BIZARR

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sze­gény há­zi­asszony...

Sze­gény há­zi­asszony vissza se mer menni a vé­cére!

Hátborzongató vallomás: ezt érzékelte a nő, aki visszatért a halálból

Hátborzongató vallomás: ezt érzékelte a nő, aki visszatért a halálból

A nő azt ál­lítja, több­ször olyan for­ró­nak érezte a tes­tét, mintha lán­golna.

Ezt a kö­rü­lötte lévők sem gon­dol­ták. Azt ál­lítja, több­ször olyan for­ró­nak érezte a tes­tét, mintha lán­golna.

Olyan korhatárosat videóztak az utcán, amit sose lett volna szabad

Olyan korhatárosat videóztak az utcán, amit sose lett volna szabad

Va­lami tény­leg nem stim­mel ezzel a vi­lág­gal...

Va­lami tény­leg nem stim­mel ezzel a vi­lág­gal...

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen tisz­tán ki­ve­hető, amint a test és a lélek szét­vá­lik...

Közölték a kutatók: szerdán jön a változás, vérhold jelenik meg az égen

Közölték a kutatók: szerdán jön a változás, vérhold jelenik meg az égen

Már na­gyon rég nem volt példa ha­son­lóra. Egy­szerre lesz szu­per­hold, kék hold és tel­jes hold­fo­gyat­ko­zás is.

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! De vajon van alapja a haj­me­resztő el­mé­let­nek?

Fantasztikus látvány: elképesztő jelenség szelte át az eget - videó

Fantasztikus látvány: elképesztő jelenség szelte át az eget - videó

Az ame­ri­kai kon­ti­nens északi felén az em­be­rek va­lami iga­zán kü­lön­le­ge­set lát­hat­tak kedd este.