NÍNÓ

Egy nagy­mama gép­pisz­tolyt rán­tott a mun­ká­sokra Kő­bá­nyán

Hát ilyet még nem hal­lot­tunk! A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a va­sár­napi ebé­det kö­ve­tően egy csa­ládi ház ud­va­rán el­sza­ba­dult a pokol Bu­da­pes­ten, a X. ke­rü­let­ben. A szom­szé­dok be­szá­mo­lói sze­rint Kő­bá­nyán, a Ko­lozs­vári ut­cá­ban olyan tör­tént, mint még soha. Elő­ször csak han­gos ki­a­bá­lást hal­lot­tak, majd ami­kor át­néz­tek a ke­rí­té­sen, akkor lát­ták, hogy a szom­széd nagy­mama gép­pisz­tolyt fog két férfira...
  • Szerző: Ripost

„Hihetetlen ez az egész!” – kezdte lapunknak egy, az utcában élő szomszédasszony. „Mindig szoktuk hallani, hogy a mellettünk lévő házban, Ildikóéknál megy az üvöltözés. IIdikó, a dédnagymama, aki együtt él a lányával, annak férjével, Jánossal, illetve az unokákkal.”

A helyiek elmesélték: ez egy olyan család, ahol gyakori a perpatvar, ezért szinte mindennapos, hogy hangzavar jön felőlük. De arra, ami vasárnap történt, még ők sem számítottak… A hölgy éppen az udvaron volt, amikor meglátta a szomszédban lakó nagymamát egy gépfegyverrel a kezében!

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Képünk illusztráció
Képünk illusztráció

A két kertészfiúra fogta a géppisztolyt a nagyi

„Vasárnap délután kint pakolásztam az udvaron, annyira jó idő volt. Ekkor láttam meg János feleségét a teraszon, egy géppisztollyal a kezében…” – egy pillanatra megállt, majd folytatta. „Borzasztóan megijedtem! Láttam, ahogy az udvaron dolgozó két fiatal huszonéves kertészre fogja a fegyvert, akik szinte összetojták magukat félelmükben. Amikor segítséget akartam hívni, akkor láttam meg a dédnagymamát, aki a fiúk védelmére kelt.”

Nem tudta, hogy jönnek a munkások

A -nak beszámoló hölgy szerint azért alakult ki ez helyzet, mert a nagymama nem tudta, hogy idős édesanyja kertészeket fogadott fel.

Eközben a címlapon

János felesége meglátta az idegeneket, hatalmas szerszámokkal a kezükben, miközben vágták a sövényt. Ezután berohant, majd

János géppisztolyával a kezében kiszaladt az erkélyre, onnan üvöltött az idegeneknek, hogy hagyják el a birtokát.

Ezután az alatta lévő dédnagymama, Ildikó jött ki a lakásból, meglátta a rémült fiatalokat, akik hátráltak a nagyitól és a fegyvertől. Így már hárman próbálták kétségbeesetten elmagyarázni, hogy félreértésről van szó! Ildikó fogadta fel a fiúkat, hogy végezzék el a kerti munkát, ám ezt nem közölte lányával, aki betörőknek nézte a fiúkat.

A dédnagymama hívta ki a rendőröket

Ezután tovább folytatódott a hangzavar, miközben a dédi kihívta a rendőrséget a saját lányára. Nem sokkal később 20-nál is több rendőr pattant ki a kocsikból a Kolozsvári utcában...

A nem mindennapi eset további részleteit megtalálod a keddi Ripost napilapban! Keresd az újságárusoknál!

UPDATE:

A rendőrség választ küldött a megkeresésére az üggyel kapcsolatban. Arról tájékoztattak minket, hogy "az esettel összefüggésben a rendőrök eljárást indítottak, amelynek célja tisztázni minden kétséget kizáróan, hogy a fegyver nem valódi fegyver. Az elsődleges adatok szerint ez a fegyver nem valódi lőfegyver, hanem egy utánzat volt és személyi sérülés sem keletkezett."