CÍMKE: 'titok'

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett szí­nész nem ma­gyar ál­lam­pol­gár.

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett ma­gyar szí­nész, író már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár.

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét. Pénzre váltja a férje tit­kát?

Eddig totális tévedésben éltünk: durva dolog derült ki a népszerű filmről

Eddig totális tévedésben éltünk: durva dolog derült ki a népszerű filmről

Té­ve­sen hit­tük eddig, hogy Az ördög Pra­dat visel film­ben ki is a fő­sze­replő.

Té­ve­sen hit­tük eddig, hogy Az ördög Pra­dat visel film­ben ki is a fő­sze­replő.

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

Megtört a csend: meglepő hír szivárgott ki Schumacherről

Megtört a csend: meglepő hír szivárgott ki Schumacherről

Jean Todt be­val­lotta, hogy Schu­mi­val együtt nézte te­le­ví­zión a Forma-1-es Bra­zil Nagy­dí­jat.

Jean Todt be­val­lotta, hogy Schu­mi­val együtt nézte te­le­ví­zión a Forma-1-es Bra­zil Nagy­dí­jat.

Meg akarták ölni Donald Trumpot!

Meg akarták ölni Donald Trumpot!

Ezt ti­tok­ban tar­tot­ták ta­valy szep­tem­ber óta, az el­múlt heti íté­let­hir­de­té­sig.

Ezt ti­tok­ban tar­tot­ták ta­valy szep­tem­ber óta, az el­múlt heti íté­let­hir­de­té­sig. A gyil­kos­ságra ké­szülő 42 éves Gre­gory Le­in­gang öt­lete elég bi­zarr volt.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt.

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt, a ka­lan­do­kat, a tit­ko­kat. Az éne­kes rej­té­lyes ha­lá­lá­ról is be­szélt...

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját.

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját, ezért el­tit­kolta előle leg­idő­sebb fia ha­lá­lát, a mai napig sem bánta meg, amit tett...

Szörnyű titokra derült fény Antal Imre életéből

Szörnyű titokra derült fény Antal Imre életéből

Erről még soha nem hal­lot­tunk.

A le­gen­dás tévés ba­rátja eddig soha nem hal­lott rész­le­tet osz­tott meg.

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott.

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Szexuális életéről vallott a sztár, így tudott a csúcson maradni

Szexuális életéről vallott a sztár, így tudott a csúcson maradni

Usain Bolt sosem nyert, ha ver­seny előtt ágyba bújt egy nővel.

Usain Bolt sosem nyert, ha ver­seny előtt ágyba bújt egy nővel, ezért vál­toz­ta­tott. Kü­lön­le­ges meg­ál­la­po­dása volt az edző­jé­vel is.

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pőj­jé­ről ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője sem­mit nem akar a ma­gán­éle­té­ről meg­osz­tani, mint ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény! Nem­rég a fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta a vá­lo­ga­tott ke­ret­ből.

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Súlyos titok: Hallgat az elrablásáról Jessica Alba

Súlyos titok: Hallgat az elrablásáról Jessica Alba

Ti­né­dzser­ként trau­ma­ti­kus él­mény­ben volt része Jes­sica Al­bá­nak, ami­kor el­ra­bol­ták egy for­ga­tás­ról.

Ti­né­dzser­ként trau­ma­ti­kus él­mény­ben volt része Jes­sica Al­bá­nak, ami­kor el­ra­bol­ták egy for­ga­tás­ról.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el.

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje nem csak a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend.

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. De van még va­lami...

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek.

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, döb­be­ne­te­sen le­fo­gyott Cseke Ka­tinka, akit a Po­zso­nyi Pik­ni­ken ka­pott len­cse­végre a Ri­post!

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

El­ké­pesztő, mivel állt elő az ügy­véd!

Az el­hunyt pop­ki­rály bi­zal­masa 9 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­ké­pesztő, mivel állt elő!

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. A Ri­post­nak pedig el­árulta a tit­kát is.

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. A Ri­post­nak pedig el­árulta a tit­kát is.

A Sissi-filmek sztárja kitálalt: Anyám lefeküdt Hitlerrel!

A Sissi-filmek sztárja kitálalt: Anyám lefeküdt Hitlerrel!

Romy ál­lítja: anyja, tör­tető asszony­ként, min­dent meg­tett azért, hogy még fel­jebb jus­son.

Romy ál­lítja: anyja, tör­tető asszony­ként, min­dent meg­tett azért, hogy még fel­jebb jus­son, ennek ér­de­ké­ben pedig Hit­ler­rel is ágyba bújt!

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak.

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak, csak a kö­zeli ro­ko­nok tud­tak a nagy nap­ról.

Elképesztő titkok derültek ki Orbán Józsi múltjából

Elképesztő titkok derültek ki Orbán Józsi múltjából

A nem­rég el­hunyt mű­vész egy­kori ta­ní­tója sosem fe­lejti el, ho­gyan lett Jó­zsi­ból ze­nész!

A nem­rég el­hunyt mű­vész egy­kori ta­ní­tója sosem fe­lejti el, ho­gyan lett Jó­zsi­ból ze­nész!

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Ennyi a titok!

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült le­győz­niük a be­teg­sé­get. Az édes­anya me­sélt a náluk be­vált mód­szer­ről.

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Nem csoda, hogy min­denki irigyli Meg­han her­cegné ra­gyo­gá­sát - csak­hogy ezért min­den nap ten­nie kell.

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

Csak a sze­ren­csén múlna?

Vajon mi a titka azok­nak a pá­rok­nak, akik hosszú ideig élnek együtt har­mó­ni­á­ban, bol­dog­ság­ban? Csa­u­pán a sze­ren­cse kér­dése lenne?

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Ér­de­kes, amit mon­dott...

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

Hosszú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad?

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra: el­árul­juk mi a tö­ké­le­tes, per­gős rizs leg­na­gyobb titka!

Zavarba ejtő titkot árult el Berki Krisztián a magyar énekesnőről!

Zavarba ejtő titkot árult el Berki Krisztián a magyar énekesnőről!

A csi­nos anyuka tel­je­sen el­pi­rult, ami­kor a mű­sor­ve­zető élő adás­ban mondta el, mit gon­dol­nak róla.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Vámos Erika

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Vámos Erika

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája elő­ször a Ri­post­nak be­szélt új sze­rel­mé­ről.

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája elő­ször a Ri­post­nak be­szélt új sze­rel­mé­ről.

Szívszorító titkot árultak el George Michaelről

Szívszorító titkot árultak el George Michaelről

Az egyik leg­ré­gebbi ba­rátja me­sélte el.

Az egyik leg­ré­gebbi ba­rátja a ka­me­rák előtt me­sélt az éne­kes­ről, és arról, hogy mi­lyen volt va­ló­já­ban.

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról.

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról. Majd ezzel a len­dü­let­tel sok­kolt is, ami­kor be­val­lotta, ő bi­zony már jóval kö­ze­lebb van a het­ven­hez, mint a hat­van­hoz.

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak a tit­kos nap­lóra. A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül.

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak a tit­kos nap­lóra. A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül. Min­den volt benne: sze­xu­á­lis tör­té­net és po­zi­tú­rák ecse­te­lése, gye­rek­gyil­kos­ság és val­lási tör­té­ne­tek.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

A posz­tok min­dent el­árul­tak.

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot. De a posz­tok min­dent el­árul­tak.

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós. Leg­utóbb pél­dául arra szánta el magát, hogy Emí­li­ó­val kö­zö­sen ké­szít­se­nek közös dalt. Pedig zenei stí­lu­suk tűz és víz.

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós. Leg­utóbb pél­dául arra szánta el magát, hogy Emí­li­ó­val kö­zö­sen ké­szít­se­nek közös dalt. Pedig zenei stí­lu­suk tűz és víz, mégis össze­állt a fur­csa páros. Az Egy este ket­ten című dal köz­ponti té­mája ter­mé­sze­te­sen a nők és a bu­li­zás, de ez őket is­merve talán nem is meg­lepő.

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről.

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről, ami hét­pe­csé­tes titok. Ám ha va­la­ki­nek mégis meg­ered a nyelve, anya­gi­lag na­gyon rosszul jár.

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták az igent.

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták az igent.

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe, egy­előre még a ven­dé­gek sem tud­ják, hova kell majd men­niük a nagy napon.

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ma­gyar se­gít­ség a Bayern ellen. Döme volt kora Ib­ra­hi­movica? Ki­de­rült, így vált hőssé 30 éve a Német Kupa dön­tő­jé­ben.

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Nehéz gyer­mek­kora volt.

A csi­nos anyu­ká­nak bol­dog, de nehéz gyer­mek­kora volt. Édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé, sok min­den ki­de­rült. Fél hat­kor Mádai Vi­vi­ent már a smink­szo­bá­ban ta­lál­juk.

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé, sok min­den ki­de­rült. Fél hat­kor Mádai Vi­vi­ent már a smink­szo­bá­ban ta­lál­juk.

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

A tánc­baj­no­kot kis­ko­rá­ban szo­kat­lan helyre vit­ték a szü­lei ki­kap­cso­lódni, erről édes­any­já­val a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! hét­fői adá­sá­ban vall.

Titokban vette el dél-koreai szerelmét az ikonikus baloldali politikus

Titokban vette el dél-koreai szerelmét az ikonikus baloldali politikus

Ger­hard Sch­rö­der ko­rábbi német kan­cel­lár mos­ta­ná­ban elég gyak­ran kerül a német sajtó cím­ol­da­la­ira.

Kiszivárgott a nagy titok, vele kavarhatott a dögös énekesnő

Kiszivárgott a nagy titok, vele kavarhatott a dögös énekesnő

A vörös arcok és sej­tel­mes nyi­lat­ko­za­tok iga­zán árul­ko­dóak. Hiába pró­bál­tak tit­ko­lózni az éne­ke­sek.

A vörös arcok és sej­tel­mes nyi­lat­ko­za­tok iga­zán árul­ko­dóak. Hiába pró­bál­tak tit­ko­lózni az éne­ke­sek.

Ezt Ördög Nóra sem gondolta: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról. Ma de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok!

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Titkos meglepetés az esküvőn, még Harry herceg sem sejt semmit

Titkos meglepetés az esküvőn, még Harry herceg sem sejt semmit

Meg­han Markle és Harry her­ceg kö­zelgő es­kü­vő­jé­ről már igen sok rész­le­tet kö­zöl­tek a nyil­vá­nos­ság­gal.

Lebukott John Travolta és Tom Cruise

Lebukott John Travolta és Tom Cruise

A két leg­is­mer­tebb szci­en­to­ló­gus kap­cso­la­tá­ról sok min­dent el­árul­tak.

A két leg­is­mer­tebb szci­en­to­ló­gus kap­cso­la­tá­ról sok min­dent el­árult egy­kori hí­vő­tár­suk.

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

A leg­na­gyobb ti­tok­ban nő­sült meg har­mad­szorra is Ri­chard Gere.

A várt­nál jóval ha­ma­rabb, a leg­na­gyobb ti­tok­ban nő­sült meg har­mad­szorra is Ri­chard Gere.

Nehéz órákat élt át Gianni Debreczeni Zita miatt, ez történt

Nehéz órákat élt át Gianni Debreczeni Zita miatt, ez történt

Biz­to­san las­san tel­het­tek a per­cek, amíg Gi­anni An­no­ni­nak vá­ra­koz­nia kel­lett.

Biz­to­san las­san tel­het­tek a per­cek, amíg Gi­anni An­no­ni­nak vá­ra­koz­nia kel­lett.

Most jelentették be: teljes titokban kisfiúnak adott életet a 39 éves színésznő

Most jelentették be: teljes titokban kisfiúnak adott életet a 39 éves színésznő

A szí­nésznő oly­annyira védi a ma­gán­éle­tét, hogy még a ter­hes­sé­gét is igye­ke­zett végig ti­tok­ban tar­tani.

Magánéletéről mesélt az ultradögös magyar versenyző

Magánéleti titkot fecsegett ki az ultradögös magyar versenyző

Keszt­he­lyi Vi­vien imádja a szá­gul­dást.

Keszt­he­lyi Vi­vien azt is el­árulta, hogy kis­lány­ként mit csi­nált ba­bá­zás he­lyett.

Drámai titokra derült fény a magyar sztárpár múltjából

Drámai titokra derült fény a magyar sztárpár múltjából

Az egy­kori ké­zi­lab­dás, Tápai Sza­bina a Mi­csoda Nők! adá­sá­ban me­sélt a szo­morú rész­le­tek­ről.

Az egy­kori ké­zi­lab­dás, Tápai Sza­bina a Mi­csoda Nők! adá­sá­ban me­sélt a szo­morú rész­le­tek­ről. Ki hinné, hogy az is­mert és el­is­mert, si­ke­res páros éle­té­ben sem min­dig min­den tö­ké­le­tes? Sőt, a tör­té­ne­tü­ket meg­is­merve, lehet, sokan még­sem cse­rél­né­nek velük.

Teljes döbbenet a rádióban, kiszivárgott Károly herceg intim titka

Teljes döbbenet a rádióban, kiszivárgott Károly herceg intim titka

A her­ceg is meg­le­pő­dött, ami­kor nyíl­tan ne­ki­sze­gez­ték a kér­dést.

A her­ceg is meg­le­pő­dött, ami­kor nyíl­tan ne­ki­sze­gez­ték a kér­dést. Egy­ből el is ká­rom­kodta magát!

Úszósztárunk következő nagy lépése: jön a titokzatos esküvő

Úszósztárunk következő nagy lépése: jön a titokzatos esküvő

A spor­toló kü­lön­le­ges sze­mé­lyi­sé­gé­hez kü­lön­le­ges elő­ké­szü­le­tek il­le­nek.

Ebben sem okoz csa­ló­dást. A spor­toló kü­lön­le­ges sze­mé­lyi­sé­gé­hez kü­lön­le­ges elő­ké­szü­le­tek il­le­nek.

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

A mac­kó­nad­rág­já­ról kér­dez­ték.

A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­genda el­mondta, hány mac­kó­nad­rá­got hasz­nál el évente.

Fény derült Psota Irén intim feljegyzéseire, ez áll a naplóban

Fény derült Psota Irén intim feljegyzéseire, ez áll a naplóban

A két­sze­res Kos­suth- és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szín­mű­vésznő tit­kos nap­ló­já­ból most elő­ször, a róla el­ne­ve­zett díj át­adó­ján ol­vas­tak fel.

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Repülőn szállított 150 bevándorlót Líbiából Rómába az ENSZ!

Repülőn szállított 150 bevándorlót Líbiából Rómába az ENSZ

Ez már a má­so­dik re­pü­lő­já­rat.

Rá­adá­sul három hó­na­pon belül ez már a má­so­dik re­pü­lő­já­rat, amellyel az ENSZ me­ne­kült­ügyi szer­ve­zete "légi ta­xiz­tatja" a mig­rán­so­kat.

Krausz Gábor és Tóth Gabi románca: megszólalt az ügyben az énekesnő!

Krausz Gábor és Tóth Gabi románca: megszólalt az ügyben az énekesnő!

A két hí­res­ség újab­ban gya­nú­san jó vi­szonyt ápol egy­más­sal, min­denki arra kí­ván­csi, mi van kö­zöt­tük.

Titokzatos találkozó, Király Gábor és Dárdai Pál újra együtt

Titokzatos találkozó, Király Gábor és Dárdai Pál újra együtt

Vissza­tért Ber­linbe a ma­gyar kapus.

Vissza­tért Ber­linbe a ma­gyar kapus. Ki­de­rül, mi hozta össze újra a két ba­rá­tot és egy­kori csa­pat­tár­sat?

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket.

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket.

Dráma élő adásban: Fájdalmas, családi titkáról vallott Mező Misi!

Dráma élő adásban: Fájdalmas, családi titkáról vallott Mező Misi!

Az éne­kes zsű­ri­zés köz­ben árulta el a fájó tit­kot! Egy dal hozta elő be­lőle az em­lé­ke­ket... Szo­morú!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Min­den apró rész­le­tet el­ter­ve­zett.

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Nagy bejelentést tettek: megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul.

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul. Egy auszt­rál tudós most elő­állt a titok nyit­já­val.

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Belsős titok szivárgott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup klubjáról

Belsős titok szivárgott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup klubjáról

Egy kí­vül­álló edző me­sélt új in­fó­kat.

Egy kí­vül­álló edző me­sélt arról, mit hal­lott az Iron Aqua­tics tré­ning­je­i­ről. Sze­rinte túl­sztárol­ják Tu­su­pot.

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Meg fog­ják ün­ne­pelni.

A latin pop­éne­kes és fes­tő­mű­vész sze­relme ti­tok­ban kö­töt­tek me­leg­há­zas­sá­got, de azt ter­ve­zik, hogy na­gyobb bu­li­val is meg­ün­nep­lik majd.

Most kiderül, milyen ember vagy! Te melyik lakatot nyitnád ki? EZO

Most kiderül, milyen ember vagy! Te melyik lakatot nyitnád ki?

Most kiderül, milyen ember vagy! Te melyik lakatot nyitnád ki?

Nézd meg és nyisd ki a tit­kos la­ka­tot, hogy meg­is­mer­hesd a sze­mé­lyi­sé­ged. Vá­lassz színt és tudd meg, mi­lyen is vagy va­ló­já­ban.

Nézd meg és nyisd ki a tit­kos la­ka­tot, hogy meg­is­mer­hesd a sze­mé­lyi­sé­ged. Vá­lassz színt és tudd meg, mi­lyen is vagy va­ló­já­ban. Más forma, más szín, más sze­mé­lyi­ség! Vá­lassz és nézd meg mi­lyen vagy, mi jel­lemzi a vi­sel­ke­dé­sed!