BOZÓT

Dob­rev Klára bi­zo­nyára am­né­zi­á­ban szen­ved. Se­gít­sünk neki!

Arra sem em­lék­szik már, hogy kik az üz­let­tár­sai a sok­mil­li­ár­dos biz­ni­szek­ben. Pedig a cég­bí­ró­sági ira­tok ma­kacs dol­gok. Pon­to­san bi­zo­nyít­ják, hogy a Gyur­csány-Dob­rev há­zas­pár­nak szo­ros üz­leti kap­cso­lata, közös cége van a nem­zet­közi kö­rö­zés alatt áló Vas­si­lev fa­mí­li­á­val. Ha már ennyire rosszul em­lék­szik Dob­rev Klára, meg­mond­juk a cég nevét is: CELLUM BULGARIA. Üz­let­tár­sa­i­kat, és per­sze sze­mé­lyes jó is­me­rő­se­i­ket egy bank ki­rab­lása és pénz­mo­sás miatt kö­rözi az INTERPOL.
  • Szerző: Ripost

Magyarországon először a Heti Válasz hozta nyilvánosságra a következőket:

"Kóka János 2011 novemberében közös szófiai vállalkozást alapított Gyurcsány Ferenccel – Cellum Bulgaria AD néven. A Cellum Global Zrt. korábban közleményben tudatta, hogy a bolgár Corpbankkal szövetkezve    (ennek a banknak a kirablása miatt adták ki később a nemzetközi körözést- a RIPOST)      épp a Balkán meghódítására készül."

EZT OLVASTAD MÁR?

Amint a cikkből kiderült, a cégben részesedést vásárolt az Altus-ConsAlt Nemzetközi Tanácsadó Kft. Ez Gyurcsány Ferenc híres-hírhedt Altus Befektetési Zrt.-jének leányvállalata.

A lap birtokában lévő hiteles cégiratok szerint a Cellum Bulgaria  38 százaléka van a Kóka-féle Cellum Globalnak, a maradék 12 százalék pedig az Altus-ConsAlté (lásd a dokumentumot)."

Az eredeti cikk és a hiteles cégiratok itt tekinthetők meg. Kattintson!

Később kiderült, hogy a cég másik fele a nemzetközi körözés alatt álló Vassilev család tulajdonában van, akikkel Gyurcsányék a lehető legjobb üzleti és emberi kapcsolatokat ápolják. A cikkben említett Corpbank az a pénzintézet, amiből 600 milliárd forintnyi pénz tűnt el egy szabályos bankrablás révén. Ezért körözi az Interpol feleségével együtt a Vassilev családot. 

Dobrev Klára most nagyot hazudva úgy tesz, mint aki semmit sem tud. Pedig korábban egy interjúban maga dicsekedett el azzal, hogy milyen zsíros ügyletet kötött a később kirabolt Corpbankkal együttműködve.

Aki tud angolul, itt mélyedhet el az általa adott interjú részleteiben. Kattintson!

Eközben a címlapon
Az Altus vezérigazgatójaként Dobrev Klára fontos közvetítő és szervező volt a később kirabolt bankkal való együttműködés, a közös cég tető alá hozásában, így meglehetősen nevetséges az az állítása, hogy nem ismeri Tzvetan Vassilevet és pénzmosásért körözött feleségét.

Hogy pontosan mekkora szerepet  is játszott Dobrev Klára a szétlopott bankkal  és az INTERPOL által  később körözni kezdett bankárral való együttműködésben, azt Kóka János fecsegte el a Magyar Narancsban még 2015. augusztus 13-án. Szó szerint ezt mondta:

"Dobrev Klára – lévén édesapja bolgár származású, és ő maga is kiválóan beszéli a nyelvet – Bulgáriában komoly hely­ismerettel és üzleti kapcsolatokkal rendelkezik, ezért őt kértem meg, hogy a bolgár piacon nézzük meg, milyen lehetőségeink lennének. (...) Klára remek üzleti érzékkel vitt el minket olyan potenciális partnerekhez, akik közül az egyik végül befektetett a Cellum helyi cégébe. (Ez a később kirabolt CORPBANK, aminek irányítója és meghatározó tulajdonosa a körözött VASSILEV család - a RIPOST) Így lett az Altus tulajdonos a leányvállalatunkban. Egy konzorciummal egyébként épp most nyertük meg a szófiai mobilparkolási tendert, hétfőn írtuk alá a szerződést. Nagy kedvvel és lelkesedéssel dolgozom Klárával, ő az egyik legkiválóbb üzletasszony, akit ismerek. Azoknak pedig, akik a bolgár piacban perspektívát látnak, csak ajánlani tudom."

Dobrev Klára  pedig, miután az üzletbe  általa beszervezett Vassilev családot egy bank kifosztásért, 600 milliárd és egy titokzatos VIP-lista eltüntetéséért körözni kezdi az Interpol, úgy tesz, mintha nem látna és nem hallana. Kijelentette, hogy nem  ismeri körözött bűnöző üzlettársait Tzvetan Vassilevet és Antonaeta Vassilevát.

Sírjunk vagy nevessünk?