CÍMKE: 'furcsa'

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta fo­tó­ját.

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta, mit is szo­kott mű­velni a kony­há­ban.

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Teljesen kiakadtak a netezők ezen az ártatlan képen - te látod, mi a pánik oka?

Teljesen kiakadtak a netezők ezen az ártatlan képen - te látod, mi a pánik oka?

Egy egy­szerű fény­kép­ről van szó, mégis óri­ási port ka­vart.

Egy egy­szerű fény­kép­ről van szó, mégis óri­ási port ka­vart. El­sőre fel sem tűnik, miért.

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb.

Nem semmi, 16 éves is szavazott a választáson

Nem semmi, 16 éves is szavazott a választáson

Fur­csa­sá­gok az urnák kör­nyé­ké­ről.

Ki hinné, hogy egy 16 fi­a­tal is ér­vé­nye­sen sza­va­zott az idei ma­gyar­or­szági vá­lasz­tá­son?! Sőt, szá­mos más fur­csa­ság is tör­tént a sza­va­zó­fül­kék kör­nyé­kén.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri eze­ket az éte­le­ket!

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak. De amit meg­lát­tak rajta, az durva.

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

Döbbenetes, ami kiderült a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

Döbbenetes dolgok derültek ki a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi...

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi, akit 4 év után keres a rend­őr­ség...

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre a nö­vekvő igé­nyek miatt.

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

A legfurcsább mondatok, amit nők hallottak szex közben!

A legfurcsább mondatok, amit nők hallottak szex közben!

Te hogy re­a­gál­nál?

Egy­más­nak estek, majd jön egy mon­dat, ami min­dent meg­vál­toz­tat. Te hogy re­a­gál­nál?

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Fogj patkányt, 400 ezret fizetnek érte

Fogj patkányt, 400 ezret fizetnek érte

Négy­száz­ezer fo­rin­tot is lehet ke­resni a pat­ká­nyo­kon.

Négy­száz­ezer fo­rin­tot is lehet ke­resni a pat­ká­nyo­kon.

Ezt soha nem gondoltad volna: az ujjadon keresztül is lehet orgazmusod!

Ezt soha nem gondoltad volna: az ujjadon keresztül is lehet orgazmusod!

Igen, az uj­ja­don. És még négy másik módon, ami olyan meg­lepő, hogy azon­nal ki aka­rod majd pró­bálni!

Elképesztő titkokat árult el magáról Cinthya Dictator!

Elképesztő titkokat árult el magáról Cinthya Dictator!

A ce­leb­hölgy ke­gyet­len őszin­te­ség­gel be­szélt ön­ma­gá­ról és fel­fedte élete sosem hal­lott rész­le­teit.

A ce­leb­hölgy ke­gyet­len őszin­te­ség­gel be­szélt ön­ma­gá­ról és a múlt­já­ról. Végre fel­fedte élete sosem hal­lott rész­le­teit.

A világ legfurább karácsonyi szokásai

A világ legfurább karácsonyi szokásai

Gusz­tus­ta­lan bet­le­hem és ün­nepi gyors­ét­ter­me­zés a lis­tán

Gusz­tus­ta­lan bet­le­hem és ün­nepi gyors­ét­ter­me­zés: így ün­ne­pel­nek a világ tá­voli tá­jain.

Most megmutatjuk, hogy ver át a saját agyad!

Most megmutatjuk, hogy ver át a saját agyad!

Az agyad­nak is van­nak időn­ként fur­csa já­té­kai. Meg­mu­tat­juk, hogy csi­nálja.

Egészen furcsán bulizik a Balaton Soundon Bódi Sylvi - fotók

Egészen furcsán bulizik a Balaton Soundon Bódi Sylvi - fotók

Meg­lepő mód­ját vá­lasztja a Ba­la­ton So­un­don való par­ti­zás­nak a mo­dell. Leg­alábbis a fotók ezt mu­tat­ják.