EZO

Íme, az 5 leg­kre­a­tí­vabb csil­lag­jegy! Te vajon köz­tük vagy?

Egye­sek szinte min­dig büty­köl­nek, ké­szí­te­nek va­la­mit, míg má­so­kat ke­vésbé ál­dott meg a ter­mé­szet ezzel az igen hasz­nos ké­pes­ség­gel. Most ki­de­rül, me­lyik 5 jegy szü­löt­tei szá­mí­ta­nak a le­ges­leg­kre­a­tí­vab­bak­nak.
  • Szerző: F. E.

Ezt a fajta alkotókészséget  mint adottságot kapjuk születésünkkor, így a csillagok állása nagy befolyással van rá. Az összes csillagjegy közül 5 olyan van, melynek szülöttei egészen kivételes alkotóképességgel rendelkeznek.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Jöjjön akkor a kreatív ötös lista!

1. Oroszlán

Igazán kreatívnak számít a tüzes Oroszlán, akinek különös képessége van arra, hogy mások csodálatát kiváltó, nagyszabású dolgokat hozzon létre.

Ez részben azért van, mert elképesztően tehetséges - és ez számos módon megnyilvánulhat.  Akár egy esemény fantasztikus megrendezésében vagy szervezésében, de akár egy festmény vagy egy regény létrehozásában is.

2. Halak

Fotó: Pinterest

Úgy tűnhet, hogy idejük nagy részét álomvilágban töltik, pedig gondolataik ilyenkor talán szárnyalnak - csak éppen máshol. Emiatt viszont mélyen belelátnak mások lelkébe,

így könnyedén lesz belőlük színész vagy író, mások személyiségét ügyesen használják, ha a szükség (vagy a hivatásuk) úgy hozza.

Közülük azonban sokan nincsenek tisztában eme képességükkel, és nem elég bölcsek tehetségük kiaknázásához.

3. Bika

A föld jegyű Bikák a luxus és a minőség szerelmesei és képesek valóban népszerű remekműveket létrehozni.

Azzal az önmeggyőződéssel és kitartással rendelkezik, amellyel a többi jegy egyáltalán nem. A Bika bizony addig dolgozik alkotásán, amíg el nem készül vele.

4. Bak

Fotó: Pinterest

A Bakok abból a szempontból hasonlítanak a Bikákra, hogy ők is keményen dolgoznak a sikerért.

Eközben a címlapon
Fontos, hogy tapasztalataikból megtanulják, miként tudnak úgy szárnyalni, hogy végül egészen egyedi alkotások kerüljenek ki kezeik közül.

5. Szűz

Fotó: Pinterest

A zodiákus azon jegye, melynek szülöttei rendkívül fogékonyak, kitartóak, ha tanulásról van szó, az új ismeretek elsajátítása számukra alap.

A Szűz alkotásaiban többnyire a vágyait fejezi ki, munkájára a precizitás és rend jellemző.