CÍMKE: 'orvosok'

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Az éne­kesnő hétfő reg­gel a Music FM ven­dége volt.

Az éne­kesnő hét­főn a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak.

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

A ku­ta­tók most arra az ered­ményre ju­tot­tak, hogy több kárt okoz a meg­vo­nás.

Három orvos elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a kislány

Három orvos is elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a féléves kislány

Az ügy­ben két orvos ellen is el­já­rás in­dult, az egyi­kü­ket fel­men­tet­ték, a má­si­kuk pénz­bír­sá­got ka­pott, most újra kell tár­gyalni az ügyü­ket.

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

Ag­gó­dik a mű­sor­ve­zető.

Lip­tai Cla­u­di­á­nál gyö­nyö­rűbb kis­ma­mát ke­resve sem le­hetne ta­lálni, a TV2 leg­na­gyobb sztárja a na­pok­ban el­rulta, kisfia lesz.