BIZARR

A tudósokat is meglepte, amit a Holdon láttak

A tudósokat is meglepte, amit a Holdon láttak: mindent megváltoztathat

Vizet ta­lál­tak.

Eddig nem hit­ték, hogy van fo­lyé­kony víz az égi­tes­ten, most azon­ban si­ke­rült bi­zo­nyí­ta­niuk.

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak!

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Sokkot kapott a férfi az étteremben: Ezt kapta sült krumpli helyett

Sokkot kapott a férfi az étteremben: Ezt kapta sült krumpli helyett

Mér­gé­ben azon­nal le­fény­ké­pezte a fur­csa va­cso­rát.

Mér­gé­ben azon­nal le­fény­ké­pezte a fur­csa va­cso­rát, a fotót pedig fel­töl­tötte a Twit­terre.

Nagyon durva dologra jött rá a feleség, miközben pornót nézett

Nagyon durva dologra jött rá a feleség, miközben pornót nézett

A nő a kép­er­nyő előtt jött rá férje tit­kos éle­tére.

A nő a kép­er­nyő előtt jött rá férje tit­kos éle­tére.

Sokkoló bejelentés: látták az eltűnt maláj gépet, megszólaltak a szemtanúk

Sokkoló bejelentés: látták az eltűnt maláj gépet, megszólaltak a szemtanúk

Töb­ben is lát­ták le­zu­hanni a maláj utas­szál­lító gépet.

Töb­ben is lát­ták le­zu­hanni a maláj utas­szál­lító gépet.

Bordélyházból kellett menekíteni a kuncsaftot

Bizarr esethez riasztották a tűzoltókat: bordélyházból kellett menekíteni a kuncsaftot

A tűz­ol­tók is meg­le­pőd­tek.

A kun­csaf­tot mez­te­le­nül kel­lett ki­emelni az ab­la­kon.

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

Sötét má­gi­á­val kap­cso­la­tos vé­se­te­ket ta­lál­tak az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Sötét má­gi­á­val kap­cso­la­tos vé­se­te­ket ta­lál­tak az egye­sült ki­rály­ság­beli bar­lan­gok falán.

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Fur­csa dol­go­kat hal­lot­tunk már az oro­szok­tól, de Na­ta­lia min­de­nen túl tesz.

Ren­ge­teg fur­csa­sá­got hall­hat­tunk már Orosz­or­szág­ból, de Na­ta­lia min­de­nen túl­tesz.

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak a ré­gé­szek. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Az asszony nem akarta el­hinni...

Az asszony nem akarta el­hinni, amit a négy­éves kisfia mon­dott.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hi­he­tet­len le­le­tekre buk­kan­tak a ten­ger mé­lyén, és az is ki­de­rült, hol kapta Mózes a kő­táb­lá­kat.

Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok a Holdon talált kőzetről

Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok a Holdon talált kőzetről

Kü­lön­le­ges tit­ko­kat őriz a Hol­don ta­lált kőzet.

Kü­lön­le­ges tit­ko­kat őriz a Hol­don ta­lált kőzet.

Csak egy pár zoknit vett, otthon jött a sokk: ezt találta benne

Csak egy pár zoknit vett, otthon jött a sokk: ezt találta benne

A Pri­mark vá­sár­lója tett pa­naszt.

A Pri­mark egyik vá­sár­lója tett pa­naszt, mi­u­tán va­lami na­gyon nem oda­illő dolog rej­tő­zött a ru­ha­da­rab­ban.

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták, és gyor­san ki­de­rült, hogy a XIX. szá­zad­ból szár­ma­zik.

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Nem hitt a sze­mé­nek az a nő, aki a be­já­ra­tát fi­gyelő ka­me­rán nézte vissza ki csen­ge­tett be­hozz...

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A leg­újabb szá­mí­tá­sok sze­rint az asz­te­ro­ida be­csa­pó­dása sosem lá­tott mé­retű szö­kő­árat idé­zett elő.

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Hosszabb életed lehet a párod szellentésének szagolásától!

Hosszabb életed lehet a párod szellentésének szagolásától!

Brit ku­ta­tók újabb az em­be­ri­ség jö­vő­jét ko­mo­lyan meg­ha­tá­rozó fel­fe­de­zést tet­tek.

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Pu­tyin el­sá­padna.

Baba Vanga már az Isz­lám Állam rém­tet­teit is előre látta, így nem ki­zárt, hogy 2019-es jós­lata hal­la­tán Pu­tyin el­sá­padna a ré­mü­let­től.

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott.

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott.

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Ki­dobta a ku­kába az ál­la­tot.

Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott vissza­aludni!

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

85 éves ko­rá­ban hunyt el.

A 85 éves ko­rá­ban el­hunyt Baba Vanga olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák.

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Az első döb­be­net után úgy dön­tött, le­vi­de­ózza a je­le­ne­tet! Sze­rin­ted jogos a fel­há­bo­ro­dása?

Az első döb­be­net után úgy dön­tött, le­vi­de­ózza a je­le­ne­tet! Sze­rin­ted jogos a fel­há­bo­ro­dása?

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Kü­lön­le­ges ter­mé­kek­kel ké­szül­tek.

A ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel kü­lön­le­ges ter­mék­kel ked­ves­ked­nek a ra­jon­gók­nak. Por­nó­pul­csi­kat dob­tak pi­acra. Ér­de­mes ala­po­san meg­nézni a min­tá­kat!

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A kutatók is meglepődtek: ezt rejti valójában az Antarktisz

A kutatók is meglepődtek: ezt rejti valójában az Antarktisz

A jég­táb­lák alatt olyasmi van, amire a ta­pasz­talt tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak.

A jég­táb­lák alatt va­lami olyasmi van, amire a ta­pasz­talt tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak.

Az utcán végzett önkielégítést, most a miskolci rendőrök keresik

Az utcán végzett önkielégítést, most a miskolci rendőrök keresik

Az eset­tel kap­cso­lat­ban most a rend­őr­ség kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Egy gyors­bü­fé­nél csi­nálta a férfi. Az eset­tel kap­cso­lat­ban most a rend­őr­ség kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette. Lehet, hogy ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel.

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

A fes­té­kes vödör rá­adá­sul pos­tán ér­ke­zett, egye­ne­sen Ang­li­á­ból. A vá­mo­sok­nak mégis gya­nús lett a tel­je­sen hét­köz­napi tárgy, át­vizs­gál­ták a fes­té­ket.

Unatkozott egy nyugdíjas, nem hiszed el, mit tett a játékboltban

Unatkozott egy nyugdíjas, nem hiszed el, mit tett a játékboltban

Egy pá­ri­zsi já­ték­bol­tot fosz­tott ki egy 72 éves idős nő. Azt mondta a rend­őrök­nek, hogy unat­ko­zott.

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

A 23 éves mo­dell szép­sé­gét a művér és a sza­kadt ron­gyok sem tud­ják el­ron­tani.

A 23 éves mo­dell szép­sé­gét a művér és a sza­kadt ron­gyok sem tud­ják el­ron­tani.

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt.

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Elsápadtak a tudósok: Szörnyű lény jelent meg az Antarktiszon

Elsápadtak a tudósok: Szörnyű lény jelent meg az Antarktiszon

Egy víz alatti ka­mera se­gít­sé­gé­vel buk­kan­tak rá a ret­te­gett élő­lényre, ami­nek lé­te­zé­sé­ről már rég­óta sut­tog­nak.

Egy víz alatti ka­mera se­gít­sé­gé­vel buk­kan­tak rá a ret­te­gett élő­lényre, ami­nek lé­te­zé­sé­ről már rég­óta sut­tog­nak.

Sokkoló dolog történt a család házában: a 8 éves kisfiút az ördög szállta meg

Sokkoló dolog történt a család házában: a 8 éves kisfiút az ördög szállta meg

Az apja sze­rint a gye­rek úgy vi­sel­ke­dik, mint egy démon.

Az apja sze­rint a gye­rek úgy vi­sel­ke­dik, mint egy démon.

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek.

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek, hogy vajon mi lehet ez a hor­rorfilmbe illő te­remt­mény?

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

A já­ró­ke­lők­nek le­esett az álluk, ami­kor meg­lát­ták, mi tör­té­nik a padon...

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

A kis­lá­nya fes­tette ki.

Vé­let­le­nül tar­tós fes­ték­kel má­zolta pi­rosra anyu­kája arcát egy kis­lány.

Ilyen bizarr bugyit még nem láttál, itt a mű tevepata

Ilyen bizarr bugyit még nem láttál, itt a mű tevepata

Lá­nyok, ti meg­lep­né­tek ebben a pá­ro­to­kat egy má­mo­ros­nak ígér­kező éj­sza­kán?

Lá­nyok, ti meg­lep­né­tek ebben a pá­ro­to­kat egy má­mo­ros­nak ígér­kező éj­sza­kán?

Félmeztelen nő támadt a busz gyanútlan utasaira - videó

Félmeztelen nő támadt a busz gyanútlan utasaira - videó

Az ese­tet Orosz­or­szág­ban vi­de­óz­ták le, nem ritka az ilyen je­le­net ar­ra­felé.

Az ese­tet Orosz­or­szág­ban vi­de­óz­ták le, nem ritka az ilyen je­le­net ar­ra­felé.

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Fel­akasz­totta magát egy ta­nárnő, mert vé­let­len ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Sokkot kapott a lány, amikor rájött, a sorozat az apjáról szól

Sokkot kapott a lány, amikor rájött, a sorozat az apjáról szól

Az apja a maffi­á­nak dol­go­zott.

A maffia egy­kori bér­gyil­kosa nem árulta el a lá­nyá­nak, ki ő va­ló­já­ban.

Közölte a hatóság: a sátánnak nincs köze ehhez a lyukhoz

Közölte a hatóság: a sátánnak nincs köze ehhez a lyukhoz

Egy hó­na­pig vizs­gál­ták a lyu­kat, végül ennyit ál­la­pí­tot­tak meg róla.

Egy hó­na­pig vizs­gál­ták a lyu­kat, végül ennyit ál­la­pí­tot­tak meg róla.

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Hisz a mód­szer si­ke­ré­ben.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Hátborzongató lényt talált a gazda a kertjében

Hátborzongató lényt talált a gazda a kertjében, a szakértőket is meglepte a bejelentés

Az ál­lat­tal bárki ta­lál­koz­ha­tott volna.

Az ál­lat­tal bárki ta­lál­koz­ha­tott volna a ter­mé­szet­ben, bár igen ritka je­len­ség­ről van szó.

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, nem mehet gye­re­kek kö­ze­lébe.

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, és utána sem mehet olyan he­lyekre, ahol gye­re­kek van­nak.

Borzalmas látvány a parkolóban: oszladozó tetemet ejtettek a földre a hatóságok

Borzalmas látvány a parkolóban: oszladozó tetemet ejtettek a földre a hatóságok

Egy bál­nát pró­bál­tak egy kon­té­nerbe he­lyezni.

Egy bál­nát pró­bál­tak egy kon­té­nerbe he­lyezni, de nem mér­ték fel, hogy az állat mi­lyen nagy, ezért a tar­tály mellé ej­tet­ték.

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Ez undorító: durva, mit találtak az Aldi salátájában

Ez undorító: durva, mit találtak az Aldi salátájában

Erre nem szá­mí­tot­tak...

Egy pár vá­sá­rolt az Al­di­ban, azon­ban nem szá­mí­tot­tak arra, mit ta­lál­nak a zacs­kós sa­lá­tá­ban...

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A szak­ér­tők csak re­mé­lik, hogy az új esz­kö­zök se­gí­te­nek az ilyen ese­mé­nyekre való fel­ké­szü­lés­ben.