BIZARR

Tinédzserek vérével fiatalodnak a milliomos nyugdíjasok

Tinédzserek vérével fiatalodnak a milliomos nyugdíjasok

Mil­li­ó­kat fi­zet­nek a vé­rért.

Egy ma­gán­kli­ni­kán mil­li­ó­kat fi­zet­nek a ti­né­dzse­rek vé­réért az idős lá­to­ga­tók.

Most buktak le: általános iskolás diákjától lett gyereke egy tanárnőnek

Most buktak le: általános iskolás diákjától lett gyereke egy tanárnőnek

A ta­nárnő és a diák ti­tok­ban tar­tot­ták kap­cso­la­tu­kat. Egy név­te­len te­le­fo­náló azon­ban min­dent el­árult.

Botrány az étteremben: nem várt dolgot rejtett a csirkés szendvics

Botrány az étteremben: nem várt dolgot rejtett a csirkés szendvics

Bot­rá­nyos eset­nek volt része egy gya­nút­lan nő.

Bot­rá­nyos eset­nek volt része egy gya­nút­lan nő. Azon­nal pa­naszt tett és be­pe­relte a gyors­ét­ter­met.

Gyomorforgató dolgot rejtett a tescós fagyi, áll a bál

Gyomorforgató dolgot rejtett a tescós fagyi, áll a bál

Azon­nal belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak!

Senki sem érti, hogy ke­rül­he­tett ilyen gusz­tus­ta­lan­ság a doboz al­jára. A szu­per­mar­ket azon­nal belső vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben...

Itt a vég: a tudósok ijesztő jóslatot tettek közzé

Itt a vég: a tudósok ijesztő jóslatot tettek közzé

Ha­lá­los fe­nye­ge­tés kö­ze­leg.

A Per­se­i­dák ár­nyé­ká­ban egy ha­lá­los fe­nye­ge­tés kö­ze­leg a Föld felé.

Elképesztő szexizmus: Így dől el az étel ára az étteremben

Elképesztő szexizmus: Így dől el az étel ára az étteremben

Az ét­te­rem­tu­laj­do­no­sok a leg­el­ké­pesz­tőbb trük­kök­kel pró­bál­ják be­csa­lo­gatni ma­guk­hoz a kun­csaf­to­kat.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­no­sok a leg­el­ké­pesz­tőbb trük­kök­kel pró­bál­ják be­csa­lo­gatni ma­guk­hoz a kun­csaf­to­kat.

Megrendítő hír jött: bőröndbe tuszkolta az ájultra erőszakolt kislányt az apa

Megrendítő hír jött: bőröndbe tuszkolta az ájultra erőszakolt kislányt az apa

A gye­rek még élt, ami­kor bő­röndbe tet­ték.

A gye­rek még élt, ami­kor bő­röndbe tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb meg­ful­ladt.

Csak a nő kedvére akart tenni az ágyban, durva dolog lett a vége

Csak a nő kedvére akart tenni az ágyban, durva dolog lett a vége

A nő arról áb­rán­do­zott, hogy egy fegy­vert is be­von­nak a sze­xu­á­lis ját­sza­do­zásba. Nem kel­lett volna.

Először ment sztriptízbárba a férfi, másnap szörnyű látványra ébredt

Először ment sztriptízbárba a férfi, másnap szörnyű látványra ébredt

A sze­ren­csét­le­nül járt il­lető a Fa­ce­boo­kon szá­molt be az eset­ről. Talán nem kel­lett volna annyit inni!

Sokkoló dolgot művelt egy férfi a McDonald's-ban

Sokkoló dolgot művelt egy férfi a McDonald's-ban

A mez­te­len férfi lát­vá­nya annyira fel­zak­la­tott egy nőt, hogy sí­ró­gör­csöt ka­pott.

A mez­te­len férfi lát­vá­nya annyira fel­zak­la­tott egy nőt, hogy sí­ró­gör­csöt ka­pott.

Óriási bajba kerültek az óceánban a bikinis bombázók

Óriási bajba kerültek az óceánban a bikinis bombázók

Ré­m­álommá vált a mo­del­lek vízi ka­landja! Kész csoda, hogy ennyi­vel meg­úsz­ták.

Ré­m­álommá vált a mo­del­lek vízi ka­landja! Kész csoda, hogy ennyi­vel meg­úsz­ták.

Előkerültek a rettegett vízi szörny maradványai, elsápadtak a kutatók

Előkerültek a rettegett vízi szörny maradványai, elsápadtak a kutatók

El­ké­pesztő le­le­tet rej­tett a Ne­vada si­va­tag!

El­ké­pesztő le­le­tet rej­tett a Ne­vada si­va­tag!

Rettegsz a bogaraktól? Akkor ez a te rémálmod!

Rettegsz a bogaraktól? Akkor ez a te rémálmod!

Ad­rián 10 éve­sen sze­re­tett bele a kü­lön­le­ges és ritka bo­ga­rakba, azóta pedig a vi­lá­got járja.

Ad­rián 10 éve­sen sze­re­tett bele a kü­lön­le­ges és ritka bo­ga­rakba, azóta pedig a vi­lá­got járja.

Véletlenül kigyulladt a szexi táncosnő feneke a diszkóban! - videó

Véletlenül kigyulladt a szexi táncosnő feneke a diszkóban! - videó

Nem lett ko­moly sé­rü­lés be­lőle.

Úgy ke­rülte el a ko­mo­lyabb sé­rü­lést a hölgy, hogy mez­te­lenre vet­kő­zött...

Nagyobb férfiasságot akart, durva, ami ezután történt

Nagyobb férfiasságot akart, durva, ami ezután történt

Egy har­min­cas férfi az ál­do­zat.

Egy har­min­cas férfi az ál­do­zat, nem bírta ki a na­gyob­bító mű­té­tet.

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Egy fa dőlt rá a sem­mi­ből.

Az egyik leg­hí­re­sebb in­diai mű­sor­ve­ze­tő­nőre egy fa dőlt rá a sem­mi­ből, ami agyon­ütötte. Az or­vo­sok nem tud­tak már rajta se­gí­teni.

Ájultra erőszakolták a védtelen lányt, ágyában találtak rá a támadóra

Ájultra erőszakolták a védtelen lányt, ágyában találtak rá a támadóra

Or­vo­sai sze­rint a gye­re­ket meg kell mű­teni.

Or­vo­sai sze­rint a gye­re­ket meg kell mű­teni. A vérző kis­lányra anyja buk­kant rá.

Karok nélküli, arctalan magyar szellemlány sokkolja a netezőket

Karok nélküli, arctalan magyar szellemlány sokkolja a netezőket

A fény­képre nincs ma­gya­rá­zat.

A kü­lö­nös fény­képre nincs ma­gya­rá­zat.

Úgy megijedtek a kecske arcától, hogy ráhívták a rendőröket

Úgy megijedtek a kecske arcától, hogy ráhívták a rendőröket

A démon szállta meg az ál­la­tot.

A fa­lu­siak sze­rint démon szállta meg az ál­la­tot, amely amúgy halva szü­le­tett.

Itt a világvége: hatalmas aszteroida száguld ebben a percben a Föld felé

Itt a világvége: hatalmas aszteroida száguld ebben a percben a Föld felé

A NASA ada­tai alap­ján be­csa­pód­hat a Földbe a fe­lénk szá­guldó asz­te­ro­ida.

A NASA ada­tai alap­ján be­csa­pód­hat a Földbe a fe­lénk szá­guldó asz­te­ro­ida.

Lőtt egy szelfit a tinilány: zokogott, amikor visszanézte a fotót

Lőtt egy szelfit a tinilány: zokogott, amikor visszanézte a fotót

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie a kis­lány­nak.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie a kis­lány­nak. Szü­lei is ér­tet­le­nül áll­nak a hely­zet előtt.

Elképesztő bosszút állt a brutálisan másnapos pasiján ez a lány!

Elképesztő bosszút állt a brutálisan másnapos pasiján ez a lány!

A fiú a ro­man­ti­kus prog­ram el­le­nére úgy be­rú­gott az előző este, hogy más­nap még ezt is meg le­he­tett tenni vele.

Vodkával öntötte le, majd gyújtotta fel mostohalányát, mert az nasiért könyörgött

Vodkával öntötte le, majd gyújtotta fel mostohalányát, mert az nasiért könyörgött

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség tör­tént Mi­chi­gan­ben.

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség tör­tént Mi­chi­gan­ben. Egy 25 éves férfi úgy hall­gat­tatta el mos­to­ha­lá­nyát, hogy meg­szúr­kálta, le­ön­tötte vod­ká­val, majd fel­gyúj­totta őt. A gye­rek csu­pán éhes volt.

Mise után erőszakolták és verték meg az 50 éves asszonyt

Mise után erőszakolták és verték meg az 50 éves asszonyt

Meg­ver­ték, meg­erő­sza­kol­ták és ki­ra­bol­ták az 50 éves asszonyt.

Meg­ver­ték, meg­erő­sza­kol­ták és ki­ra­bol­ták azt az 50 éves asszonyt, aki mi­sé­ről tar­tott ha­za­felé.

Pánik a brazil buszon: menet közben szakadt ketté

Pánik a brazil buszon: menet közben szakadt ketté

Bra­zí­li­á­ban tör­tént a bal­eset.

Menet köz­ben sza­kadt ketté egy csuk­lós busz Bra­zí­li­á­ban.

Arra ébredt, hogy egy állat rágja a fejét

Arra ébredt, hogy egy állat rágja a fejét

A fi­a­tal férfit egy medve tá­madta meg.

A fi­a­tal férfit egy medve tá­madta meg.

Puszta kézzel állította meg az elszabadult utasszállító repülőt! - Videó

Puszta kézzel állította meg az elszabadult utasszállító repülőt! - Videó

A re­pü­lő­gép az egyik dol­gozó hi­bá­já­ból kez­dett el pi­lóta nél­kül gu­rulni.

A re­pü­lő­gép az egyik dol­gozó hi­bá­já­ból kez­dett el pi­lóta nél­kül gu­rulni.

Durva dolgot közöltek az orvosok az élő Ken babával

Durva dolgot közöltek az orvosok az élő Ken babával

El­fe­ke­ted­het és le­es­het az orra az élő Ken ba­bá­nak, Rod­rigo Al­ves­nek.

El­fe­ke­ted­het és le­es­het az orra az élő Ken ba­bá­nak, Rod­rigo Al­ves­nek.

Elfajult: aki meg tudja mondani mi történik ezen a felvételen...

Elfajult: aki meg tudja mondani mi történik ezen a felvételen...

A kér­dés to­vábbra is az, mi a fene ez az egész?

A kér­dés to­vábbra is az, mi a fene ez az egész?

Szörnyű leletet találtak a város alatt, elsápadtak a régészek

Szörnyű leletet találtak a város alatt, elsápadtak a régészek

Nem hit­tek a sze­mük­nek...

A tu­dó­sok sze­rint a sok­koló fel­fe­de­zés alap­ve­tően vál­toz­tatja meg a tör­té­nel­met!

Nagy bejelentést tettek a tudósok

Nagy bejelentést tettek a tudósok

A tu­dó­sok úgy vélik, 2030-ra em­be­rek él­het­nek a Mar­son.

A tu­dó­sok úgy vélik, 2030-ra em­be­rek él­het­nek a Mar­son.

Csak a pincérnő kezét figyeld!

Szereted a hot dogot? Akkor csak a pincérnő kezét figyeld!

El­sőre azt fogod mon­dani, hogy, uhhh! És má­sod­jára is....

El­sőre azt fogod mon­dani, hogy, uhhh! És má­sod­jára is....

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Az úgy­ne­ve­zett Ouija-tábla egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szel­lem­idé­zők kö­ré­ben, hasz­ná­lata azon­ban tény­leg ve­szé­lyes...

Nézd meg 2017 leghátborzongatóbb szellemészleléseit

Nézd meg 2017 leghátborzongatóbb szellemészleléseit

Ha ma még nem bor­zong­tál, akkor épp itt az ideje!

Ha ma még nem bor­zong­tál, akkor épp itt az ideje! Nézd meg 2017 leg­hát­bor­zon­ga­tóbb kí­sér­tet­vi­de­óit egy cso­korba szedve!

Fény derült a hátborzongató lény titkára, itt találták meg

Fény derült a hátborzongató lény titkára, itt találták meg

El­ké­pesztő kép­sort rög­zí­tett egy döb­bent csa­lád­apa! Vajon igaz a le­genda?

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

A be­ját­szást még el­kezdte...

A be­ját­szást még el­kezdte, az alatt lett rosszul. Sze­ren­csére ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úszta a bal­ese­tet.

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Itt a legújabb Tesco botrány, megmozdult a pizza

Itt a legújabb Tesco botrány, megmozdult a pizza

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a kö­zös­ségi mé­di­á­ban egy piz­zá­ról ké­szült fel­vé­tel. Az éte­len nyü­vek szá­zai vol­tak.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a kö­zös­ségi mé­di­á­ban egy piz­zá­ról ké­szült fel­vé­tel. A cso­ma­go­lás­ból éppen ki­bon­tott éte­len nyü­vek szá­zai nyü­zsög­tek.

Megkapta a magáét a sofőr, miután inzultálta egy iskolabusz vezetőjét

Megkapta a magáét a sofőr, miután inzultálta egy iskolabusz vezetőjét

Elő­ször nem akarta el­en­gedni a buszt, ami­nek esé­lye sem lett volna fél­re­hú­zódni, majd meg­fe­nye­gette a ve­ze­tőt, hogy meg­öli.

Borzalmas dolog történt az állatkertben, videóra vették az egészet

Borzalmas dolog történt az állatkertben, videóra vették az egészet

A ször­nyű je­le­net lát­tán sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak az ál­lat­ba­rá­tok!

A Terminátor Pesten van és tényleg meztelen!

A Terminátor Pesten van és tényleg meztelen!

Ha az ember fia jókor van he­lyen, bi­zony be­le­fut­hat film­beli je­le­ne­tek ki­ve­tü­lé­sébe.

Ha az ember fia jókor van he­lyen, bi­zony be­le­fut­hat film­beli je­le­ne­tek ki­ve­tü­lé­sébe. A fő­vá­ros nyol­ca­dik ke­rü­lete pedig egye­ne­sen ontja az ilyes­mit.

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Sokan hi­szik, hogy a hol­tak közül nem min­denki lelke tá­vo­zik el...

Sokan hi­szik, hogy a hol­tak közül nem min­denki lelke tá­vo­zik el...

Frászt kaptak a biztonsági őrök attól, amit a kamerán át láttak

Frászt kaptak a biztonsági őrök attól, amit a kamerán át láttak

Olyas­mi­vel, ami­nek az egyik ang­liai ci­pő­bolt­ban vol­tak szem­ta­núi az őrök, ke­ve­sen di­cse­ked­het­nek...

Nem hiszed el, kinek az arca tűnt fel a hófödte hegyen! Te is látod?

Nem hiszed el, kinek az arca tűnt fel a hófödte hegyen! Te is látod?

A hi­he­tet­len je­len­ség szem­ta­núja épp nya­ralt, ami­kor is­me­rős vo­ná­so­kat fe­de­zett fel a ma­gas­la­ton!

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Sokan azt gon­dol­ják, hogy az élő­lé­nyek lelke va­la­mi­féle meg­fog­ha­tat­lan, lát­ha­tat­lan dolog, ami talán egy másik lét­sí­kon lé­te­zik csu­pán.

Sokan azt gon­dol­ják, hogy az élő­lé­nyek lelke va­la­mi­féle meg­fog­ha­tat­lan, lát­ha­tat­lan dolog, ami talán egy másik lét­sí­kon lé­te­zik csu­pán. Vi­szont hála a mo­dern tech­ni­ká­nak, egyre több olyan videó kerül fel az in­ter­netre, ami ezt cá­folja...

Vészjósló jelenség a Fehér Házban, beindultak a találgatások

Vészjósló jelenség a Fehér Házban, beindultak a találgatások

Az el­ké­pesztő fel­vé­telre azóta sem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot!

Az el­ké­pesztő fel­vé­telre azóta sem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot!

Gigantikus mutáns bálna vetődött partra, ilyet még nem láttál

Gigantikus mutáns bálna vetődött partra, ilyet még nem láttál

Ré­mü­let­tel ve­gyes kí­ván­csi­ság­gal vet­ték körbe a he­lyiek, majd meg­je­len­tek a szak­ér­tők!

Ré­mü­let­tel ve­gyes kí­ván­csi­ság­gal vet­ték körbe a he­lyiek, majd meg­je­len­tek a szak­ér­tők!

Elképesztő pofont kapott a sorstól a bunkó gyalogos

Elképesztő pofont kapott a sorstól a bunkó gyalogos

Egy­ből ér­ke­zett karma bosszúja.

Bi­zony min­den­nek van kö­vet­kez­mé­nye, most 5 má­sod­per­cen belül ér­ke­zett karma bosszúja.

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók máris tudni vélik a kö­vet­kező ter­ror­ak­ció pon­tos dá­tu­mát!

Húsz év után jött rá a férj, hogy a felesége valójában férfi

Húsz év után jött rá a férj, hogy férfit vett feleségül

Ma­nap­ság már semmi sem biz­tos...

Ma­nap­ság már semmi sem biz­tos, főleg ha Dél­ke­let-Ázsi­á­ból vá­laszt ma­gá­nak asszonyt az ember.

Sokkot kapott a kislány, amikor meglátta, mi mászik elő a babából

Sokkot kapott a kislány, amikor meglátta, mi mászik elő a babából

A gyo­mor­for­gató fel­fe­de­zés­ről ké­szült vi­deót már 7 mil­li­óan lát­ták vi­lág­szerte!

Sokkot kaptak a rajongók az óriásmellű modell fotójától

Sokkot kaptak a rajongók az óriásmellű modell fotójától

A szőke szép­ség szelfi­je­i­től ál­ta­lá­ban el­ol­vad­nak a férfiak. Most azon­ban épp el­len­kező ha­tást ért el!

A szőke szép­ség szelfi­je­i­től ál­ta­lá­ban el­ol­vad­nak a férfiak. Most azon­ban épp el­len­kező ha­tást ért el!

Baseballütővel támadt az autósra, jól megjárta

Baseballütővel támadt az autósra, jól megjárta

Még a ko­csit is meg­ron­gálta.

Dü­höngve, base­ball­ütő­vel tá­madta meg a du­dáló au­tóst, még a ko­csit is meg­ron­gálta. Amit ez­után ka­pott, azt nem rakta zsebre.

Borzasztó véget ért az akvárium-kihívás, a kamera mindent vett

Borzasztó véget ért az akvárium-kihívás, a kamera mindent vett

Kész csoda, hogy túl­élte a be­vál­la­lós fi­a­tal! Mégis hogy jut­ha­tott ilyen az eszébe?

Kész csoda, hogy túl­élte a be­vál­la­lós fi­a­tal! Mégis hogy jut­ha­tott ilyen az eszébe?

Vérvörösre festette a vizet az elhullott tengeri szörny

Vérvörösre festette a vizet az elhullott tengeri szörny

A 15 mé­te­res tetem lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Még a ha­lá­szok sem tud­ták, mi lehet.

A 15 mé­te­res tetem lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Még a ha­lá­szok sem tud­ták, mi lehet.

Koporsóban érkezett szalagavatójára a tinilány

Koporsóban érkezett szalagavatójára a tinilány

Ha­lot­tas­ko­csi szál­lí­totta...

Szó­hoz sem ju­tott a döb­bent tömeg, ami­kor a fe­kete ha­lot­tas­ko­csi be­gör­dült a csar­nok ud­va­rára!

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Pár éve még azon ke­ser­gett a mé­re­tes szer­szám tu­laj­do­nosa, hogy a nők messze el­ke­rü­lik és még mun­kát sem kap mi­atta.

Kétfejű malacka született a faluban, csodájára járnak a lakók

Kétfejű malacka született a faluban, csodájára járnak a lakók

A kis disznó el­szán­tan küzd az élet­ben ma­ra­dá­sért.

Bár jól ki­bab­rált vele a ter­mé­szet, a kis disznó el­szán­tan küzd az élet­ben ma­ra­dá­sért.

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida!

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida!

Egy fel­vé­tel sze­rint ha­ma­ro­san el­pusz­tul­hat az egész Föld.

Egy most nyil­vá­nos­ságra ho­zott fel­vé­tel sze­rint ha­ma­ro­san el­pusz­tul­hat az egész Föld.

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett

Fe­jü­ket fog­ták a lakók!

Ré­mül­ten, fe­jü­ket fogva sza­lad­tak össze a csen­des te­le­pü­lés lakói!

Szörnyű baleset: Tévétoronyról zuhant mélybe a fiatal! - videó

Szörnyű baleset: Tévétoronyról zuhant mélybe a fiatal! - videó

Pár menő szelfi miatt halt meg...

Va­ló­szí­nű­leg pár menő szelfit akart ké­szí­teni a tra­gi­ku­san el­hunyt srác, de még az ön­gyil­kos­sá­got se zár­ták ki.

Rémálomba illő természetfilm kering a neten, elsápadtak a kutatók

Rémálomba illő természetfilm kering a neten, elsápadtak a kutatók

A meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a vi­lág­há­lón.

A ke­gyet­len ál­lat­vi­lá­got be­mu­tató, meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a vi­lág­há­lón.

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

A 2000 éves bar­lang­ban lévő le­le­tek még a ta­pasz­talt ré­gé­sze­ket is el­bor­zasz­tot­ták.

A 2000 éves bar­lang­ban lévő le­le­tek még a ta­pasz­talt ré­gé­sze­ket is el­bor­zasz­tot­ták.

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, fájdalmasan izgató az új őrület

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, fájdalmasan izgató az új őrület

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kolt elő egy kre­a­tív férfi!

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kolt elő egy kre­a­tív férfi! Szi­go­rúan csak ha­la­dók­nak!

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

A 3 éve fel­fe­de­zett kis­bolygó szer­dán kerül vész­jósló kö­zel­ségbe boly­gónk­hoz.

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

A Fülöp-szi­ge­tek­nél buk­kant fel.

Bár a rém­álomba illő te­remt­mény lé­te­zése már 200 éve köz­tu­dott, élő pél­dányt eddig nem ta­lál­tak. Egé­szen mos­ta­náig!

Pornófilm ment a vasútállomás kivetítőjén!

Pornófilm ment a vasútállomás kivetítőjén!

A zsú­folt ál­lo­má­son gye­re­kek, csa­lá­dok vá­ra­koz­tak, mi­köz­ben egy durva fel­nőttfilm ment a ki­jel­zőn.

Számítógépező szellemet videóztak egy főiskolai osztályteremben

Számítógépező szellemet videóztak egy főiskolai osztályteremben

Több tucat diák és tanár állt sor­ban a fo­lyo­són, hogy egy pil­lan­tást vet­hes­se­nek a túl­vi­lági je­len­ségre...

Döbbenetes képek kerültek elő a világ leghíresebb múmiájáról

Döbbenetes képek kerültek elő a világ leghíresebb múmiájáról

El­sá­pad­tak a fel­fe­de­zés­től a ta­pasz­talt ku­ta­tók.

El­sá­pad­tak a fel­fe­de­zés­től a ta­pasz­talt ku­ta­tók.

Rémálommá vált a nassolás, szörnyű, mi lapult a csokiban

Rémálommá vált a nassolás, szörnyű, mi lapult a csokiban

Azon­nal fel­for­dult a nő gyomra!

Nem csoda, hogy azon­nal fel­for­dult a sze­ren­csét­le­nül járt nő gyomra!

Itt a fotó, ami bebizonyíthatja a legendás lény létezését

Itt a fotó, ami bebizonyíthatja a legendás lény létezését

A ha­tal­mas pél­dány egy erdős te­rü­le­ten buk­kant fel, rá­adá­sul fé­nyes nap­pal!

Vérfagyasztó jelenség tűnt fel a sötét titkokat rejtő kísértetházban

Vérfagyasztó jelenség tűnt fel a sötét titkokat rejtő kísértetházban

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, elképesztő az új őrület

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, elképesztő az új őrület

A nem­rég pi­acra do­bott szex­kü­tyü olyan újí­tás­sal ren­del­ke­zik, ami­től sokak lába meg­re­meg­het!

Olyan újí­tás­sal ren­del­ke­zik, ami­től sokak lába meg­re­meg­het!

Egészben nyelt le egy férfit egy 7 méteres piton - Videó

Egészben nyelt le egy férfit egy 7 méteres piton - Videó

Az eset sok­kolta a fa­lu­be­li­ket.

Az eset sok­kolta a fa­lu­be­li­ket, akik saját maguk vág­ták ki az is­me­rő­sük holt­tes­tét a kí­gyó­ból.

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Ret­tegő di­á­kok és ta­ná­rok tu­cat­jai gyűl­tek össze az ajtó előtt, hogy szem­ta­núi le­gye­nek a meg­döb­bentő lát­vány­nak.

Ret­tegő di­á­kok és ta­ná­rok tu­cat­jai gyűl­tek össze az ajtó előtt, hogy szem­ta­núi le­gye­nek a meg­döb­bentő lát­vány­nak.

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

A kü­lö­nös képek lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Vajon van alapja a szó­be­széd­nek?

A kü­lö­nös képek lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Vajon van alapja a szó­be­széd­nek?

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Majd­nem fel­dön­tötte az autót is.

Az orr­szarvú majd­nem fel­dön­tötte a csa­lád au­tó­ját is. Az ese­tet egy másik ko­csi­ból ka­me­rára rög­zí­tet­ték.

Elképesztő újítással tette élőbbé a szexbabáját egy mérnök

Elképesztő újítással tette élőbbé a szexbabáját egy mérnök

A spa­nyol mér­nök szex­ro­botja re­a­gál arra, ho­gyan kö­ze­led­nek felé, és az or­gaz­must is képes meg­élni...

Egy taxiban dideregve, ruhátlanul találták meg az eltűnt férfit

Egy taxiban dideregve, ruhátlanul találták meg az eltűnt férfit

Ám hogy hogy ke­rült mez­te­le­nül, sé­rü­lé­sek­kel bo­rí­tott test­tel a volán mögé, az egy­előre ta­lány.

Ám hogy hogy ke­rült mez­te­le­nül, sé­rü­lé­sek­kel bo­rí­tott test­tel a volán mögé, az egy­előre ta­lány.

Savat locsolt az arcába, majd felgyújtotta szerelmét a férfi

Savat locsolt az arcába, majd felgyújtotta szerelmét a férfi

Ba­rát­nője hiába kö­nyör­gött ke­gye­le­mért.

Ba­rát­nője hiába kö­nyör­gött ke­gye­le­mért, a fél­té­keny­ség tel­je­sen el­vette a 24 éves fi­a­tal eszét.

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

A kü­lön­le­ges kegy­hely va­ló­sá­gos tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált a hát­bor­zon­gató je­len­ség­nek kö­szön­he­tően...

A kü­lön­le­ges kegy­hely va­ló­sá­gos tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált a hát­bor­zon­gató je­len­ség­nek kö­szön­he­tően...

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni.

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

Hó­na­po­kig volt zárva a ká­polna.

A Je­ru­zsá­lem­ben ta­lál­ható sír­bol­tot hó­na­pok óta elő­ször nyi­tot­ták meg a lá­to­ga­tók előtt.