohamot kapott Völgyesi Gabi!

Rémisztő percek, pánikrohamot kapott Völgyesi Gabi!

A tes­tét be­zár­ták egy gipsz­tömbbe.

Az éne­kesnő a Sz­tár­ban sztár maszk­pró­bá­ján lett rosszul, mert annyira meg­ijedt attól, hogy a tes­tét be­zár­ták egy gipsz­tömbbe.

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

A szí­nész a Sz­tár­ban Sztár első adá­sá­ban egy igazi va­gány éne­kesnő, Dolly bő­rébe bújik.

A szí­nész a Sz­tár­ban Sztár első adá­sá­ban egy igazi va­gány éne­kesnő, Dolly bő­rébe bújik. De vajon ho­gyan oldja majd meg a fel­ada­tot?

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Va­sár­nap este kez­dődő Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

A va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül.

Az éne­kesnő min­den ere­jé­vel a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül, még az sem tán­to­rít­hatja el, hogy egy hete kép­te­len meg­gyó­gyulni a be­teg­sé­gé­ből.

Ez nem semmi, kiderült, mit vár el Gesztesi Károly Liptai Claudiától!

Ez nem semmi, kiderült, mit vár el Gesztesi Károly Liptai Claudiától!

A Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik éva­dá­ban Gesz­tesi Ká­roly is sze­re­pelni fog.

A Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik éva­dá­ban Gesz­tesi Ká­roly is sze­re­pelni fog.

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Ő a Sztárban sztár új versenyzője

Kiderült, ő a Sztárban sztár új versenyzője

A TV2 ismét szi­vá­rog­ta­tott őszi mű­so­ra­i­nak sztár­ja­i­ról.

A TV2 to­vábbra is na­gyon rej­te­geti őszi mű­so­rá­nak sztár­jait, de most ismét szi­vá­rog­tat­tak.

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Öt si­ke­res évad után 2018-ban vissza­tér a si­ker­mű­sor. A TV2 egy­előre ti­tok­ban tartja, hogy kik lesz­nek a ver­seny­zők, de...

Megvannak a nevek: ők a Sztárban Sztár versenyzői

Megvannak a nevek: ők a Sztárban Sztár versenyzői

Végre ki­de­rült, hogy kik azok a sztá­rok, akik va­sár­nap es­tén­ként szó­ra­koz­tat­ják majd a té­vé­né­ző­ket.

Végre ki­de­rült, hogy kik azok a sztá­rok, akik va­sár­nap es­tén­ként szó­ra­koz­tat­ják majd a té­vé­né­ző­ket.

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2, újraindul a Sztárban Sztár

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2, újraindul a Sztárban Sztár

Az új ver­senyző ki­léte egy­előre meg­le­pe­tés.

Az új ver­senyző ki­léte egy­előre meg­le­pe­tés, de egy fon­tos dol­got már be­je­len­tet­tek a sze­mé­lyé­ről.

Őrület, meghökkentő kérést intézett a rajongóihoz Zámbó Krisztián!

Őrület, meghökkentő kérést intézett a rajongóihoz Zámbó Krisztián!

Az éne­kes sze­re­pelni sze­retne a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám ehhez a kö­zön­ség se­gít­sé­gére van szük­sége.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Ráfér a pi­he­nés.

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Olyat mondott a TV2 sztárja, hogy mindenki belepirult

Olyat mondott a TV2 sztárja, hogy mindenki belepirult

Szer­kesz­tő­sé­günk ven­dége volt hét­főn Hor­váth Tamás, a Sz­tár­ban Sztár győz­tese.

Szer­kesz­tő­sé­günk ven­dége volt hét­főn Hor­váth Tamás, a Sz­tár­ban Sztár győz­tese. Fa­ce­book ol­da­lun­kon szám­ta­lan kér­dést ka­pott élő­ben, amikre vá­lo­ga­tás nél­kül szí­ve­sen vá­la­szolt. Hor­váth Tamás vá­la­sza­i­ból sok min­den ki­de­rült, pél­dául, hogy kik­kel ba­rát­ko­zott össze.

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

Nem semmi, mindenkit levett a lábáról Liptai Claudia!

Nem semmi, mindenkit levett a lábáról Liptai Claudia!

El­ké­pesz­tően csi­nos volt a dön­tő­ben.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­jé­nek egyet­len női tagja el­ké­pesz­tően csi­nos volt a dön­tő­ben.

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár győztese!

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár győztese!

Tíz héten át min­dent be­le­adott.

A ver­senyző tíz héten át min­dent be­le­adott, most el­nyerte ju­tal­mát.

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Nem bírta ki, meg­ha­tó­dott.

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Va­sár­nap véget ér a Sz­tár­ban Sztár.

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal.

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal, a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­jé­ben is együtt druk­kol­tak.

Nem hiszed el, melyik magyar híresség ment el a Sztárban Sztárra!

Nem hiszed el, melyik magyar híresség ment el a Sztárban Sztárra!

A kö­zön­ség so­ra­i­ban tűnt fel.

A mű­sor­ve­zető a kö­zön­ség so­ra­i­ban tűnt fel, bol­do­gan druk­kol a dön­tő­sök­nek.

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott.

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott, a pro­duk­ció mun­ka­tár­sai szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra ítél­ték őt.

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Épp a döntő előtt esett ki.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban va­sár­nap este be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia az élő show-ból.

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Nem csoda, hogy el­csa­varta a fejét.

Nem csoda, hogy azon­nal el­csa­varta a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­ző­jé­nek fejét!

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Bár majd­nem min­denki biz­tosra vette, hogy ott lesz a műsor dön­tő­jé­ben, pro­duk­ci­ója kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz.

Bár majd­nem min­denki biz­tosra vette, hogy ott lesz a műsor dön­tő­jé­ben, pro­duk­ci­ója kevés volt.

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Min­den kiült az ar­cára.

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára.

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!