RIPOSTER

Za­cher Gábor to­xi­ko­ló­gus leg­szí­ve­seb­ben tö­rölné a szil­vesz­tert a nap­tár­ból

A ka­rá­cso­nyi gyer­tyák és szil­vesz­teri pe­tár­dák fénye mel­lett rit­kán gon­do­lunk arra, hogy a de­cem­ber a drog­ke­res­ke­dők szá­mára is az év leg­jö­ve­del­me­zőbb hó­napja. Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Za­cher Gábor to­xi­ko­ló­gus leg­szí­ve­seb­ben el­tö­rölné a szil­vesz­tert, annyira ve­szé­lyes­nek tartja.
  • Szerző: Ripost

Elképesztő mennyiségű kábítószert foglaltak le az utóbbi napokban, az ünnepeket megelőzően a hatóságok, akikigyekeznek megelőzni, hogy bejusson az országba és terjedjen a kábítószer. Sajnos azonban év végén így is a szokásosnál jóval többen kerülnek drog miatt kórházba.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Különösen azok vannak veszélyben, akik nem rendszeres drogfogyasztók, hanem az ünnepi hangulatban, a buli hevében próbálják ki a kábítószert.

Legjobb lenne törölni a naptárból a szilvesztert!

– vélekedik Zacher Gábor toxikológus, aki több ezer szenvedélybeteget kezelt már és jó néhány ünnepi ügyeletben szerzett tapasztalatot.  "Különösen a fiatalok hozzák a formájukat, azt hiszik, hogy ilyenkor mindent szabad. Szilveszterkor nyolcszor-tízszer annyian kerülnek kórházba, mint máskor."

Hogy mi miatt kerülnek a legtöbben kórházba, és mire érdemes a szülőknek odafigyelniük, az a szerdai számából kiderül!