7 éve

Tö­me­ges rosszul­lét Halásztelken - Óvodákat, iskolákat zártak be!

Még nem tudni, hogy ételmérgezés vagy vírus okozza a hányással, hasmenéssel járó tüneteket. Az iskola már biztos nem nyit ki hétfõn és több óvoda is zárva lesz!

Közel há­rom­száz ha­lász­te­le­ki diák és ta­nár lett rosszul pénteken Halásztelken. Korábban a Blikk azt írta, mindannyiukat kórházba kellett szállítani, ám Szentgyörgyi József, a település vezetője cáfolta a hírt.

A polgármester az MTI-nek szom­ba­ton elmondta, hogy

mint­egy száz­öt­ve­nen valóban megbe­te­ged­tek, de Halásztelekről sen­ki sem ke­rült kór­ház­ba.

Szigetszentmiklósról ­vit­tek be egy be­te­get a Szent László-kórházba, de hogy an­nak az eset­nek kö­ze van-e a Halásztelken tör­tén­tek­hez, nem tudni - tet­te hoz­zá a pol­gár­mes­ter.

A városvezető információi szerint

szom­bat­on éj­jel 2 órá­ig kö­rül­be­lül öt­ve­nen for­dul­tak az or­vo­si ügye­let­hez, hány­in­ger­, há­nyás­, has­me­nés miatt.

A tü­ne­te­ket hely­ben ke­zel­ték, volt, aki in­fú­zi­ót is ka­pott, az eny­hébb pa­na­szo­kat a betegek ott­ho­n kezelték.

A pol­gár­mes­ter Facebook-oldalán kö­zölte, nem tudják, hogy az is­ko­lai étel­től, vagy va­la­mi­lyen ví­rus­tól be­te­ged­tek-e meg ennyien. A plusz or­vos­sal meg­erő­sí­tett ügye­le­ten pén­tek es­té­től többféle eset­tel ta­lál­koz­tak.

A leg­töb­b beteg a ki­s­óvo­dá­ból je­lent­kez­ett, de kony­hai dol­go­zó, és olyan há­zas­pár is be­teg lett, amely­nek tag­jai nem et­tek a Hunyadi Mátyás Ál­ta­lá­nos Is­ko­la és Gim­ná­zi­um kony­há­ján készített étel­ből.

A vá­ros­ve­ze­tő szom­ba­ton az MTI-nek azt mondta, hogy a 36 osz­tá­lyos is­ko­lá­ba 750-en jár­nak, kony­há­ján kö­rül­be­lül ezer adag ételt főz­nek na­pon­ta, há­rom óvo­dába is onnan szállítják a me­leg ételt.

Először étel­mér­ge­zés­re gya­na­kod­tak, de mi­vel olyan em­be­rek is meg­be­te­ged­tek, akiknek semmi közük az iskolai ételhez, elképzelhető, hogy va­la­mi­lyen ví­rus okoz­ta a tö­me­ges rosszul­lé­tet.

Mint mond­ta, haj­nal­tól szom­bat dél­után 3 órá­ig to­váb­bi har­min­can fordultak az ügye­let­hez, eny­hébb pa­na­szok­kal.

Az ÁNTSZ el­ren­del­te az is­ko­la kony­há­já­nak és a három érintett óvodának a fer­tőt­le­ní­té­sét.

A rosszul­lé­tek oká­ra valószínűleg csak pár hét múl­va de­rül­het fény - mondta el Halásztelek polgármestere.

A vá­ros­ve­ze­tés úgy döntött,

hét­főn nem nyit ki sem az is­ko­la, sem a há­rom érintett óvo­da, a nyi­tás pon­tos idő­pont­já­ról ké­sőbb döntenek.

Ez is érdekelhet

origo.hu

Megőrült Madrid, amikor Ronaldo brutálisan drága luxusautójával végighajtott a városon - videó

origo.hu

A teljes megsemmisülés fenyegeti az ukrán hadsereget

life.hu

Újra férjhez ment a TV2 műsorvezetője: titokban, Thaiföldön mondták ki a boldogító igent

ripost.hu

Rendezetlenül maradt Tahi Tóth László százmilliós hagyatéka

origo.hu

Horrorisztikus lények okoztak hatalmas pánikot egy tengerparton

mindmegette.hu

Ez nekünk is új! A csodaszer szódabikarbóna még egy felhasználási módja

ripost.hu

Ennek a csillagjegynek ma egy fontos kérdésben kell döntést hoznia

ripost.hu

Nem egy, hanem kettő: Hosszú Katinka csodás hírt kapott

ripost.hu

Mi történt? Csonka Pici házasságról beszélt egy gyönyörű színésznő társaságában - Fotó!

mindmegette.hu

Mutatjuk mely termékekből vásároljuk a legtöbbet húsvétkor

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-