KÜLFÖLD

A mig­rá­ciót nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­ál­lí­tani

A ma­gyar kor­mány azt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács által tár­gyalt új ke­ret­stra­té­gi­á­ban, hogy a mig­rá­ciót nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­ál­lí­tani - mondta hét­főn Lon­don­ban Ko­vács Zol­tán.
  • Szerző: ripost

A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az MTI-nek elmondta:

Magyarország szilárdan képviselt álláspontjának része a tagállami szuverenitás tiszteletben tartása és a kettős mérce alkalmazásának megszüntetése is.

Mindez együtt feltételezi kulturális, elvi értelemben az Európai Uniót megalapozó keresztény kultúrkör elvi, filozófiai és gyakorlati alapjainak védelmét és tiszteletben tartását.

Kovács Zoltán szerint ehhez járul még a tagállamok gazdaságpolitikai mozgásterének tiszteletben tartása is, vagyis annak elismerése és elfogadása, hogy

minden EU-tagország joga saját gazdaságpolitikai elegyének kialakítása.

Kovács Zoltán hétfői tájékoztatóján hangsúlyozta: a folyamatosan képviselt hivatalos magyar álláspont szerint a brit kilépéssel kapcsolatos egyetlen fontos és mértékadó szempont az, hogy méltányos Brexitre van szükség, vagyis olyan feltételrendszerre, amely tiszteletben tartja a britek döntését.

Kiemelte: Magyarország számára elsődleges fontosságú az is, hogy a Nagy-Britanniában élő magyarok EU-jogok alapján szerzett jogosultságait és státusát a nemzetközi jog által lehetővé tett módon meg kell őrizni.

Eközben a címlapon

Kovács Zoltán szerint erre a brit kormány részéről Magyarország garanciákat kapott.