FÜLES

El­ké­pesztő titok, ezt biz­to­san nem tud­tad Koós Já­nos­ról

A va­sár­nap tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Koós János min­dig po­zi­tí­van gon­dol­ko­zott az élet­ről, öröm­mel me­sélt ta­pasz­ta­la­ta­i­ról, és bol­do­gan em­lé­ke­zett vissza gyer­mek­ko­rára is. Di­ák­ként meg­bu­kott, szü­lei pedig szo­ba­fes­tő­nek szán­ták, de már gye­rek­ként sem en­ge­dett az el­kép­ze­lé­se­i­ből...
  • Szerző: sv

Koós János 1937-ben látta meg a napvilágot Bukarestben, ám már rögtön születése dátumánál akadtak problémák. Édesapja annyira örült annak, hogy megszületett a fia, hogy a közjegyzőhöz másfél liter pálinkával állított be, így lett november 20. helyett véletlenül 21-re anyakönyvezve. A legendás énekes mindig mosolyogva mesélte el ezt a történetet, és soha nem haragudott emiatt apjára, sőt büszkén beszélt róla amikor csak lehetett. Éppen ezért gyermekkorára is mindig jókedvűen emlékezett, az Erdélyben töltött pár év, és a miskolci diákévei mind meghatározó pillanatai voltak az életének.

Fotó: Markovics Gábor

Az énekes Bukarestben született, de szüleivel Erdélyben, Gyergyószárhegyen lakott.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

"Édesapám Bukarestben kapott munkát, egy igen előkelő helyen, így oda kellett mennie a brigádjával együtt. Ekkor azonban már nagyon ki akartam jönni erre a világra, ezért anyukám elment Gyergyóból a román fővárosba apámhoz, hogy mellette lehessen, ha esetleg közben megérkezik a baba" - adta meg a választ Koós egy 2017-es életútinterjúban arra a kérdésre, miért Bukarestben született. Ezt követően 1941-ben Koós édesapja úgy döntött, hogy Magyarországra költöznek.

„Amikor nagyobb lettem, megkérdeztem édesapámat, hogy miért nem mentünk Budapestre? Miért pont Miskolcra költöztünk.

Apám azt mondta, hogy azért, mert szeretett volna olyan helyre költözni, ami kicsit hasonlít Erdélyhez, és a Bükk ezt megadta neki.

De ott élt a nővére is”– mondta a Sztárportré nevű műsorban Koós János.

Hosszú haja miatt kislánynak nézték

Eközben a címlapon

Kisgyermekként a szülei eleget tettek a kérésének, és engedték, hogy megnövessze a haját. Emiatt azonban sokszor kislánynak nézték, aminek édesapja egyáltalán nem örült, ezért egy dühös pillanatában azonnal elvitte Jánost fodrászhoz. "Apámnak sokszor mondták, hogy milyen szép kislánya van, mire egyszer bedühödött, és elvitt fodrászhoz, ahol kopaszra nyíratott. Onnantól kezdve senki nem gondolta, hogy kislány vagyok" - mesélte egy korábbi interjúban Koós.

Ha kíváncsi vagy a további érdekességekre, akkor keresd a napilap keddi számát az újságárusoknál!