BOZÓT

Ez az igaz­ság az ELIOS-ügy­ben- Tiszta vizet a po­hárba

Nyil­ván­va­lóan célt té­vesz­tett az a vizs­gá­lat ame­lyet az úgy­ne­ve­zett OLAF-Elios ügy­ben sür­get az el­len­zék. Mé­lyen hall­gat­nak arról, hogy lé­nye­gé­ben Si­micska Lajos te­vé­keny­sé­gét kel­lene gór­cső alá venni.
  • Szerző: Ripost

Egykori népszabadságos újságírók irányítják azt a kampányt, amely végső soron Orbán Viktort és családját akarná lejáratni.

A szándékosan hazug cikkek, amelyek elsőként a 24.hu-n jelentek meg  célt tévesztettek: az idézett OLAF jelentés a 2009 és 2014 közötti időszakot vizsgálja, de ekkor a cég fő tulajdonosa Simicska Lajos KÖZGÉP-je volt, nem a miniszterelnök későbbi veje Tiborcz István.

A publikált cikkek lényege hazugság. Minden írás abból indult ki, hogy Tiborcz Istvánnak érdekeltsége volt az Eliosban. Ez igaz,  de nem a vizsgált időszakban, hanem jóval korábban és mindössze 8 hónapig. Ezt a "jól értesült, minden részletre kínosan ügyelő" oknyomozó újságírók elfelejtik megemlíteni.

Tiborcz István még 2009-ben alapított egy céget – 50-50%-os tulajdonban- Erdei Bálinttal. A későbbiek során ebből a cégből jött létre az Elios. 

8 hónap elteltével azonban Tiborcz István kiszállt a cégből és 2009-től  2014 áprilisáig már nem ő, hanem a Simicska érdekeltségű Közgép gyakorolta a többségi tulajdonosi jogokat. Az OLAF által vizsgált időszakban tehát Tiborcz István nem volt tulajdonosa az Eliosnak.

Mindenki, aki ellenkező állítást fogalmaz meg, hazudik. Ebben az ügyben az OLAF-nak és az ellenzéki sajtónak a Simicska Lajos tulajdonában álló Közgépet kellene kérdőre vonnia.

A lejáratónak szánt cikkek ezt azonban elhallgatják, csak az számít, hogy összefüggésbe hozhassák Tiborcz István nevét az OLAF vizsgálatokkal.

Eközben a címlapon

Ráadásul a jelentés olyan ügyet vizsgál, amit egyszer már megvizsgáltak és jogerősen lezártak. Tiborcz István jogi képviselője közölte, ügyfele áll bármiféle megismételt vizsgálat elébe.