BOZÓT

Itt a bi­zo­nyí­ték: Soros uta­sí­tá­sára Gyur­csány pén­zeli a tün­te­tő­ket. De min vesz­tek össze?

Soros György köz­vet­len uta­sí­tá­sára régi le­kö­te­le­zettje Gyur­csány Fe­renc pén­zeli a hét­végi tün­te­té­se­ket. Ő fi­zeti a szín­pa­dot, a tech­ni­kát, a ren­de­zők költ­sé­geit. Bi­zo­nyí­ték erre több Fa­ce­book be­jegy­zés, még Gyur­csány szó­vi­vője, Gré­czy Zsolt is be­is­merte a lát­szó­lag párt­sem­le­ges ren­dez­vény pén­ze­lé­sét. De min ve­sze­ked­nek máris a tün­te­tők­kel?
  • Szerző: Ripost

Bennfentes politikai körökben az első perctől köztudomású, hogy Soros György pénzelte politikai erők nyújtanak anyagi és politikai támogatást a hétvégi, a demokratikus választások végeredményét semmibe vevő tüntetésekhez.

A színpadról Gurmai Zita, az MSZP elnökségi tagjának fia, régi szocialista pártvezető, Gulyás Balázs szervezi, vezényli az eseményeket, de a legnagyobb összeggel Gyurcsány Ferenc „szállt be a buliba”. Tartozott ennyivel a milliárdosnak és Soros külön is felszólította erre régi vazallusát.

Konkrét tényként ismerte ezt el egy Facebook bejegyzésben a tüntetés egyik szervezője Kepes Ágnes, aki azonban meg is támadta Gyurcsányékat, hogy a pénzért, támogatásért cserébe dirigálni is akarják a demonstrációt.

A sötét játékot bizonyító bejegyzéseket  egy felháborodott tüntetésszervező juttatta el a szerkesztőségébe.

Ahogy írta elege lett abból, hogy az ellenzéki politikusok a háttérből kihasználják őket, eszközként tekintenek rájuk, miközben csak a parlamenti mandátum, a haszonlesés érdekli mindegyiket.

A Facebook bejegyzések tanúsága szerint az egyre kínosabb játszmában főszerepet kapott a DK elnökségi tagja Vágó István is.

Fotó: MTI

Vagyis, ahogy  szokásos, az ellenzéki oldalon máris hajba kaptak

De mi a veszekedés valódi oka?

Eközben a címlapon
A tüntetők elvadultabb része azt követeli Gyurcsánytól és a szocialistáktól, hogy ne csak pénzeljék őket, de teljesítsék a követelésüket is. Miszerint robbanjon ki anarchia, szűnjön meg a parlamentarizmus vagyis Gyurcsányék és az MSZP ne vegyék át a választásokon megszerzett mandátumokat.  Zűrzavart keltve akarják megbénítani a hétköznapi életet, abban reménykedve, hogy a káosz után majd új választásokat írnak ki, ami talán kedvezőbb eredményeket hozhat.

Úgy tűnik azonban, hogy Gyurcsány ettől ma még visszaretten. Fél a káosz szellemét ismét csak kiengedni a palackból, mint azt  2006-ban egyszer már megtette.

Szóvivője Gréczy Zsolt, a DK új parlamenti képviselője először is, véletlenül vagy szándékosan, a Facebookon beismerte, hogy az MSZP-vel együtt  ők pénzelik a tüntetést, majd komoly vitába bonyolódott a tüntetés szervezőivel.

Fotó: MTI
Próbálta meggyőzni őket, hogy a Parlament bojkottálása kiszámíthatatlan következményekkel jár, de miután nekiestek, gyorsan visszavonult a netről és nem sokkal később  a vitatkozó hozzászólásokat is törölte. Bizonyára rádöbbent arra is, hogy lebuktatta a „pártsemleges” tüntetést, amit ők finanszíroznak.

De a dühös tüntetők mindent lefotóztak és eljuttatták a médiához.

Gyurcsányék szemmel láthatóan csapdába estek, Soros utasítására pénzelik a tüntetéseket, de már  tartanak attól, hogy mindez rájuk hullik vissza, netán maradék politikai mozgásterüket is megsemmisíti. Végrehajtják Soros utasításait, támogatják a demonstrációt, de már félnek is tőle.