INSIDER

Ve­szé­lyes meg­ál­lók­ban vár­nak az uta­sok

Nem védi semmi a meg­ál­lók­ban a 24, a 28, a 28A, a 37, a 37A és a 62-es vil­la­mosra váró uta­so­kat az au­tós­for­ga­lom elől a bu­da­pesti Fi­u­mei úton, rá­adá­sul ez má­ju­sig így ma­rad­hat. Bár még nem vé­gez­tek a hó­na­pok óta tartó fel­újí­tás­sal, meg­in­dul­ha­tott a for­ga­lom a vil­la­mos­sí­ne­ken és a meg­ál­lók mel­letti au­tó­sáv­ban is a Mag­dolna utcai meg­álló és az Orczy tér kö­zötti sza­ka­szon.

Ráadásul nem csak az utasokat védő kordonok hiányoznak, hanem az autósokat lassító táblák is, mivel gyakran hatalmas sebességgel száguldoznak az autósok ezen a szakaszon.

EZT OLVASTAD MÁR?

Az Orczy téri villamosmegálló napközben rendkívül forgalmas, nem csak a Keleti pályaudvarra, hanem a Blaha Lujza térre is indulnak innen villamosok.

Megkeresésünkre a BKV nem adott megnyugtató választ:

A megállók a korlátokkal együtt május 8-ig készülhetnek el. Az Orczy téren korábban volt rácsos kordon, de azt rendszeresen megrongálták. A kivitelező szalaggal helyettesíti a kordont

– közölték.