Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát.

Nagy­szerű masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát. A fi­a­tal együt­tes Dem­jén Fe­renc és Bródy Sán­dor szer­ze­mé­nyét a Da­ra­bokra tör­ted a szí­vem című dalát dol­gozta fel, amit két hét alatt egy­mil­li­óan néz­tek meg az in­ter­ne­ten.

Kipakolta melleit a negyvenes Jennifer Lopez

Kipakolta melleit a negyvenes Jennifer Lopez

Me­rész póz­ban hir­deti új dalát.

A két­gyer­me­kes éne­kesnő nem bízta a vé­let­lenre, hogy min­denki meg­nézze az új vi­de­ó­ját. Me­rész póz­ban hir­deti szer­ze­mé­nyét.

Zámbó Krisztiánt csúnyán helybenhagyta szerelme!

Zámbó Krisztiánt csúnyán helybenhagyta szerelme!

Jimmy fia rá­adá­sul ka­me­rák előtt ka­pott ir­gal­mat­lan nagy po­font.

Jimmy fia rá­adá­sul ka­me­rák előtt ka­pott ir­gal­mat­lan nagy po­font ra­jon­gása tár­gyá­tól, aki tör­té­ne­te­sen a ta­nár­nője volt.

Dalt írtak Hosszú Katinkáról, ő a klip főszereplője

Dalt írtak Hosszú Katinkáról, ő a klip főszereplője - videó

Vi­deo­klip az úszó­klasszis­sal.

Vi­deo­klip­ben ala­kít na­gyot az úszó­klasszis. A kép­so­rok mel­lett a mo­ti­vá­ciós tré­ning­nek be­illő dal­szö­veg is az Iron Lady­ről szól.

Megható: Dalt írt szakításáról Király Viktor!

Megható: Dalt írt szakításáról Király Viktor!

El­ké­pesztő vi­deo­kli­pet for­ga­tott leg­újabb da­lá­hoz Los An­ge­les­ben! Egy kis ma­gán­életi tit­kot is el­árult...

A nép­szerű éne­kes el­ké­pesztő vi­deo­kli­pet for­ga­tott leg­újabb da­lá­hoz Los An­ge­les­ben! Egy kis ma­gán­életi tit­kot is el­árult az ese­mény kap­csán a Ri­post­nak.

Győzike legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győzik legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től.

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től.