CÍMKE: 'sztárban sztár'

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2, újraindul a Sztárban Sztár

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2, újraindul a Sztárban Sztár

Az új ver­senyző ki­léte egy­előre meg­le­pe­tés, de egy fon­tos dol­got már be­je­len­tet­tek a sze­mé­lyé­ről.

FRISS HÍREK

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Őrület, meghökkentő kérést intézett a rajongóihoz Zámbó Krisztián!

Őrület, meghökkentő kérést intézett a rajongóihoz Zámbó Krisztián!

Az éne­kes sze­re­pelni sze­retne a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban.

Az éne­kes sze­re­pelni sze­retne a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám ehhez a kö­zön­ség se­gít­sé­gére van szük­sége.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

Olyat mondott a TV2 sztárja, hogy mindenki belepirult

Olyat mondott a TV2 sztárja, hogy mindenki belepirult

Ven­dé­günk volt Hor­váth Tamás.

Szer­kesz­tő­sé­günk ven­dége volt hét­főn Hor­váth Tamás, a Sz­tár­ban Sztár győz­tese. Fa­ce­book ol­da­lun­kon szám­ta­lan kér­dést ka­pott élő­ben.

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár győztese!

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár győztese!

Tíz héten át min­dent be­le­adott.

A ver­senyző tíz héten át min­dent be­le­adott, most el­nyerte ju­tal­mát.

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Nem bírta ki, meg­ha­tó­dott.

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

Nem semmi, mindenkit levett a lábáról Liptai Claudia!

Nem semmi, mindenkit levett a lábáról Liptai Claudia!

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­jé­nek egyet­len női tagja el­ké­pesz­tően csi­nos volt a dön­tő­ben.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­jé­nek egyet­len női tagja el­ké­pesz­tően csi­nos volt a dön­tő­ben.

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal.

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal, a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­jé­ben is együtt druk­kol­tak.

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott.

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott, a pro­duk­ció mun­ka­tár­sai szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra ítél­ték őt.

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Va­sár­nap véget ér a Sz­tár­ban Sztár.

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Nem hiszed el, melyik magyar híresség ment el a Sztárban Sztárra!

Nem hiszed el, melyik magyar híresség ment el a Sztárban Sztárra!

A mű­sor­ve­zető a kö­zön­ség so­ra­i­ban tűnt fel, bol­do­gan druk­kol a dön­tő­sök­nek.

A mű­sor­ve­zető a kö­zön­ség so­ra­i­ban tűnt fel, bol­do­gan druk­kol a dön­tő­sök­nek.

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Az éne­kesnő két pro­duk­ci­ó­já­val is ki­húzta a gyu­fát a ra­jon­gók­nál, ám nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Az éne­kesnő két pro­duk­ci­ó­já­val is ki­húzta a gyu­fát a ra­jon­gók­nál, ám nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Élő adás­ban be­szélt erről.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Épp a döntő előtt esett ki.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban va­sár­nap este be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia az élő show-ból.

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Nem csoda, hogy el­csa­varta a fejét.

Nem csoda, hogy azon­nal el­csa­varta a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­ző­jé­nek fejét!

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Min­den kiült az ar­cára.

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára.

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Bár majd­nem min­denki biz­tosra vette, hogy ott lesz a műsor dön­tő­jé­ben, pro­duk­ci­ója kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz.

Bár majd­nem min­denki biz­tosra vette, hogy ott lesz a műsor dön­tő­jé­ben, pro­duk­ci­ója kevés volt.

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

A le­gen­dás éne­kes fia nem elé­ge­dett.

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Súlyos anyagi gondjairól vallott Horváth Tamás

Súlyos anyagi gondjairól vallott Horváth Tamás

Ezt aligha tud­hatta róla bárki. A szám­láit sem tudta befi­zetni. Sőt, még zsem­lére sem telt neki.

Ezt aligha tud­hatta róla bárki. A szám­láit sem tudta befi­zetni. Sőt, még zsem­lére sem telt neki.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Ezért nem állna versenyzőként a Sztárban Sztár színpadára Stohl András!

Ezért nem állna versenyzőként a Sztárban Sztár színpadára Stohl András!

Ré­geb­ben ki­pró­bálta volna magát.

A műsor leg­újabb zsű­ri­tagja ré­geb­ben ki­pró­bálta volna magát.

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

A Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Az éne­kesnő a Pa­taky At­tila, Jimmy és Vik­i­dál Gyula tri­ó­ból végül a Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Makacs betegségtől szenved Majka

Makacs betegségtől szenved Majka

Majka sokat dol­go­zik, ke­ve­set pihen, ez pedig sze­ren­csét­len kom­bi­ná­ció.

Majka, azaz Ma­jo­ros Péter sokat dol­go­zik és ke­ve­set pihen, ez pedig nem túl sze­ren­csés kom­bi­ná­ció. Nem csoda, hogy a sa­já­tos élet­vi­tel meg­bosszulta magát.

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

Kikezdték Csocseszt a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Kikezdték Csocseszt
a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről.

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás egy­aránt csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről. Kér­dés per­sze, hogy az érin­tett ze­nész po­én­nak fogja fel az el­hang­zot­ta­kat vagy vérig sér­tődve ki­ro­han a zsű­ri­ta­gok­kal szem­ben.

Itt a vége, megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Itt a vége, megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Hét adá­­son át káp­­ráz­­tatta el a né­­ző­­ket, ám ez­út­­tal ke­­vés­­nek bi­­zo­­nyult a pro­­duk­­ci­ója a to­­vább­­ju­­tás­­hoz.

Hét adá­­son át káp­­ráz­­tatta el a né­­ző­­ket, ám ez­út­­tal ke­­vés­­nek bi­­zo­­nyult a pro­­duk­­ci­ója a to­­vább­­ju­­tás­­hoz.

Élő adásban felejtette el a dalszöveget Pápai Joci!

Élő adásban felejtette el a dalszöveget Pápai Joci!

Az éne­kest össze­za­varta a dal­szö­veg.

Az éne­kest össze­za­varta a dal­szö­veg és a ka­ci­fán­tos tánc­lé­pé­sek, ezért hi­bá­zott.

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

A stú­di­ó­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

A csi­nos lány végig a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Nem­ré­gi­ben még min­den a leg­na­gyobb rend­ben volt kö­zöt­tük. A nép­szerű éne­kes több mint fél évig al­ko­tott egy párt Kit­ti­vel.

Nem­ré­gi­ben még min­den a leg­na­gyobb rend­ben volt kö­zöt­tük. A nép­szerű éne­kes több mint fél évig al­ko­tott egy párt Kit­ti­vel.

Ezért kalandozik: évek óta képtelen szerelembe esni Ekanem Bálint

Ezért kalandozik: évek óta képtelen szerelembe esni Ekanem Bálint

Az iga­zit ke­resi, de egy­előre nem ta­lálja, pedig nem zár­kó­zik el az is­mer­ke­dés elől.

Nézői videó, ezért sírta el magát élő adásban Liptai Claudia

Nézői videó, ezért sírta el magát élő adásban Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia nem bírt a könnye­i­vel.

Lip­tai Cla­u­dia nem bírt a könnye­i­vel, még a sminkje is el­ke­nő­dött.

Stohl András ezért képtelen elszakadni Ancsikától

Stohl András ezért képtelen elszakadni Ancsikától

Stohl And­rás volt ked­ve­sé­vel, An­csi­ká­val és közös gyer­me­kük­kel bu­li­zott va­sár­nap este.

Stohl And­rás volt ked­ve­sé­vel, An­csi­ká­val és közös gyer­me­kük­kel bu­li­zott va­sár­nap este.

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác, de este már a szín­pa­don bi­zo­nyít.

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác, de este már a szín­pa­don bi­zo­nyít.

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

A ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Úgy tűnik, Buci ki­csit el­fá­radt a 7. élő­show vé­gére. Vagy csak egész más­hol jár­tak a gon­do­la­tai?

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk! Vik­tor olyat tol, hogy a fal adja a má­si­kat.

Nincs tovább, ennek a versenyzőnek örökre véget ért a Sztárban Sztár!

Nincs tovább, ennek a versenyzőnek örökre véget ért a Sztárban Sztár!

Hat adá­son át káp­ráz­tatta el a né­ző­ket.

Hat adá­son át káp­ráz­tatta el a né­ző­ket, ám ez­út­tal ke­vés­nek bi­zo­nyult a pro­duk­ci­ója a to­vább­ju­tás­hoz.

Meglepő fordulat, volt szerelmét vitte a Sztárban Sztárra Stohl András!

Meglepő fordulat, volt szerelmét vitte a Sztárban Sztárra Stohl András!

Az egy­kori sze­rel­me­sek kö­zött ba­ráti ma­radt a vi­szony, ám biz­tos, hogy csak erről van szó?

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Ki hinné, hogy a férfiak is hiúak?

Ki hinné, hogy a férfiak is leg­alább olyan hiúak tud­nak lenni, mint a nők?

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

A zsű­ri­ta­gok kö­zött ismét izzik a le­vegő, a vic­ces be­szó­lá­sok ez­út­tal sem ma­rad­hat­tak el.

A zsű­ri­ta­gok kö­zött ismét izzik a le­vegő, a vic­ces be­szó­lá­sok ez­út­tal sem ma­rad­hat­tak el.

Kollányi Zsuzsi: Sokak szerint Majka miatt kerültem be a műsorba!

Kollányi Zsuzsi: Sokak szerint Majka miatt kerültem be a műsorba!

Az éne­kesnő mo­so­lyogva bú­csú­zott a Sz­tár­ban Sztár mű­so­rá­tól.

Az éne­kesnő mo­so­lyogva bú­csú­zott a Sz­tár­ban Sztár mű­so­rá­tól, nem gon­dolja, hogy ki­vé­te­lez­tek volna vele.

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. Semmi nem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát.

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. Semmi sem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát.

Majka élő adásban borult ki

Majka élő adásban borult ki

Majka egy ki­csit be­hisz­ti­zett va­sár­nap a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Majka egy ki­csit be­hisz­ti­zett va­sár­nap a Sz­tár­ban Sz­tár­ban. Min­den vicc­nek a fele igaz, ezt soha ne fe­lejt­sük el.

Ezt nézd, ilyen csinos nő lett Stohl András középső lányából

Ezt nézd, ilyen csinos nő lett Stohl András középső lányából

Csa­ládi buli lett a Sz­tár­ban Sztár.

Csa­ládi buli lett a Sz­tár­ban Sztár Stohl And­rás­ék­nál.

Itt a vége, ő a Sz­tár­ban Sztár e heti ki­esője

Itt a vége, ő a Sz­tár­ban Sztár e heti ki­esője

Ma este nem volt sze­ren­cséje...

Nyolc éne­kes ver­seny­zett a to­vább­ju­tá­sért a TV2 Sz­tár­ban sztár című mű­so­rá­nak va­sár­napi adá­sá­ban. Egy va­la­ki­nek nem volt ma sze­ren­cséje.

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz.

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Kigyúrt felsőtestet villantott a Sztárban Sztár versenyzője

Kigyúrt felsőtestet villantott a Sztárban Sztár versenyzője

Ilyet csak rit­kán lát­ha­tunk. Pápai Joci le­dobta a tex­tilt, pedig szé­gyen­lős­nek vallja magát az éne­kes.

Ilyet csak rit­kán lát­ha­tunk. Pápai Joci le­dobta a tex­tilt, pedig szé­gyen­lős­nek vallja magát az éne­kes.

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg. Az éne­kes túl sokat dol­go­zik.

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg.

Visszafordíthatatlan dolgot tett a testével Ekanem Bálint!

Visszafordíthatatlan dolgot tett a testével Ekanem Bálint!

Min­dent vál­lal a győ­ze­le­mért az éne­kes, még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a siker ér­de­ké­ben.

Min­dent vál­lal a győ­ze­le­mért az éne­kes, még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a siker ér­de­ké­ben.

Most közölték, ismét tarolt a TV2

Most közölték, ismét tarolt a TV2

A Sz­tár­ban Sztár egye­dü­li­ként lépte át a bűvös egy­mil­liós né­ző­szá­mot.

To­vább dü­bö­rög a Sz­tár­ban Sztár, a tel­jes la­kos­ság­ban a 40. héten sem ta­lált le­győ­zőre az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­lija, egye­dü­li­ként lépte át a bűvös egy­mil­liós né­ző­szá­mot.

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár. Az éne­kesnő nem bán­kó­dik.

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár. Az éne­kesnő nem bán­kó­dik.

Elképesztő, mit tett Sztárban Sztár-os produkciójáért Kollányi Zsuzsi!

Elképesztő, mit tett Sztárban Sztár-os produkciójáért Kollányi Zsuzsi!

Min­dent meg­tett azért, hogy a leg­tö­ké­le­te­seb­ben ala­kítsa Tina Turnert.

Az éne­kesnő min­dent meg­tett azért, hogy a leg­tö­ké­le­te­seb­ben ala­kítsa Tina Turnert.

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Hiába tett meg min­dent.

Hiába tett meg min­­dent, hogy le­­nyű­­gözze a zsű­­rit és a kö­­zön­­sé­­get, ki­e­sett a ver­­seny­­ből.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor Kol­lá­nyi Zsu­zsi vég­zett a pro­duk­ci­ó­já­val.

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Nem hiszed el, kit csókolt meg Stohl András a Sztárban Sztár előtt!

Nem hiszed el, kit csókolt meg Stohl András a Sztárban Sztár előtt!

Olyan höl­gyet vitt el ma­gá­val, akit óv a nyil­vá­nos­ság­tól.

A zsű­ri­tag egy olyan höl­gyet vitt el ma­gá­val a va­sár­napi élő show-ra, akit óv a nyil­vá­nos­ság­tól.

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

Az éne­kesnő és ked­vese egy éve al­kot­nak egy párt, a Ri­post fo­tóin pedig jól lát­szik, hogy dúl kö­zöt­tük a sze­re­lem.

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Ezért volt pus­ka­po­ros a le­vegő!

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Mi történt Stohl Andrással, újra az összeomlás szélén?

Mi történt Stohl Andrással, újra az összeomlás szélén?

Stohl And­rás lel­ke­se­dése lan­kadt.

Stohl And­rás kez­deti lel­ke­se­dése is alább­ha­gyott. Fel­tű­nően ki­me­rült­nek tűnik.

Szexistennőként vonaglott a Sztárban Sztár színpadán Kollányi Zsuzsi

Szexistennőként vonaglott a Sztárban Sztár színpadán Kollányi Zsuzsi

Szexistennőként vonaglott a Sztárban Sztár színpadán Kollányi Zsuzsi

Kol­lá­nyi Zsu­zsi nem csak na­gyon jól éne­kelt, de meg­mu­tatta for­más ido­mait is.

Leesik az állad, meztelenül randizott a Sztárban Sztár énekese

Leesik az állad, meztelenül randizott a Sztárban Sztár énekese

Az is­me­rő­sei közül senki se gon­dolta volna, hogy ilyes­mire is képes.

Az is­me­rő­sei közül senki se gon­dolta volna, hogy ilyes­mire is képes.

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia.

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret.

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Régi ter­vet vál­ta­nak va­lóra.

Az éne­kesnő esett ki a TV2 show-mű­so­rá­ból va­sár­nap este, de már gőz­erő­vel ké­szül az újabb iz­gal­makra.

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen sze­re­pelt.

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen hozta Pápai Jocit a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san más­hol jár...

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője

Hiába tett meg min­dent, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a kö­zön­sé­get, ki­esett a ver­seny­ből. Foly­ta­tás jövő héten va­sár­nap.

Hiába tett meg min­dent, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a kö­zön­sé­get, ki­esett a ver­seny­ből.

Az év villantása, megmutatta mi van a lába között Janicsák Veca

Az év villantása, megmutatta mi van a lába között Janicsák Veca

Ja­ni­csák Veca be­kez­dett a Sz­tár­ban Sztár har­ma­dik adá­sá­ban. Min­den­ki­nek le­esett az álla, olyan dögös volt.

A színpadon eredt el a Sztárban Sztár énekesének könnye

A színpadon eredt el a Sztárban Sztár énekesének könnye

Eka­nem Bá­lint va­sár­nap este jobb kri­ti­ká­kat ka­pott, mégis meg­vi­selte őt a sze­rep­lés.

Eka­nem Bá­lint va­sár­nap este jobb kri­ti­ká­kat ka­pott, mégis meg­vi­selte őt a sze­rep­lés.