MANI

Más­fél mil­li­ár­dot csal­tak el kül­földi hasz­nált au­tók­kal

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást, az el­kö­ve­tési érték mint­egy 1,3 mil­li­árd fo­rint. A más uniós tag­ál­la­mok­ból tör­ténő gép­jármű-be­ho­za­talt érintő bűn­ügyek ál­ta­lá­nos jel­lem­zője, hogy azo­kat bűn­szö­vet­ség­ben, bűn­szer­ve­zet­ben kö­ve­tik el, stró­ma­nok ne­vére be­jegy­zett, fik­tív gép­jármű-ke­res­kedő tár­sa­sá­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

A NAV több éve együttműködik az Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalícióval, valamint a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületével. Ennek eredménye az is, hogy

az elmúlt hetekben több olyan ügyre is fény derült, ami külföldi gépjármű-beszerzéshez kapcsolódik.

Az autók egy része Belgiumból, Horvátországból, döntő többségük pedig Németországból érkezett. Jellemzően Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, illetve Ford típusú személygépjárműveket hoztak be Magyarországra, és azokat magyar magánszemélyeknek és gazdasági társaságoknak értékesítették.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A közbeiktatott gazdasági társaságok bevallásukat nem, vagy csak minimális adattartalommal teljesítették, adót egyáltalán nem fizettek. Előfordult olyan eset is, hogy törvényellenesen, a különbözeti adózás szabályai szerint állapították meg és vallották be a fizetendő áfát. Ezekben az ügyekben – a nyomozás eddigi adatai szerint – a központi költségvetésnek okozott kár megközelíti az 1,3 milliárd forintot.

A nyomozóhatóság a vagyonelkobzás biztosítására zár alá vett több ingatlant, személygépkocsit, valamint az elkövetéshez használt gazdasági társaság bankszámláján kezelt pénzösszegeket, illetve készpénzt is, ezek összértéke több tízmillió forint.

A pénzügyi nyomozók az egyik eset kapcsán két személyt vettek őrizetbe, további három személyt pedig gyanúsítottként hallgattak ki. Közülük ketten tényfeltáró beismerő vallomást tettek.

A másik ügyhöz kapcsolódó nyomozásokban hét büntetőeljárást egyesítettek. Több mint 1400 jármű esetében gyanítható, hogy azokat valamelyik fiktív cégen futtatták át. Ebben az ügyben jelenleg 30 gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság, valamint 12 közbeiktatott cég érintett. Az akcióban mintegy 200 millió forintot érő vagyontárgyat zároltak a pénzügyi nyomozók, továbbá hét, a gépjármű-kereskedelemből ténylegesen hasznot húzó személyt meggyanúsítottak.

Eközben a címlapon

Az elkövetők büntetése akár 10 évi szabadságvesztés is lehet.

címkék: