CÍMKE: 'sztárban sztár'

Őrület, meghökkentő kérést intézett a rajongóihoz Zámbó Krisztián!

Őrület, meghökkentő kérést intézett a rajongóihoz Zámbó Krisztián!

Az éne­kes sze­re­pelni sze­retne a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám ehhez a kö­zön­ség se­gít­sé­gére van szük­sége.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

FRISS HÍREK

Olyat mondott a TV2 sztárja, hogy mindenki belepirult

Olyat mondott a TV2 sztárja, hogy mindenki belepirult

Szer­kesz­tő­sé­günk ven­dége volt hét­főn Hor­váth Tamás, a Sz­tár­ban Sztár győz­tese.

Szer­kesz­tő­sé­günk ven­dége volt hét­főn Hor­váth Tamás, a Sz­tár­ban Sztár győz­tese. Fa­ce­book ol­da­lun­kon szám­ta­lan kér­dést ka­pott.

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

Nem semmi, mindenkit levett a lábáról Liptai Claudia!

Nem semmi, mindenkit levett a lábáról Liptai Claudia!

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­jé­nek egyet­len női tagja el­ké­pesz­tően csi­nos volt a dön­tő­ben.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­jé­nek egyet­len női tagja el­ké­pesz­tően csi­nos volt a dön­tő­ben.

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár győztese!

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár győztese!

Tíz héten át min­dent be­le­adott.

A ver­senyző tíz héten át min­dent be­le­adott, most el­nyerte ju­tal­mát.

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

Nem hiszed el, melyik magyar híresség ment el a Sztárban Sztárra!

Nem hiszed el, melyik magyar híresség ment el a Sztárban Sztárra!

A kö­zön­ség so­ra­i­ban tűnt fel.

A mű­sor­ve­zető a kö­zön­ség so­ra­i­ban tűnt fel, bol­do­gan druk­kol a dön­tő­sök­nek.

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott.

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott, a pro­duk­ció mun­ka­tár­sai szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra ítél­ték őt.

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal.

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal, a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­jé­ben is együtt druk­kol­tak.

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Élő adás­ban be­szélt erről.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Az éne­kesnő két pro­duk­ci­ó­já­val is ki­húzta a gyu­fát a ra­jon­gók­nál, ám nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Az éne­kesnő két pro­duk­ci­ó­já­val is ki­húzta a gyu­fát a ra­jon­gók­nál, ám nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia a Sz­tár­ban Sz­tár­ból.

Be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia a Sz­tár­ban Sz­tár­ból.

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Nem csoda, hogy a szép­ség azon­nal el­csa­varta a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­ző­jé­nek fejét!

Nem csoda, hogy a szép­ség azon­nal el­csa­varta a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­ző­jé­nek fejét!

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Pro­duk­ci­ója kevés volt a dön­tő­höz.

Bár majd­nem min­denki biz­tosra vette, hogy ott lesz a műsor dön­tő­jé­ben, pro­duk­ci­ója kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz.

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

A le­gen­dás éne­kes fia nem elé­ge­dett.

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára. Az elő­dön­tőn is ott volt.

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára.

Kiderült: Ezért hízott meg Király Viktor

Kiderült: Ezért hízott meg Király Viktor

Ki­rály Vik­tort lát­vá­nyo­san ke­rek­deddé teszi a sze­re­lem.

Ki­rály Vik­tort lát­vá­nyo­san ke­rek­deddé teszi a sze­re­lem. Ezt ő maga is tudja, és igyek­szik is tenni el­lene.

Súlyos anyagi gondjairól vallott Horváth Tamás

Súlyos anyagi gondjairól vallott Horváth Tamás

A szám­láit sem tudta befi­zetni.

Ezt aligha tud­hatta róla bárki. A szám­láit sem tudta befi­zetni.

Leleplező videó, így turbékolnak Király Viktorék a kulisszák mögött

Leleplező videó, így turbékolnak Király Viktorék a kulisszák mögött

Ki­rály Vik­tor fülig sze­rel­mes és ezt nem is tit­kolja to­vább.

Ki­rály Vik­tor fülig sze­rel­mes és ezt nem is tit­kolja to­vább.

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre.

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre ra­jon­gói.

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

A Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Az éne­kesnő a Pa­taky At­tila, Jimmy és Vik­i­dál Gyula tri­ó­ból végül a Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Ezért nem állna versenyzőként a Sztárban Sztár színpadára Stohl András!

Ezért nem állna versenyzőként a Sztárban Sztár színpadára Stohl András!

Ré­geb­ben ki­pró­bálta volna magát.

A műsor leg­újabb zsű­ri­tagja ré­geb­ben szí­ve­sen ki­pró­bálta volna magát éne­kes­ként, más bő­rébe bújva, ám ma már más­ként gon­dol­ko­dik erről a meg­mé­ret­te­tés­ről.

Makacs betegségtől szenved Majka

Makacs betegségtől szenved Majka

Majka, azaz Ma­jo­ros Péter sokat dol­go­zik és ke­ve­set pihen, ez pedig nem túl sze­ren­csés kom­bi­ná­ció. Nem csoda, hogy a sa­já­tos élet­vi­tel meg­bosszulta magát.

Majka sokat dol­go­zik, ke­ve­set pihen, egy­szer min­den meg­bosszulja magát. Több mint egy hete be­te­ges­ke­dik a mű­sor­ve­zető, ezért fo­ga­dal­mat tett.

Itt a vége, megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Itt a vége, megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Hét adá­­son át lepte meg a né­­ző­­ket.

Hét adá­­son át káp­­ráz­­tatta el a né­­ző­­ket, ám ez­út­­tal ke­­vés­­nek bi­­zo­­nyult a pro­­duk­­ci­ója a to­­vább­­ju­­tás­­hoz.

Élő adásban felejtette el a dalszöveget Pápai Joci!

Élő adásban felejtette el a dalszöveget Pápai Joci!

Az éne­kest össze­za­varta a dal­szö­veg.

Az éne­kest össze­za­varta a dal­szö­veg és a ka­ci­fán­tos tánc­lé­pé­sek, ezért hi­bá­zott.

Kikezdték Csocseszt a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Kikezdték Csocseszt
a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről.

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás egy­aránt csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről. Kér­dés per­sze, hogy az érin­tett ze­nész po­én­nak fogja fel az el­hang­zot­ta­kat vagy vérig sér­tődve ki­ro­han a zsű­ri­ta­gok­kal szem­ben.

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

A csi­nos lány végig a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

A csi­nos lány végig a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Több mint fél évig volt együtt Kit­ti­vel.

Ezért kalandozik: évek óta képtelen szerelembe esni Ekanem Bálint

Ezért kalandozik: évek óta képtelen szerelembe esni Ekanem Bálint

Az iga­zit ke­resi, de egy­előre nem ta­lálja, pedig nem zár­kó­zik el az is­mer­ke­dés elől.

Nézői videó, ezért sírta el magát élő adásban Liptai Claudia

Nézői videó, ezért sírta el magát élő adásban Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia nem bírt a könnye­i­vel.

Lip­tai Cla­u­dia nem bírt a könnye­i­vel, még a sminkje is el­ke­nő­dött.

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

El­jött a pil­la­nat...

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk! Vik­tor olyat tol, hogy a fal adja a má­si­kat.

Csak Stohl András tudta megnyugtatni a kétségbeesett magyar énekest

Csak Stohl András tudta megnyugtatni a kétségbeesett magyar énekest

Pápai Joci el­bi­zony­ta­la­no­dott ma­gá­ban.

Pápai Joci el­bi­zony­ta­la­no­dott ma­gá­ban, és Stohl And­rás­nak ön­tötte ki a lel­két.

Stohl András ezért képtelen elszakadni Ancsikától

Stohl András ezért képtelen elszakadni Ancsikától

A szí­nész volt ked­ve­sé­vel bu­li­zott.

Stohl And­rás volt ked­ve­sé­vel, An­csi­ká­val és közös gyer­me­kük­kel bu­li­zott va­sár­nap este.

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Az éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig.

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác...

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Úgy tűnik, Buci ki­csit el­fá­radt a 7. élő­show vé­gére. Vagy csak egész más­hol jár­tak a gon­do­la­tai?

Úgy tűnik, Buci ki­csit el­fá­radt a 7. élő­show vé­gére. Vagy csak egész más­hol jár­tak a gon­do­la­tai?

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Ismét izzik a le­vegő a stú­di­ó­ban.

A zsű­ri­ta­gok kö­zött ismét izzik a le­vegő, a vic­ces be­szó­lá­sok ez­út­tal sem ma­rad­hat­tak el.

Meglepő fordulat, volt szerelmét vitte a Sztárban Sztárra Stohl András!

Meglepő fordulat, volt szerelmét vitte a Sztárban Sztárra Stohl András!

Az egy­kori sze­rel­me­sek kö­zött ba­ráti ma­radt a vi­szony, ám biz­tos, hogy csak erről van szó?

Nincs tovább, ennek a versenyzőnek örökre véget ért a Sztárban Sztár!

Nincs tovább, ennek a versenyzőnek örökre véget ért a Sztárban Sztár!

Ke­vés­nek bi­zo­nyult a pro­duk­ci­ója a to­vább­ju­tás­hoz.

Hat adá­son át káp­ráz­tatta el a né­ző­ket, ám ez­út­tal ke­vés­nek bi­zo­nyult a pro­duk­ci­ója a to­vább­ju­tás­hoz.

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Újra bol­dog az éne­kes.

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. Semmi sem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát, amit már ra­jon­gó­i­val is meg­osz­tott.

Majka élő adásban borult ki

Majka élő adásban borult ki

Majka egy ki­csit be­hisz­ti­zett va­sár­nap a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Majka egy ki­csit be­hisz­ti­zett va­sár­nap a Sz­tár­ban Sz­tár­ban. Min­den vicc­nek a fele igaz, ezt soha ne fe­lejt­sük el.

Kollányi Zsuzsi: Sokak szerint Majka miatt kerültem be a műsorba!

Kollányi Zsuzsi: Sokak szerint Majka miatt kerültem be a műsorba!

Az éne­kesnő mo­so­lyogva bú­csú­zott a Sz­tár­ban Sztár mű­so­rá­tól.

Az éne­kesnő mo­so­lyogva bú­csú­zott a Sz­tár­ban Sztár mű­so­rá­tól, nem gon­dolja, hogy ki­vé­te­lez­tek volna vele.

Ezt nézd, ilyen csinos nő lett Stohl András középső lányából

Ezt nézd, ilyen csinos nő lett Stohl András középső lányából

Csa­ládi buli lett a Sz­tár­ban Sztár Stohl And­rás­ék­nál. Min­den héten va­la­me­lyik lánya nézi élő­ben a mű­sort.

Csa­ládi buli lett a Sz­tár­ban Sztár Stohl And­rás­ék­nál. Min­den héten va­la­me­lyik lánya nézi élő­ben a mű­sort.

Itt a vége, ő a Sz­tár­ban Sztár e heti ki­esője

Itt a vége, ő a Sz­tár­ban Sztár e heti ki­esője

Nyolc éne­kes ver­seny­zett a to­vább­ju­tá­sért a TV2 Sz­tár­ban sztár című mű­so­rá­nak va­sár­napi adá­sá­ban. A pro­duk­ciók iz­gal­ma­sak vol­tak, de egy éne­kes­től ma is el­bú­csúz­tak.

8 éne­kes ver­seny­zett a to­vább­ju­tá­sért a TV2 Sz­tár­ban sztár mű­so­rá­nak va­sár­napi adá­sá­ban. Egy éne­kes­től ma is el­bú­csúz­tak.

Kigyúrt felsőtestet villantott a Sztárban Sztár versenyzője

Kigyúrt felsőtestet villantott a Sztárban Sztár versenyzője

Ilyet csak rit­kán lát­ha­tunk.

Ilyet csak rit­kán lát­ha­tunk. Pápai Joci le­dobta a tex­tilt.

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Singh Vi­ki­nek véget ért a ver­seny.

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár.

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni.

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg.

Visszafordíthatatlan dolgot tett a testével Ekanem Bálint!

Visszafordíthatatlan dolgot tett a testével Ekanem Bálint!

Min­dent vál­lal a győ­ze­le­mért.

Min­dent vál­lal a győ­ze­le­mért az éne­kes, még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a siker ér­de­ké­ben.

Ezt látnod kell, ilyen édes Stohl András, ha azt hiszi, senki nem látja

Ezt látnod kell, ilyen édes Stohl András, ha azt hiszi, senki nem látja

Stohl And­rás em­beri arcát mu­tatta meg a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Stohl And­rás em­beri arcát mu­tatta meg va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Most közölték, ismét tarolt a TV2

Most közölték, ismét tarolt a TV2

To­vább dü­bö­rög a Sz­tár­ban Sztár, a tel­jes la­kos­ság­ban a 40. héten sem ta­lált le­győ­zőre az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­lija, egye­dü­li­ként lépte át a bűvös egy­mil­liós né­ző­szá­mot.

To­vább dü­bö­rög a Sz­tár­ban Sztár, a tel­jes la­kos­ság­ban a 40. héten sem ta­lált le­győ­zőre az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­lija, egye­dü­li­ként lépte át a bűvös egy­mil­liós né­ző­szá­mot.

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

El­hagyta a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Hiába tett meg min­dent.

Hiába tett meg min­­dent, hogy le­­nyű­­gözze a zsű­­rit és a kö­­zön­­sé­­get, ki­e­sett a ver­­seny­­ből.

Elképesztő, mit tett Sztárban Sztár-os produkciójáért Kollányi Zsuzsi!

Elképesztő, mit tett Sztárban Sztár-os produkciójáért Kollányi Zsuzsi!

Min­dent meg­tett azért, hogy a leg­tö­ké­le­te­seb­ben ala­kítsa Tina Turnert.

Az éne­kesnő min­dent meg­tett azért, hogy a leg­tö­ké­le­te­seb­ben ala­kítsa Tina Turnert.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban.

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, Kol­lá­nyi Zsu­zsi pro­duk­ci­ója után.

Családi dráma, nem láthatja szeretteit a Sztárban Sztár énekese

Családi dráma, nem láthatja szeretteit a Sztárban Sztár énekese

Fájó ti­tokra de­rült fény Eka­nem Bá­lint csa­lád­já­ban! Édes­apja miatt ke­rült nehéz hely­zetbe.

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

Az éne­kesnő és ked­vese egy éve al­kot­nak egy párt, a Ri­post fo­tóin pedig jól lát­szik, hogy dúl kö­zöt­tük a sze­re­lem.

Nem hiszed el, kit csókolt meg Stohl András a Sztárban Sztár előtt!

Nem hiszed el, kit csókolt meg Stohl András a Sztárban Sztár előtt!

Olyan höl­gyet vitt el ma­gá­val, akit óv a nyil­vá­nos­ság­tól.

A zsű­ri­tag egy olyan höl­gyet vitt el ma­gá­val a va­sár­napi élő show-ra, akit óv a nyil­vá­nos­ság­tól.

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Mi történt Stohl Andrással, újra az összeomlás szélén?

Mi történt Stohl Andrással, újra az összeomlás szélén?

Stohl And­rás kez­deti lel­ke­se­dése is alább­ha­gyott. Fel­tű­nően ki­me­rült­nek tűnik.

Stohl And­rás kez­deti lel­ke­se­dése is alább­ha­gyott. Fel­tű­nően ki­me­rült­nek tűnik.

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia.

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Min­den va­sár­nap erő fe­lett tel­je­sít...

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Szexistennőként vonaglott a Sztárban Sztár színpadán Kollányi Zsuzsi

Szexistennőként vonaglott a Sztárban Sztár színpadán Kollányi Zsuzsi

Szexistennőként vonaglott a Sztárban Sztár színpadán Kollányi Zsuzsi

Kol­lá­nyi Zsu­zsi nem csak na­gyon jól éne­kelt.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi na­gyon jól éne­kelt, és meg­mu­tatta for­más ido­mait is.

Retteg az összeomlástól a Sztárban Sztár versenyzője

Retteg az összeomlástól a Sztárban Sztár versenyzője

Hor­váth Tamás attól fél, hogy nem jön majd ki hang a tor­kán ma este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret, és ki­mondja, amit gon­dol.

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Az éne­kesnő esett ki a TV2 show-mű­so­rá­ból va­sár­nap este, de már gőz­erő­vel ké­szül az újabb iz­gal­makra.

Az éne­kesnő esett ki a TV2 show-mű­so­rá­ból va­sár­nap este, de már gőz­erő­vel ké­szül az újabb iz­gal­makra.

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Könnyekig hatódott az egész stúdió a Sztárban Sztárban

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen hozta Pápai Jocit a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Nem csoda, hogy min­denki le­me­re­ve­dett.

Ber­kes Oli­vér tö­ké­le­te­sen hozta Pápai Jocit a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Nem csoda, hogy min­denki le­me­re­ve­dett.

A színpadon eredt el a Sztárban Sztár énekesének könnye

A színpadon eredt el a Sztárban Sztár énekesének könnye

Meg­vi­selte a sze­rep.

Eka­nem Bá­lint va­sár­nap este jobb kri­ti­ká­kat ka­pott, mégis meg­vi­selte őt a sze­rep­lés.

Az év villantása, megmutatta mi van a lába között Janicsák Veca

Az év villantása, megmutatta mi van a lába között Janicsák Veca

Ja­ni­csák Veca be­kez­dett a Sz­tár­ban Sztár har­ma­dik adá­sá­ban. Min­den­ki­nek le­esett az álla, olyan dögös volt.

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője

Hiába tett meg min­dent, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a kö­zön­sé­get, ki­esett a ver­seny­ből.

Hiába tett meg min­dent, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a kö­zön­sé­get, ki­esett a ver­seny­ből.

Kiderült az igazság, ez nem megy Király Viktornak az ágyban

Kiderült az igazság, ez nem megy Király Viktornak az ágyban

Nem volt épp zök­ke­nő­men­tes Ki­rály Vik­tor fel­ké­szü­lése a ma esti Sz­tár­ban Sz­tárra.

Nem volt épp zök­ke­nő­men­tes Ki­rály Vik­tor fel­ké­szü­lése a ma esti Sz­tár­ban Sz­tárra.

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és fia meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Így sokkolta a kocsmát: vad bulijáról vallott a Sztárban Sztár zsűrije

Így sokkolta a kocsmát: vad bulijáról vallott a Sztárban Sztár zsűrije

A ze­nész sosem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról híres, de még 41 éve­sen is képes meg­le­pe­tést okozni ra­jon­gó­i­nak.

Nézz be te is a színfalak mögé, így készül a Sztárban Sztár

Nézz be te is a színfalak mögé, így készül a Sztárban Sztár

Több kiló pú­dert és leg­alább 120 pa­ró­kát hasz­nál­nak fel.

Több kiló pú­dert és leg­alább 120 pa­ró­kát hasz­nál­nak fel a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.