CÍMKE: 'nemzetek ligája'

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Hazai pá­lyán be­húzta a dön­tőt a por­tu­gál klasszis, utána azon­ban vá­rat­lan dol­got tett.

Gumibotos oszlatás, összecsaptak a rendőrök a huligánokkal

Gumibotos oszlatás, összecsaptak a rendőrök a huligánokkal

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói in­ci­dens Por­tu­gá­li­á­ban, a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája hely­szí­nén.

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A zöld-fe­hé­rek két kulcs­já­té­kosa is meg­sé­rült ha­zája Nem­ze­tek Li­gája-mér­kő­zé­sén.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

A fin­nek ellen már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

A fin­nek ellen már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

A vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Az ész­tek ellen foly­tat­juk.

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Marco Rossi elő­ször hívta be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

Marco Rossi elő­ször hívta be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Fiola At­tila is meg­sé­rült.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

Remek for­má­ban van.

A Fradi sztárja Marco Rossi irá­nyí­tása alatt elő­ször ke­rült be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. Remek for­má­ban van a 32 éves tá­madó.

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Öt hónap után vissza­tér.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi be­ik­ta­tása óta Marco Rossi elő­ször kül­dött meg­hí­vót Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki így öt hónap után vissza­tér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Dön­tet­len Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz.

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz a Fradi-lé­gi­ó­sai közül a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Bla­zic és Petr­jak nem lé­pett pá­lyára.

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

Marco Rossi szövetségi kapitány elégedetlen: néhányan kilógnak a sorból

Dön­tet­len Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Alig­ha­nem újon­cot avat a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alig­ha­nem újon­cot avat a gö­rö­gök ellen.

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene?

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből. Sér­tő­dése per­sze meg­le­he­tő­sen gye­re­kes visl­ke­désre utal.

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

At­hén­ban lép fel a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi.

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Gö­rög­or­szágba uta­zik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

A mi­e­in­ket is érin­tik a re­for­mok.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott zárt kapuk mö­gött fo­gadta Gö­rög­or­szá­got a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Har­cos já­ték­kal ver­tük a gö­rö­gö­ket.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Első győ­zel­mét aratta a vá­lo­ga­tott.

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

5 ok: ezért kell ma csoda a válogatottól

5 ok: ezért kell ma csoda a válogatottól

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Imádkoztak érte, borzalmas sérülése után üzent a világsztár

Imádkoztak érte, borzalmas sérülése után üzent a világsztár

Meg­nyug­tatta a szur­ko­ló­kat a sú­lyos sé­rü­lést el­szen­ve­dett Luke Shaw, aki­ért ag­gód­tak a druk­ke­rek.

Meg­nyug­tatta a szur­ko­ló­kat a sú­lyos sé­rü­lést el­szen­ve­dett Luke Shaw, aki­ért ag­gód­tak a druk­ke­rek.

Máris nagy gondban a magyar válogatott

Máris nagy gondban a magyar válogatott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya szív­me­len­gető üze­net­tel ve­zette fel a szom­bati meccset.

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Fájó ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Fájó ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Jó elő­je­lek­kel várja a szom­bati, finn­or­szági Nem­ze­tek Li­gája-meccset a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

Finn­or­szág­ban kez­dünk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Egye­lőre szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi fo­cis­tá­ját.

Egye­lőre szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi fo­cis­tá­ját.

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ.

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ. Már az őszi Nem­ze­tek Li­gája-meccse­ken be­vet­he­tik.

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk pár száz hu­li­gán ki­há­gása miatt.

Leekens döntött, a legjobb focisták is kimaradhatnak

Leekens döntött, a legjobb focisták is kimaradhatnak

Ha a ma­gyar vá­lo­ga­tott csak fele annyira lesz si­ke­res, mint amennyire Georges Le­ekens el­hi­va­tott, akkor ja­vuló ered­mé­nyekre szá­mít­ha­tunk.

Ha a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csak fele annyira lesz si­ke­res, mint amennyire Georges Le­ekens el­hi­va­tott, akkor ja­vuló ered­mé­nyekre szá­mít­ha­tunk.

Nehéz ellenfelek, nem ilyen sorsolásra vártunk a Nemzetek Ligájában

Nehéz ellenfelek, nem ilyen sorsolásra vártunk a Nemzetek Ligájában

Szer­dán tar­tot­ták az első al­ka­lom­mal kiírt lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája sor­so­lá­sát.

Nem lesz könnyű, Leekens reagált az ellenfelekre

Nem lesz könnyű, Leekens reagált az ellenfelekre

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott a görög, a finn és az észt csa­pat­tal mér­kő­zik a C osz­tály­ban a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott a görög, a finn és az észt csa­pat­tal mér­kő­zik a C osz­tály­ban a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Eldől Dzsudzsákék sorsa, csak a győzelem számít

Eldől Dzsudzsákék sorsa, csak a győzelem számít

Sor­sol­nak a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Csak a cso­port­győz­te­sek jut­nak to­vább biz­to­san a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ból, amely­nek sor­so­lá­sát szer­dán La­u­sanne-ban tart­ják.