OLDALVONAL

Gyász, meg­halt a le­gen­dás ma­gyar sport­ve­zető

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.
  • Szerző: HBK

83 éves korában elhunyt az erőemelő szövetség egykori elnöke, Fekete Ferenc. A hírről a Vida Fitness Center tulajdonosa, Vida Zoltán a közösségi oldalán számolt be.

Fekete Ferenc sokat segített a a testépítés népszerűsítésében
Fekete Ferenc sokat segített a a testépítés népszerűsítésében
Fotó: Facebook

„Fekete Ferenc a magyar testépítő sport egyik meghatározó egyénisége volt, óriási érdemei voltak a testépítés népszerűsítése, és elfogadtatása terén. Ő már a régi pártállami időkben is újságot szerkesztett, és adott ki. Hosszú éveken keresztül ő szervezte a testépítő magyar bajnokságokat, a Lőrinci Sportcsarnokban” – írta az egykori elnökről Vida a Facebookon.