INSIDER

Nem haj­landó meg­szün­tetni a lo­pá­so­kat a bu­da­pesti rep­tér

Hiába ál­lí­tott össze egy 18 pon­tos cso­ma­got a lo­pá­sok vissza­szo­rí­tá­sára a rep­téri rend­őr­ség, a földi ki­szol­gá­ló­cé­gek el­uta­sí­tot­ták azt. Pedig rend­sze­re­sek a lo­pá­sok Fe­ri­he­gyen. A rend­őr­ség fo­lya­ma­to­san pró­bál­ko­zik: na­gyobb lét­szám­ban van­nak jelen, raz­zi­áz­nak, trük­kös mód­sze­re­ket is be­vet­nek, de a rep­téri cégek nem part­ne­rek a lo­pá­sok vissza­szo­rí­tá­sá­ban. Mikor lesz­nek már végre biz­ton­ság­ban a cso­mag­ja­ink?
címkék:
  • Szerző: Ripost
„Szégyelld magad, budapesti reptér!

– írja dühösen egy chicagói férfi a Budapest Airport Facebook-oldalán.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
„Vigyázz! Pár holmim is hiányzott a csomagomból!Két óra és egy parfüm tűnt el! Megdöbbentő, hogy a reptéren dolgozók ki tudják nyitni a poggyászomat és képesek eltávolítani belőle dolgokat. Ezt Amerikában úgy hívjuk: lopás!

– teszi hozzá friss bejegyzésében a megkárosított utas, aki azt követeli: a menedzserek rakassanak kamerákat oda, ahol bele lehet nyúlni a csomagokba!

Kíváncsi vagy, miért nem használnak a rakodók testkamerát? Arra is, hogy milyen intézkedések várhatóak? Akkor keresd a hétfői Ripost napilapot az újságárusoknál!

címkék: