BOZÓT

Újabb fotók! Az LMP kulcs­em­be­rei sorra be­hó­dol­tak Si­mics­ká­nak. Kész az LMP-Si­micska pak­tum!

Nem­csak Had­házy Ákos, de a leg­több LMP-s kulcsfi­gura is ott volt azon a gon­do­san tit­kolt, késő éj­sza­kába nyúló egyez­ke­dé­sen, ami napok óta láz­ban tartja a ma­gyar mé­diát. Lé­nye­gé­ben el­ad­ták, Si­micska gyám­sága alá he­lyez­ték az LMP-t. Kész az LMP-Si­micska pak­tum. Tel­jes a be­hó­do­lás.
  • Szerző: Ripost

A információ szerint kész a Simicska-LMP paktum! Egy dunai hajón egyeztek meg abban, hogy a Simicska-birodalom a Jobbik után szárnyai alá veszi az LMP-t is. Nagy kérdés, hogy a pártfinanszírozás milyen eszközeivel működtetik majd a függetlenségére korábban oly büszke alakulatot.

A elsőként írta meg, hogy a párt társelnöke, Hadházy Ákos titokban megegyezett Simicska vezérkarával. A sarkosan fogalmazók szerint  eladta a pártot… 

 Az újabb fotók azt bizonyítják, hogy Hadházy nem volt egyedül! A konspiratív módszerekkel megszervezett találkozón megjelentek az LMP legfontosabb „háttéremberei”, a korábbi pártelnök, Schiffer András és a párt eszmei atyjának tekintett Lányi András is.  Ott volt a pártvezetőségből még a párt korábbi főpolgármester-jelöltje és szóvivője, Csárdi Antal. A sürgős teendők megbeszélése végett magukkal vitték az LMP egyéb médiavezetőit is.
Schiffer András csuklyát húzott a fejére, amikor a paktum megkötése után, tudatosan egyedül, elhagyta a helyszínt.
Schiffer András csuklyát húzott a fejére, amikor a paktum megkötése után, tudatosan egyedül, elhagyta a helyszínt.
Lányi a liberális-zöld ikon, amint szintén egyes-egyedül, nehogy összeköthessék bármelyik Simicska-klán taggal, késő éjszaka elhagyja a helyszínt.
Lányi a liberális-zöld ikon, amint szintén egyes-egyedül, nehogy összeköthessék bármelyik Simicska-klán taggal, késő éjszaka elhagyja a helyszínt.
Csárdi Antal befolyásos vezetője és szóvivője az LMP-nek. Volt már főpolgármester-jelölt is. Nem véletlenül vonták be a Simicska-LMP paktumba.
Csárdi Antal befolyásos vezetője és szóvivője az LMP-nek. Volt már főpolgármester-jelölt is. Nem véletlenül vonták be a Simicska-LMP paktumba.

Az LMP-s delegáció közvetlenül Simicska legfontosabb vezérkari embereivel egyezett ki a részletekben, hogyan és mekkora mértékben, mennyivel támogatja majd az oligarcha a pártot a behódolásért cserében. Faragó Csaba Simicska-pénztáros, valamint a kétes hírű üzletemberből - a Magyar Nemzetre kényszerített - médiamogullá átvedlett Schlecht Csaba diktálta az LMP- Simicska paktum részleteit.

Amit Faragó Csaba mond az olyan, mintha Simicska mondaná. Megfordult már az MVM és az ÁPV Zrt. csúcsain is. Ő az oligarcha pénztárosa.
Amit Faragó Csaba mond az olyan, mintha Simicska mondaná. Megfordult már az MVM és az ÁPV Zrt. csúcsain is. Ő az oligarcha pénztárosa.
Az együttműködés példája a már „bedarált” Jobbik, az a kézi irányítás, amellyel Simicska dirigálja a pártot, a plakáthelyek filléres bérlésétől a tulajdonátadáson át a politikai direktívákig. Beleértve természetesen a Simicska-média csatasorba állítását is.
Schlecht Csaba a híres-hirhedt üzletember vasmarokkal irányítja a Simcska-médiát. Propagandaterveket készít most már nemcsak a Jobbik, de az LMP érdekében is. Lesz rá Simicska-pénz bőven, ígérték meg a titkos találkozón...
Schlecht Csaba a híres-hirhedt üzletember vasmarokkal irányítja a Simcska-médiát. Propagandaterveket készít most már nemcsak a Jobbik, de az LMP érdekében is. Lesz rá Simicska-pénz bőven, ígérték meg a titkos találkozón...

Az LMP és Simicska Lajos közötti összekötőnek Hadházy Ákost nevezték ki.  Olyasfajta futárszerepet játszik majd a pártban, mint Simicska kedvenc ügyvédnője, Varga-Damm Andrea a Jobbikban.

Varga- Damm Andrea is ott volt a titkos találkozó színhelyén, ezt ő maga is megerősítette egy nyilatkozatában. Vihette a híreket Simicskának.
Varga- Damm Andrea is ott volt a titkos találkozó színhelyén, ezt ő maga is megerősítette egy nyilatkozatában. Vihette a híreket Simicskának.
A paktum kész. Hadházy elballag az éjszakában. Simicska "fogott embere"?
A paktum kész. Hadházy elballag az éjszakában. Simicska "fogott embere"?

Széles körben terjed az a magyarázat, hogy Hadházyt korábban is Simicskáék küldték a pártba, azért, hogy előkészítsen egy ilyesfajta hatalomátvételt. Sokan állítják, hogy Hadházy már évekkel ezelőtt elköteleződött az oligarchának, akinek „fogott embere”, ezért személyesen irányítja.

Eközben a címlapon