CÍMKE: 'szellem'

Ez hátborzongató: Szellemeket lát Rippel Feri kisfia

Ez hátborzongató: Szellemeket lát Rippel Feri kisfia

Rip­pel Feri már akkor érezte, gyer­meke kü­lön­le­ges lesz, ami­kor ki­de­rült, hogy meg­fo­gant!

Rip­pel Feri már akkor érezte, gyer­meke kü­lön­le­ges lesz, ami­kor ki­de­rült, hogy meg­fo­gant!

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

A férfi meg­elé­gelte, hogy éj­sza­kák óta fur­csa dol­go­kat ta­pasz­tal a há­ló­szo­bá­ban.

A férfi meg­elé­gelte, hogy éj­sza­kák óta fur­csa dol­go­kat ta­pasz­tal a há­ló­szo­bá­ban.

Bepánikoltak az emberek ettől az ártatlannak tűnő fotótól

Bepánikoltak az emberek ettől az ártatlannak tűnő fotótól

A frász törte ki az in­ter­ne­tet, ami­kor meg­lát­ták ezt a képet...

A frász törte ki az in­ter­ne­tet, ami­kor meg­lát­ták ezt a képet...

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sze­gény nő elő­ször azt hitte, hogy egy pókot lát, ké­sőbb ki­de­rült, hogy va­lami sok­kal rosszab­bat.

Titkos kamerát szereltek fel a templomban: ijesztő dolgot rögzített

Titkos kamerát szereltek fel a templomban: ijesztő dolgot rögzített

Fur­csa dol­gok tör­tén­tek az éjjel az egyik ad­mi­niszt­ra­tív he­lyi­ség­ben.

Fur­csa dol­gok tör­tén­tek az éjjel az egyik ad­mi­niszt­ra­tív he­lyi­ség­ben.

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól, pedig első ránézésre semmi furcsa nincs rajta

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól, pedig első ránézésre semmi furcsa nincs rajta

Az anyuka is tel­je­sen be­pá­ni­kolt, ami­kor meg­látta az elő­hí­vott képet.

Az anyuka is tel­je­sen be­pá­ni­kolt, ami­kor meg­látta az elő­hí­vott képet.

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana meg­lá­to­gatta az éne­kest.

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nagyon durva ez a kedves, karácsonyi családi fotó: totális pánik tört ki miatta az interneten!

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre.

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre. Könnyen lehet, hogy el­sőre nem ve­szed észre, mitől is szo­kat­lan ez a fotó, de nézd meg még egy­szer! Ha akkor sem ámulsz el, meg­mu­tat­juk, miért bor­zon­gató!

Gyászol Nyertes Zsuzsa: tragikus hirtelenséggel hunyt el több barátja

Gyászol Nyertes Zsuzsa: tragikus hirtelenséggel hunyt el több barátja

Sorra ve­szíti el éle­té­nek fon­tos sze­rep­lőit a szí­nésznő.

Sorra ve­szíti el éle­té­nek fon­tos sze­rep­lőit a szí­nésznő.

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten.

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten. Nem vé­let­le­nül.

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Nem hitt a sze­mé­nek az a nő, aki a be­já­ra­tát fi­gyelő ka­me­rán nézte vissza ki csen­ge­tett be­hozz...

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Hátborzongató dolgot rögzített a kocsmába szerelt biztonsági kamera

Hátborzongató dolgot rögzített a kocsmába szerelt biztonsági kamera

A sö­röző ven­dé­gei azóta sem ta­lál­ják a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre!

A sö­röző ven­dé­gei azóta sem ta­lál­ják a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre!

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Erre ő sem szá­mí­tott...

A férfi az­után szánta rá magát az ak­ci­óra, hogy a ku­tyája min­den este han­gos csa­ho­lásba kez­dett.

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt, és tény­leg nem könnyű meg­emész­teni.

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Sokkoló fotótól pánikolt be a net

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép.

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép. Pedig csak át­la­gos cso­port­kép­nek néz ki.

Titkos kamerát szerelt fel a nappaliban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a nappaliban, szörnyű, ami ezután történt

Nem len­nénk meg­lepve, ha az apuka ezek után el­köl­tözne.

Nem len­nénk meg­lepve, ha az apuka ezek után ko­mo­lyan fon­tol­gatná a köl­tö­zést. Tör­tén­het­nek ugyanis olyan kü­lö­nös dol­gok, me­lyekre nincs ép­kéz­láb ma­gya­rá­zat. Leg­alábbis eddig még senki nem ta­lált rá.

Hátborzongató dolog tűnt fel a tündéri kisbabáról készült képen

Hátborzongató dolog tűnt fel a tündéri kisbabáról készült képen

A nagy­mama sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott.

A nagy­mama sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta, mi­lyen fotót lőtt az uno­ká­já­ról!

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Hideglelést kapott a sokktól az apuka: szellemet videózott csecsemője mellett!

Hideglelést kapott a sokktól az apuka: szellemet videózott csecsemője mellett!

Szinte le­fa­gyott a férfi, ami­kor meg­látta, mit rög­zí­tett a ka­mera.

Szinte le­fa­gyott a férfi, ami­kor meg­látta, mit rög­zí­tett a ka­mera.

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor ki­de­rült, mi van a fel­vé­te­len.

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Vajon tény­leg lé­tez­nek szel­le­mek? Sokan hisz­nek benne, sokan cá­fol­ják. De amit mu­ta­tunk, na­gyon is fur­csa...

Papot kellett hívni, szellem lakta házba költözött a magyar énekesnő

Papot kellett hívni, szellem lakta házba költözött a magyar énekesnő

A ma­gyar éne­kes­nőt és csa­lád­ját fé­lel­me­tes je­len­sé­gek tar­tot­ták ret­te­gés­ben.

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Döbbenetes dolgok derültek ki Elvis Presley-ről, kitálalt a látó

Döbbenetes dolgok derültek ki Elvis Presley-ről, kitálalt a látó

A sztár szel­leme még ennyi év után sem lelt meg­nyug­vásra, fel akarja venni a kap­cso­la­tot sze­ret­te­i­vel.

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

Szörnyű fotó a kolostorból, ahol megerőszakoltak egy lányt

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

A szak­ér­tők azon­nal a hely­színre si­et­tek, hogy utá­na­jár­ja­nak a ré­misztő eset­nek.

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

A fel­vé­te­len vá­rat­lan pil­la­nat­ban egy szel­lem buk­kan fel. Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre.

Hiába ter­jedt el fu­tó­tűz­ként a neten a fel­vé­tel, senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

Az anyuka rá­adá­sul vi­de­óra vette a sok­koló ese­tet. De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat?

Rémisztő fotón pörögnek a netezők - te hiszel a szemednek?!

Rémisztő fotón pörögnek a netezők - te hiszel a szemednek?!

Egé­szen el­ké­pesztő az a kép, amit fel­ka­pott az in­ter­net. Hát­bor­zon­gató...

Egé­szen el­ké­pesztő az a kép, amit fel­ka­pott az in­ter­net. Hát­bor­zon­gató...

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik, hogy ma­gá­val vigye az ágyba.

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik a ki­csi­nek, hogy ma­gá­val vigye az ágyba ked­venc já­té­kát.

Álmában fotózták az anyukát, sokkot kapott, amikor meglátta a képet

Álmában fotózták az anyukát, sokkot kapott, amikor meglátta a képet

A leg­fur­csább, hogy ál­lí­tó­lag egye­dül volt ott­hon, ami­kor va­laki el­vette a te­le­fon­ját és az ar­cába fo­tó­zott.

Sokkot kapott Laura, szörnyű, mit fedezett fel a fiáról készült képen

Sokkot kapott Laura, szörnyű, mit fedezett fel a fiáról készült képen

A hát­bor­zon­gató tit­kot rejtő fotó egy ki­rán­du­lás köz­ben ké­szült. Ami­óta a két­gyer­me­kes anyuka rá­pil­lan­tott, aludni sem tud.

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Egy angol csa­lád élete po­kollá vál­to­zott az el­múlt évek­ben, mi­u­tán új házba köl­töz­tek.

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Ha­lálra ré­mült a férfi, ami­kor ott­hon vissza­nézte a drón­nal ké­szült fel­vé­telt.

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek.

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek.

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

A csa­lád már rég­óta érezte, hogy va­lami nem stim­mel a ház­ban. Mégis sok­kot kap­tak, ami­kor vissza­néz­ték a fel­vé­telt.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mivel a meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak a tör­tén­tekre.

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád.

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy mit fog­nak látni.

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt. Nos, nem biz­tos, hogy jó ötlet volt.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt. Nos, nem biz­tos, hogy jó ötlet volt.

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Pánikba estek az emberek ettől a hátborzongató felvételtől

Pánikba estek az emberek ettől a hátborzongató felvételtől

Nem fogsz hinni a sze­med­nek. Ez a fel­vé­tel tény­leg durva...

Nem fogsz hinni a sze­med­nek. Ez a fel­vé­tel tény­leg durva...

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen tisz­tán ki­ve­hető, amint a test és a lélek szét­vá­lik...

Kitálalt Peller Mariann: hátborzongató, ami történt vele

Kitálalt Peller Mariann: hátborzongató, ami történt vele

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egé­szen fé­lel­me­tes él­mé­nyek­ben volt része.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egé­szen fé­lel­me­tes él­mé­nyek­ben volt része.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra. Ezen egy ál­lí­tó­la­gos gye­rek­szel­lem vág át egy kór­ház elő­te­rén...

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Máig nem tud­ják, mi lehet...

Ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató li­dér­cek lé­te­zé­sé­vel...

10 hátborzongató szellemfotó, amelyektől kiver a hideg verejték

10 hátborzongató fotó, amelyektől kiver a hideg verejték

El­gon­dol­kod­tál már azon, hogy mi rej­tő­zik a sö­tét­ben? Hogy hon­nan jön a kü­lö­nös hideg fu­val­lat és mi okozza a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ne­sze­ket éj­szaka?

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak,egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak­egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Kis híján a frászt kap­ták...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok, ami­kor olyasmi tör­tént, ami­től kis híján a frászt kap­ták...

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Pil­la­na­tok alatt el­ter­jedt az ázsiai kö­zös­ségi ol­da­la­kon a ré­misztő fotó...

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Ha bi­zarr dol­go­kat látsz a kocs­má­ban, ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható.

Ha bi­zarr dol­go­kat látsz a kocs­má­ban, ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható.

Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Ünnepel a túlvilág? Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Úgy tűnik a szel­le­mek is sze­ret­nek ün­ne­pelni...

Úgy tűnik a szel­le­mek is sze­ret­nek ün­ne­pelni...

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

A kent-i csa­lád két rossz­csont bull­dogja miatt sze­rel­te­tett fel a nap­pa­li­jába biz­ton­sági ka­me­rát.

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Egy őrült brit nő azt ál­lítja, hogy három éven ke­resz­tül sze­xelt a saját há­ló­szo­bá­já­ban fel­buk­kanó szel­le­mek­kel.

Önálló életre kelt a szálloda ajtaja: a portás kishíján szörnyethalt

Önálló életre kelt a szálloda ajtaja: a portás kishíján szörnyethalt

A por­tás kis híján in­frak­tust ka­pott az ijedt­ség­től...

Az éj­sza­kás por­tás kis híján in­frak­tust ka­pott, ami­kor a szál­loda fo­to­cel­lás aj­ta­jai ma­guk­tól mű­kö­désbe lép­tek, mintha va­laki ki-be sé­tált volna raj­tuk...

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, kí­sér­tet­járta...

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről azt ál­lít­ják, kí­sér­tet­járta...

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok arra nem szá­mí­tot­tak, hogy a hely egyik kí­sér­tete majd a cso­port­ké­pü­kön buk­kan fel...

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Alig né­hány napja te­met­ték el...

Alig né­hány napja te­met­ték el a Józsi bá­csit Akasz­tón, de a he­lyiek ál­lít­ják, szel­leme vissza­tért, és to­vább küzd iga­záért.

Így néz ki, amikor a korábbi lakó szelleme a konyhaajtódat feszegeti

Így néz ki, amikor a korábbi lakó szelleme a konyhaajtódat feszegeti

Egy 18 hó­nap­pal ez­előtt meg­halt idős néni szel­leme buk­kant fel...

Egy angol férfi azt ál­lítja, hogy a fény­ké­pen, amit vé­let­le­nül ké­szí­tett a háza ko­rábbi la­kója, a18 hó­nap­pal ez­előtt meg­halt idős néni szel­leme lát­ható, amint ko­rábbi kony­há­jába pró­bál be­jutni az ajtón ke­resz­tül...