BOZÓT

Fur­csa trük­kel tar­tot­ták távol a ma­da­ra­kat a vizes vé­bé­től

Fel­tűnt, hogy a ba­la­toni úszók­nak nem kel­lett hattyú­kat, ka­csá­kat és azok ürü­lé­két ke­rül­get­niük? Vagy hogy a ma­gas­ug­ró­kat nem za­var­ták a si­rá­lyok? A Ri­post ki­de­rí­tette, kinek kö­szön­hető mindez!
  • Szerző: emta

Sólyommal védték a vizes vébét

Feltűnt, hogy a balatoni úszóknak nem kellett hattyúkat, kacsákat és azok ürülékét kerülgetniük? Vagy hogy az óriás-toronyugrókat nem zavarták a sirályok? A Ripost kiderítette, kinek köszönhető mindez: Gasztonyi Dániel mestersolymásznak és ragadozó madarainak!

Fotó: Sulyok László

Gasztonyi Dániel mestersolymász az, aki távol tartotta a vizes világbajnokságtól a nemkívánatos szárnyasokat, de ha nincs vizes vébé, akkor sem marad munka nélkül. Idomított sólyma jó szolgálatot tesz a Masters vizes rendezvényein is.

Fotó: Sulyok László

Dánielt négyéves kora óta érdeklik a madarak, különösen a sólymok. Teljes összhang van madár és ember közt.

-Szank határában van a ragadozómadár-telepünk. A feleségem és a kisfiam is segít. Magunk készítjük az eszközöket is, amik a madarak gondozásához, ellátásához szükségesek – meséli a férfi, akit arra kértek fel, hogy biztosítsa a FINA világbajnokság, majd a Masters versenyeinek helyszíneit a zavaró madarak ellen. Először is el kellett érnie, hogy a vízen élő madarak távozzanak a kijelölt versenypályák közeléből. Balatonfüreden a hattyúkat és a vadkacsákat kellett rávennie, hogy elhagyják megszokott vízterületüket.

Fotó: Sulyok László

Segített, hogy az építkezések okozta nyüzsgés eleve elűzte a vízimadarakat, s amelyiket nem, aztcsónakból vagy a vízből piszkálva akadályozták a nyugodt tollászkodásban, eltávolodásukat pedig megjutalmazták, így szorították ki őket a versenyhelyszínekről. Ugyanez volt a módszer a Városligetben is az ott élő tőkés récékkel. Gasztonyi Dániel minden nap a versenyek előtt kiment a helyszínre, és a sólyma segítségével csökkentette a sirályfélék, varjúfélék, gémfélék, kárókatonák, seregélyek számát. A ragadozó madár jelenléte ugyanis cseppet sem volt vonzó ezek számára. A versenyek előtt két órán át röptette a környéken a sólymot, így az elűzte a többi madarat anélkül, hogy kárt tehetett volna bennük.

Fotó: Sulyok László

Dániel most a Masters versenyzőit óvja a madaraktól, de azután sem marad feladatok nélkül. Részt vesz a sérült madarak rehabilitációjában, és meghívják különböző rendezvényekre, madárbemutatókra. Egyre divatosabb romantikus esküvőkön a madárröptetés.

Eközben a címlapon

A célom az, hogy megismerjék és védjék a madarakat, emellett megőrizzük a solymászat szép hagyományát – mondta a Ripostnak.

 Sosem lesz házi kedvenc!
A solymászat a ragadozó madarak idomítását és az idomított ragadozó madarakkal történő vadászatot jelenti oly módon, hogy az idomított madár szabadon repül, és vad zsákmányt ejt a maga természetes állapotában. Ezenfelül ide tartozik a ragadozó madarak tenyésztése. A solymász madara soha nem válhat házi kedvenccé, mert attól fogva nem tudja ellátni a feladatát.