LEGFRISSEBB

Meg­sze­rez­tük Sne­i­der Tamás új­náci-dosszi­é­ját. A Job­bik el­nöke saját ci­gány- és zsi­dó­verő mód­szert dol­go­zott ki. 1.rész

Sne­i­der azzal tett szert nagy te­kin­télyre az új­ná­cik kö­ré­ben, hogy egy spe­ci­á­lis zsidó- és ci­gány­verő mód­szert fej­lesz­tett ki. Kap­cso­lat­ban állt német és oszt­rák új­ná­cik­kal, nyi­las lapot is ter­jesz­tett. A RIPOST meg­sze­rezte az erről szóló do­ku­men­tu­mo­kat. Fe­je­ze­tek a Job­bik-elnök el­tit­kolt múlt­já­ból.
  • Szerző: Ripost

"A Roy nagyon kemény volt! Nem az a típusú főnök, aki csak háttérből pofázik, hogy előre, hanem mindig ott volt az élen. És igen, ha kellett, ütött! Verte a cigányokat meg akiről azt hitte, zsidó" - nyilatkozta róla a rendőrségi vallomásban egyik alvezére.

A Sneider vezette újnáci bandákról több ezer oldal bűnügyi irat keletkezett. Tanúvallomások, nyomozati anyagok, rendőrségi és ügyészségi jelentések. Ezek lényegét külön kötetbe rendezve tananyagként is felhasználták rendőrségi szakemberek képzésében. A kötethez, amely ma is megtalálható a Rendőrtiszti Főiskola és a Kriminológiai Intézet zárt könyvtárában,  a korabeli SZDSZ-es miniszter Fodor Gábor írt előszót.

Mengele, Kishitler, Führer, Fritz és a többiek

Sneider és az általa vezetett  bandák bűnügyi dossziéja széles körű és agresszív neonáci tevékenységet dokumentál.

A Jobbik elnöke éveken keresztül volt vezéregyénisége olyan észak-magyarországi rohamosztagoknak, amelyek rasszista terror révén tartottak rettegésben több ezer embert.

A rendelkezésre álló bűnügyi iratok szerint a neonáci bandák, élükön Sneiderrel és alvezéreivel, a Mengele, Kishitler Führer, Fritz, Brenyó, Balta, Maffi névre hallgató újnácikkal, (a nyomozati iratok hosszú és pontos taglistát rögzítenek) rendszeresen vertek külföldi származású egyetemistákat, színes bőrűeket, békés, idős cigányzenészeket, sőt asszonyokat, de azokat is, akikről ránézésre azt hitték, hogy zsidók.

Sneider Tamás, akit ROY-nak azaz Királynak kellett szólítani, lépésről lépésre szerezte meg a rohamosztagok irányítását. A bűnügyi iratok, a tanúvallomások azt is rögzítik, hogy az újnácik eleinte nehezen fogadták be, mert nem a bandák központjának számító egri Csebokszári-telepről származott, hanem egy módosabb városrészből.

Tekintélyre azzal tett szert, úgy lett igazi vezér,  hogy „kifejlesztett” egy motoros verési módszert. Két újnáci motoron ülve hirtelen odahajtott egy cigánynak vagy zsidónak vélt járókelőhöz, akit a hátul ülő rohamosztagos baseballütővel  leütött, nemegyszer súlyos koponyasérüléseket okozva. Aztán gyorsan elhajtottak a helyszínről.
Neonáciktól lefoglalt baseball ütők.
Neonáciktól lefoglalt baseball ütők.

Minderről korábban Sneider egyik bűntársa  a Magyar Narancsnak is részletesen beszámolt.

Eközben a címlapon

ROY-BLITZKRIEG, azaz ROY-VILLÁMHÁBORÚ, a magyar neonácik egymás között így hívták ezt a gyáva és kegyetlen módszert.  Támadás közben mindig azt üvöltötték:

Piszkos cigányok, büdös zsidók!

Sneiderék vadászatnak hívták, amikor elindultak zsidókat és cigányokat verni.

Heves megye korabeli rendőrfőkapitánya, Lantos Bálint és az egri rendőrkapitány, Farkas Sándor több alkalommal is írásban hívta  fel a figyelmet a Sneider-banda köznyugalmat megzavaró, folyamatos agresszív tevékenységére.

Jönnek a német neonácik!

Sneider a neonáci bandák vezéreként széles körű szervező tevékenységet fejtett ki Észak-Magyarországon, alegységeket szervezett a rohamosztagokból Salgótarjánban, Tiszaújvárosban és Miskolcon is.

Egyik alvezére a rendőrségi vallomásban elmondta, hogy a későbbi Jobbik-elnök rendszeresen hozott magával a KITARTÁS nevű nyilas újság legfrissebb számaiból. A rohamosztagosoknak kötelessége volt előfizetni az akkoriban Németországban, Bielefeldben kiadott, német újnácik támogatásával megjelenő lapra.

Sneider sokrétű segítséget kapott a német és osztrák újnáci rohamosztagok vezetőitől.

A Jobbik-elnök neonáci-dossziéjának további részleteit sorozatunk második részében ismertetjük. Szó lesz arról, hogy Sneider miféle tervet egyeztetett a német újnáci vezérekkel 1991. április 26-án Budapesten, a Viking Klubban.

A Jobbikot sokáig irányító triumvirátus. Vona, Sneider az újnáci bandavezér, és a zsidó nő megverésével dicsekvő Szávay. Ez itt egy néppárt?
A Jobbikot sokáig irányító triumvirátus. Vona, Sneider az újnáci bandavezér, és a zsidó nő megverésével dicsekvő Szávay. Ez itt egy néppárt?