INSIDER

A Ri­post ki­de­rí­tette, ho­gyan vál­to­zik a hús ára

Több he­lyen le­he­tett hal­lani, ol­vasni az utóbbi na­pok­ban, hogy emel­ke­dik a hús ára. Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság sze­rint kü­lö­nö­sen a csirke iránti ke­res­let nőtt, emi­att pedig az ára is. A Ri­post megint a leg­ké­zen­fek­vőbb módon járt utána az igaz­ság­nak: ki­men­tünk a pi­acra.
címkék:
  • Szerző: Ripost

Húst hússal eszik a magyar – ha teheti. Az áfacsökkentésnek köszönhetően azonban a kereslet növekedése ellenére a hazai húsárak nem vagy alig emelkedtek tavaly óta. Ezt tapasztalták a munkatársai, és ezt állítják a vevők és az eladók is a piacon, minden más híreszteléssel ellentétben. A fővárosi piacokon sokan vannak, és nemcsak a friss tavaszi zöldféléket viszik, hanem a húst is.  

„Évek óta ide járok a Fővám téri csarnokba, elég jól ismerem az árakat, nincs semmiféle drágulás. Ez már megint valami rémhír” – nyilatkozta a -nak Komjáthy Ferenc. A hentesek ugyanezt állítják.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: Markovics Gábor
„Egyáltalán nem emelkedtek az árak, sőt némelyiknél még csökkentek is, és mostanában nem tervezzük, hogy új árcédulákat írunk. Pedig a keresletre nem lehet panasz”

– állította a Duna Baromfi hentesüzletében kiszolgáló Péter.

Az, hogy a hús melyik része éppen mennyibe kerül, függ a beszerzési helytől és attól, mennyit tesz rá a kereskedő. Az egyetlen, ahol áremelkedést tapasztaltunk, a marhahús, ott 200-300 forinttal kerül többe egy kiló.

Fotó: Markovics Gábor

Érdeklődtünk a henteseknél, de senki nem tervez a közeljövőben áremelést.

címkék: