CÍMKE: 'sikeres'

Kiderült a titok: ezért olyan sikeresek a magyar keresőkutyák

Kiderült a titok: ezért olyan sikeresek a magyar keresőkutyák

Sorra jön­nek a jó hírek a ma­gyar ku­tyák vi­lág­szín­vo­nalú tel­je­sít­mé­nyé­ről!

Ő zsebelte be idén a legtöbbet a női előadók közül

Ő zsebelte be idén a legtöbbet a női előadók közül

Mint­egy 105 mil­lió dol­lárt, azaz 27 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett az idei év leg­si­ke­re­sebb női elő­adója.

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Össze­gyűj­töt­tük a ma­gyar há­zi­asszo­nyok pis­kó­ta­te­kercs ké­szí­tési trükk­jeit. Így szu­per lesz a sütid!

40 kilót fogyott az elszánt irodista nő

40 kilót fogyott az elszánt irodista nő

Az ülő­mun­ká­ban Jes­sie csak hí­zott és hí­zott.

Az ülő­mun­ká­ban Jes­sie csak hí­zott és hí­zott. Csak­nem 100 kiló lett a súlya, és észre sem vette. Egy ba­rátja ke­mé­nyen szem­be­sí­tette a va­ló­ság­gal.

Hatalmas diétabakik! Gondolkozz! Ne fogyózz esztelenül!

Hatalmas diétabakik! Gondolkozz! Ne fogyózz esztelenül!

Ne vessz el a di­vat­di­é­ták vi­lá­gá­ban. Biz­tos vagy benne, hogy jól csi­ná­lod? Fogyj oko­san!

15 diétás tipp, ami biztos, hogy segít!

15 diétás tipp, ami biztos, hogy segít!

Szinte nincs olyan hét, hogy ne ol­vas­nál egy új di­é­tá­ról. Aztán a cso­da­mód­sze­rek hamar a fe­le­dés ho­má­lyába me­rül­nek. Akad­nak azon­ban trük­kök, me­lyek ki­áll­ták az idő pró­bá­ját. Kö­vesd eze­ket, és nyersz!

Szinte nincs olyan hét, hogy ne ol­vas­nál egy új di­é­tá­ról. Aztán a cso­da­mód­sze­rek a fe­le­dés ho­má­lyába me­rül­nek. Akad­nak azon­ban trük­kök, me­lyek ki­áll­ták az idő pró­bá­ját.