TESZT

Ezt a ma­tek­pél­dát ne­vetve oldja meg min­den érett­sé­giző, neked si­ke­rül?

Nézd meg ala­po­san! Rá tudod vágni, mi a meg­ol­dás? A ne­te­zők sze­rint annyira bo­nyo­lult a fel­ad­vány, hogy csak a zse­nik ké­pe­sek meg­ol­dani. Pedig va­ló­já­ban na­gyon egy­szerű, mu­tat­juk a meg­ol­dást és a le­ve­ze­tést is!
címkék:
  • Szerző: RIPOST

Valósággal felrobbantotta a netet ez a feladvány, sokan csak vakargatják a fejüket, és sehogyan sem jönnek rá a megoldásra. Pedig valójában nagyon egyszerű! Nézd meg alaposan az első három műveletet, és az alapján ki tudod találni, milyen szám szerepel a kérdőjel helyén.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Ha nem találtad ki, lapozz a megoldásért!

címkék: