CÍMKE: 'snapchat'

Véletlenül elárulta párjának, hogy megcsalta, ezért megölte magát a nő

Véletlenül elárulta párjának, hogy megcsalta, ezért megölte magát a nő

A fi­a­tal nőt gyö­törte a lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás, bor­zal­mas lé­pésre szánta el magát.

Valós veszély: könnyen kijátszható a két mobilalkalmazás

Valós veszély: könnyen kijátszható a két mobilalkalmazás

Ma már job­ban bán­nak a gye­re­kek az okos­te­le­fon­nal és a tab­let­tel, mint a kés­sel és a vil­lá­val.

FRISS HÍREK

Megérkezett a Snapchat kamerás szemüvege!

Megérkezett a Snapchat kamerás szemüvege!

A leg­in­kább ez­út­tal is a trendi fi­a­ta­lok van­nak ve­szély­ben, ők simán ké­pe­sek a szü­leik pén­zé­ből köl­teni erre.

A leg­in­kább ez­út­tal is a trendi fi­a­ta­lok van­nak ve­szély­ben, ők simán ké­pe­sek a szü­leik pén­zé­ből köl­teni erre.

Anyaszült meztelenül terpeszt a nagy mellű modell

Anyaszült meztelenül terpeszt a nagy mellű modell

Sem­mit sem takar el ma­gá­ból az Ame­ri­ká­ban élő hölgy, az Ins­tag­ramra is pi­káns ké­pe­ket tesz ki.

Sem­mit sem takar el ma­gá­ból az Ame­ri­ká­ban élő hölgy, az Ins­tag­ra­mon is pont annyira fogja vissza magát, hogy a ké­peit ne tilt­sák le.

Ez is eljött: Palvin Barbi rémesen néz ki

Ez is eljött: Palvin Barbi rémesen néz ki

Vi­lág­hírű top­mo­del­lün­ket is ma­gá­val ra­gadta az in­ter­net egyik leg­na­gyobb di­vat­hul­láma, és el­csú­fí­totta magát. Nem örü­lünk neki.

Vi­lág­hírű top­mo­del­lün­ket is ma­gá­val ra­gadta az in­ter­net egyik leg­na­gyobb di­vat­hul­láma, és el­csú­fí­totta magát. Nem örü­lünk neki.

Erotikus videóban ismerte el biszexualitását Bella Thorne!

Erotikus videóban ismerte el biszexualitását Bella Thorne!

Az új­don­sült szingli szép­ség leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel csó­ko­ló­zik a fel­vé­te­len, és ezzel ala­po­san meg­döb­ben­tette ra­jon­góit!

Topless képet küldött rajongóinak AnnaLynne McCord

Topless képet küldött rajongóinak AnnaLynne McCord

Sosem volt szé­gyel­lős.

A har­minc felé kö­ze­lítő hol­ly­woodi sztár sosem volt szé­gyel­lős, de most nem­csak a mel­leit, hanem va­lami mást is meg­mu­ta­tott a vi­lág­nak.

25 fiú erőszakolt meg egy lányt az iskola WC-jében!

25 fiú erőszakolt meg egy lányt az iskola WC-jében!

Hu­szonöt fiú kö­zö­sült egy kis­ko­rú­val.

Hu­szonöt fiú kö­zö­sült egy 15 éves lánnyal az is­kola mos­dó­já­ban. Tet­tü­ket a Snap­chat kö­zös­ségi al­kal­ma­zás se­gít­sé­gé­vel köz­ve­tí­tet­ték is.

Mi történt vele? Zimány Linda már tényleg felismerhetetlen

Mi történt vele? Zimány Linda már tényleg felismerhetetlen

Az ügy­véddé lett mo­dell szó­ra­ko­zott ki­csit az ar­cá­val, és lét­re­hozta a saját és három vi­lág­hírű szép­ség kü­lön­le­ges hib­rid­jét.