CÍMKE: 'liverpool'

Hatalmas teljesítmény a Liverpool játékosától, ez mindenkit meglepett

Hatalmas teljesítmény a Liverpool játékosától, ez mindenkit meglepett

A 27 éves fo­cista már biz­tos, hogy a világ egyik leg­jobb vé­dője, de még mást is bi­zo­nyí­tott.

Döntött a BL-győztes Liverpool a magyar focista sorsáról

Döntött a BL-győztes Liverpool a magyar focista sorsáról

Bog­dán 2015 nya­rán iga­zolt az angol sztár­csa­pat­hoz, leg­utóbb a Hi­ber­nian köl­csön­já­té­kosa volt.

FRISS HÍREK

Eszelős huligán, a szökőkútban maszturbált a balhés drukker

Eszelős huligán, a szökőkútban maszturbált a balhés drukker

A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta azt a férfit, aki egy szö­kő­kút­ban masz­tur­bált.

A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta azt a férfit, aki egy szö­kő­kút­ban masz­tur­bált.

A BL-hős csodája, a liverpooli sztár pár éve még munkát keresett

A BL-hős csodája, a liverpooli sztár pár éve még munkát keresett

Hét év alatt a nul­lá­ról ju­tott a csúcsra a Li­ver­pool lab­da­rú­gója. And­rew Ro­bert­son.

Hét év alatt a nul­lá­ról ju­tott a csúcsra a Li­ver­pool lab­da­rú­gója. And­rew Ro­bert­son.

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban.

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban, de in­kább saját ma­gá­ból csi­nált vi­lág­sztárt a két­per­ces fu­tá­sá­val.

Egy bikinis szépség ellopta a showt a BL-döntőn

Egy bikinis szépség ellopta a showt a BL-döntőn

A Li­ver­pool nyerte a dön­tőt.

A Li­ver­pool a Tot­ten­ham­mel ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

Kihagyja a BL-döntőt a Liverpool magyar kapusa

Kihagyja a BL-döntőt a Liverpool magyar kapusa

A ta­va­lyi, Real Mad­rid-Li­ver­pool BL-dön­tőt a hely­szí­nen te­kin­tette meg Bog­dán Ádám.

A ta­va­lyi, Real Mad­rid-Li­ver­pool Baj­no­kok Li­gája-dön­tőt a hely­szí­nen te­kin­tette meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus, Bog­dán Ádám.

Meglepő igazolás, az NB I-ben folytathatja a Liverpool kapusa

Meglepő igazolás, az NB I-ben folytathatja a Liverpool kapusa

Az újonc­hoz szer­ződ­het.

A 20-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott Bog­dán Ádám sok­év­nyi lé­gi­ós­ko­dás után tér­het vissza Ma­gyar­or­szágra. Az újonc­hoz szer­ződ­het.

Angol üdülővárosra figyel az egész világ

Angol üdülővárosra figyel az egész világ

Va­sár­nap dél­után eldől, hogy ki lesz a Pre­mier League baj­noka 2019-ben.

Fantasztikus hír a szurkolóknak, világsztár érkezik a BL-döntőre

Fantasztikus hír a szurkolóknak, világsztár érkezik a BL-döntőre

Úgy tűnik, hogy a vébé gól­ki­rá­lya sem hagyja ki a mad­ridi dön­tőt.

Úgy tűnik, hogy a vébé gól­ki­rá­lya sem hagyja ki a mad­ridi dön­tőt. Mi lesz ebből?

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Egy kí­vül­álló volt a hős.

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Alis­son Be­c­ker újra hőssé vált.

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait. Las­san ő lesz a ka­ta­lá­nok leg­na­gyobb mu­musa.

Barca-verő BL-hős aláírt mezét kapta a magyar szurkoló

Barca-verő BL-hős aláírt mezét kapta a magyar szurkoló

Fel­ér­té­ke­lő­dött az ere­deti Origi! Kis­pesti mun­ká­já­nak kö­szön­heti a ritka Li­ver­pool-erek­lyét a Hon­véd aján­dék­bol­tosa.

Fel­ér­té­ke­lő­dött az ere­deti Origi! Kis­pesti mun­ká­já­nak kö­szön­heti a ritka Li­ver­pool-erek­lyét a Hon­véd aján­dék­bol­tosa.

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Gól­össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon.

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon. Könnyek, hi­tet­len­ke­dés és Klopp-nyi­lat­ko­zat csak fel­nőt­tek­nek.

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Mi­csoda mér­kő­zés!

Amire senki nem gon­dolt, be­ju­tot­tak az an­go­lok a BL-dön­tőbe. A Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel. Mi­csoda mér­kő­zés volt!

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Sza­lah nem játsz­hat a Barca ellen.

Most már biz­tos, hogy Mo­ha­med Sza­lah nem játsz­hat kedd este a Bar­ce­lona ellen a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Ro­berto Fir­mino sem lesz ott a pá­lyán.

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Ezrek kö­ve­te­lik az el­til­tá­sát.

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A Baj­no­kok Li­gája-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt.

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt a Li­ver­pool lab­da­rú­gója a Chel­sea el­leni angol lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zé­sen.

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

A Barca sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli?

A Barca ar­gen­tin sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli? Más ma­gya­rá­zat egy­sze­rűen nincs a 600. gól­jára, ame­lyet a Li­ver­pool el­leni BL-elő­dön­tő­ben szer­zett.

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Csúcs­meccsek jön­nek.

Csúcs­meccsek­kel, tö­ké­le­tes pá­ro­sí­tá­sok­kal foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó-Baj­no­kok Li­gája. Bi­zo­nyos szem­pont­ból mind a négy klub ki­emel­ke­dik a többi közül.

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Nem üres duma!

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Ez nem üres duma, be­szé­de­sek a sta­tisz­ti­kák.

Lehet ennél rosszabb? Egyre kínosabb, amit a sztáredző művel

Lehet ennél rosszabb? Egyre kínosabb, amit a sztáredző művel

Nincs könnyű hely­zet­ben a Li­ver­pool.

Nincs könnyű hely­zet­ben a Li­ver­pool, amely szer­dán este a Bayern Mün­chen ott­ho­ná­ban lép fel a Baj­no­kok Li­gája-nyol­cad­döntő vissza­vá­gó­ján.

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba vit­ték.

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Szörnyű hír érkezett: autójukban égtek halálra a fiatal zenészek

Szörnyű hír érkezett: autójukban égtek halálra a fiatal zenészek

A fi­a­tal ze­né­szek ame­ri­kai tur­né­juk végén jár­tak.

A fi­a­tal ze­né­szek ame­ri­kai tur­né­juk végén jár­tak, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént. A bal­eset­nek össze­sen négy ha­lá­los ál­do­zata van.

Elképesztő tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Ro­berto Fir­mino moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­helyre állt a lu­xus­ko­csi­já­val, ezt pedig ki­szúr­ták a le­si­fo­tó­sok.

Ro­berto Fir­mino moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­helyre állt a lu­xus­ko­csi­já­val, ezt pedig ki­szúr­ták a le­si­fo­tó­sok. Ko­moly pénz­bír­ság lehet a "ju­talma".

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző.

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző a fe­szült Li­ver­pool-Bayern meccs végén. Így látta a kis­pa­dok előtt tör­tén­te­ket Jür­gen Klopp és Niko Kovac.

Parókában adták ki magukat másnak Liverpoolban a Bayern München sztárjai

Parókában adták ki magukat másnak Liverpoolban a Bayern sztárjai

Le­gen­dás együt­tesre "ha­ja­zott" Hum­mels, Mül­ler, Le­wan­dowski és Neuer. Nem vé­let­len a hely­szín.

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert, aki vé­let­le­nül kö­tött ki Né­met­or­szág­ban.

Balhés ünnep, biztonsági őr kergette a focisztárt

Balhés ünnep, biztonsági őr kergette a focisztárt

Vá­rat­lan je­le­net­tel zá­rult a Man­ches­ter City-Li­ver­pool meccs az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Vá­rat­lan je­le­net­tel zá­rult a Man­ches­ter City-Li­ver­pool meccs az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Rejtélyes randi, vele látták a sztárcsatárt a csúcsrangadó előtt

Rejtélyes randi, vele látták a sztárcsatárt a csúcsrangadó előtt

Kivel ta­lál­ko­zott Ser­gio Agü­ero?

Csü­tör­tök este a Man­ches­ter City az FC Li­ver­poolt fo­gadja az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Kivel ta­lál­ko­zott előtte Ser­gio Agü­ero?

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Ca­te­rina után min­den férfi meg­for­dul.

A Li­ver­pool és a Chel­sea által is ki­sze­melt Fe­de­rico Chiesa párja után min­den férfi meg­for­dul. Ca­te­rina nem csak a szép­sé­gé­vel tűnik ki a lá­nyok közül.

Két migránst csempésztek be a Liverpool szurkolói Angliába!

Két migránst csempésztek be a Liverpool szurkolói Angliába!

A Pá­rizs­ból vissza­in­duló au­tó­busz­ban búj­tak el és csak angol föl­dön vet­ték őket észre.

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Dárdai nagyon felbosszantotta Kloppot

Dárdai nagyon felbosszantotta Kloppot

A Her­tha li­ver­pooli köl­csön­já­té­kosa me­sélt a sztár­edző ki­aka­dá­sá­ról. Nyugi, hamar el­száll a mérge.

A Her­tha li­ver­pooli köl­csön­já­té­kosa me­sélt a sztár­edző ki­aka­dá­sá­ról. Nyugi, hamar el­száll a mérge.

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Carlo An­ce­lotti nem fe­lejt.

Carlo An­ce­lotti nem fe­lejt, az olasz tré­ner na­gyon nem örül annak, hogy a ma­gyar bíró fújja a Na­poli meccsét szerda este a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Ismét a Liverpoolon röhögnek, újabb nevetséges kapusbaki

Ismét a Liverpoolon röhögnek, újabb nevetséges kapusbaki

Fe­les­le­ge­sen cse­le­zett a kapus.

Az FC Li­ver­pool a Le­i­ces­ter ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 4. for­du­ló­já­ban.

Megabotrány van készülőben: durva szavakkal szidták Sergio Ramost

Megabotrány van készülőben: durva szavakkal szidták Sergio Ramost

Jür­gen Klopp nem bo­csá­tott meg a Real Mad­rid hát­véd­jé­nek.

Klopp nem bo­csá­tott meg a Real Mad­rid hát­véd­jé­nek. A spa­nyol védőt is­merve itt nem ér véget az ügy.

Dögös dokinőt szeret a világ legdrágább kapusa

Dögös dokinőt szeret a világ legdrágább kapusa

Alis­son re­kord­össze­gért vál­tott klu­bot, Ró­má­ból Li­ver­poolba köl­tö­zik a csa­lád­já­val.

Alis­son re­kord­össze­gért vál­tott klu­bot, Ró­má­ból Li­ver­poolba köl­tö­zik a csa­lád­já­val.

Halálosan megfenyegették a Real-sztárt

Súlyos döntést hozott a halálos fenyegetésekkel bombázott Real-sztár

Ramos a mo­bil­szá­mát is le­cse­rélte.

Ser­gio Ramos be­so­kallt, in­kább le­cse­rélte a mo­bil­szá­mát. Most sen­kit nem gyű­löl­nek nála job­ban a Li­ver­pool ra­jon­gói.

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Meg­ih­lette a Li­ver­pool ka­pu­sá­nak tel­je­sít­mé­nye. Két ha­tal­mas hi­bája volt a német há­lóőr­nek a BL-dön­tő­ben.

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het.

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het a nagy iga­zo­lás.

Pornósztár vigasztalja a hétvége legnagyobb vesztesét

Pornósztár vigasztalja a hétvége legnagyobb vesztesét

Szom­bat óta Loris Ka­rius neve pörög a leg­job­ban a nem­zet­közi fut­ball­ban. Aligha örül neki a kapus.

Szom­bat óta Loris Ka­rius neve pörög a leg­job­ban a nem­zet­közi fut­ball­ban. Aligha örül neki a kapus.

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Bale cso­da­cse­ré­nek bi­zo­nyult. So­ro­zat­ban har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját a Real Mad­rid.

Elképesztő lehúzás: milliókért árultak jegyeket a BL-döntőre

Elképesztő lehúzás: milliókért árultak jegyeket a BL-döntőre

Ak­ci­óba len­dül­tek a jegy­üzé­rek.

A jegy­üzé­rek ren­ge­teg pénzt pró­bál­tak le­nyúlni a szur­ko­lók­tól. A leg­el­szán­tab­bak talán a zse­bükbe is nyúl­tak.

Nyomoz a rendőrség, halálos fenyegetéseket kap a BL-döntő negatív hőse

Nyomoz a rendőrség, halálos fenyegetéseket kap a BL-döntő negatív hőse

Őr­jöngve estek neki a szur­ko­lók Loris Ka­ri­us­nak.

Őr­jöngve estek neki a szur­ko­lók Loris Ka­ri­us­nak, aki két gólt aján­dé­ko­zott a Real Mad­rid­nak.

Rájuk is figyelj! Dögös bombázók a BL-döntőn

Rájuk is figyelj! Dögös bombázók a BL-döntőn

Nem csak a vi­lág­klasszis lab­da­rú­gók miatt lesz ér­de­mes nézni a szom­bati Real Mad­rid-FC Li­ver­pool Baj­no­kok Li­gája-dön­tőt.

Nem csak a vi­lág­klasszis lab­da­rú­gók miatt lesz ér­de­mes nézni a szom­bati Real Mad­rid-FC Li­ver­pool Baj­no­kok Li­gája-dön­tőt.

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

A Li­ver­pool és a Real Mad­rid csap össze a ki­jevi fi­ná­lé­ban.

A Li­ver­pool és a Real Mad­rid csap össze a ki­jevi fi­ná­lé­ban. Több szur­ko­lót elő­ál­lí­tot­tak.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Apró bikiniben fotózták a focisztár bombázó barátnőjét

Apró bikiniben fotózták a focisztár bombázó barátnőjét

Fir­mino ba­rát­nője jó for­má­ban van.

A vi­lág­klasszis fut­bal­lista, Ro­berto Fir­mino ba­rát­nője ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met.

Döntött a magyar focistáról a BL-döntős sztárcsapat

Döntött a magyar focistáról a BL-döntős sztárcsapat

2015-ben ér­ke­zett az angol klub­hoz.

A ma­gyar kapus 2015-ben ér­ke­zett az angol együt­tes­hez. Hat tét­mér­kő­zé­sen vé­dett az klub szí­ne­i­ben. A nyá­ron el­hagy­hatja Ang­liát.

Szavazz: a botrányos elődöntők után mi lesz a BL-fináléban?

Szavazz: a botrányos elődöntők után mi lesz a BL-fináléban?

Vár­juk a vé­le­mé­nye­ket!

So­ro­zat­ban har­mad­szor is nyer a Real Mad­rid? Vagy cso­da­tri­ó­já­val el­fog­lalja a trónt a Li­ver­pool? Vár­juk a vé­le­mé­nye­ket!

Meccs nélkül hirdették ki a BL-győztest, máris eldőlt minden?

Meccs nélkül hirdették ki a BL-győztest, máris eldőlt minden?

Mind­ezt több mint három hét­tel a so­ro­zat idei fi­ná­léja előtt. Óri­ási le­lep­le­zés, vagy fel­tör­ték az UEFA ol­da­lát?

Balhé a BL-ben, kitálalt a magyar bíró!

Kitálalt a magyar bíró, Bayern-Roma döntő is lehetett volna a BL-ben!

Bede Fe­renc sze­rint négy jogos bün­tető is el­ma­radt az elő­dön­tő­ben.

Bede Fe­renc sze­rint négy jogos bün­tető is el­ma­radt az elő­dön­tő­ben.

Óriási balhé készül Rómában? Mindenki ettől retteg

Óriási balhé készül Rómában? Mindenki ettől retteg

Klopp és Totti is tart a bot­rány­tól. Vissza­vág­nak az ola­szok­nak a hír­hedt angol fo­ci­hu­li­gá­nok?

Jür­gen Klopp és Fran­cesco Totti is tart a bot­rány­tól. Vissza­vág­nak az ola­szok­nak a hír­hedt angol fo­ci­hu­li­gá­nok a véres li­ver­pooli tá­ma­dá­sért?

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nad­rág­szíj­jal ver­het­ték fejbe.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Nagy a baj, lemaradhat a foci-vb-ről a németek sztárja

Nagy a baj, lemaradhat a foci-vb-ről a németek sztárja

Nagy vesz­te­ség a cím­vé­dő­nek?

Ez nagy vesz­te­ség lehet a vi­lág­baj­noki cím­védő vá­lo­ga­tott­nak. Sú­lyo­sabb a kö­zép­pá­lyás hát­sé­rü­lése, mint el­sőre gon­dol­ták róla.

Botrány, felmondott a Liverpool edzője a BL-meccs előtt!

Botrány, felmondott a Liverpool edzője a BL-meccs előtt!

Bal­hés han­gu­lat­ban uta­zik az FC Li­ver­pool az AS Roma el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tőre.

Bal­hés han­gu­lat­ban uta­zik az FC Li­ver­pool az AS Roma el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tőre.

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Csúcstalálkozó, Neymar eladhatja magát a Real Madridnak

Csúcstalálkozó, Neymar eladhatja magát a Real Madridnak

Ha­tal­mas rang­adó­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája, a Real Mad­rid a Paris Saint-Ger­ma­int fo­gadja.

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Hi­he­tet­len, mi miatt lett ek­kora balhé. A sze­mély­zet is te­he­tet­len volt, ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get.

Igazi tahó, arcon köpött egy kislányt a focilegenda

Igazi tahó, arcon köpött egy kislányt a focilegenda

Az FC Li­ver­pool ko­rábbi le­gen­dás hát­védje ma­gya­ráz­ko­dik. Nincs ment­ség a tet­tére.

Az FC Li­ver­pool ko­rábbi le­gen­dás hát­védje nem győz ma­gya­ráz­kodni a hét­végi ki­ro­ha­nása miatt, amely során le­kö­pött egy kis­lányt. Bár au­tó­ve­ze­tés köz­ben fo­lya­ma­to­san fil­mez­ték és pro­vo­kál­ták, saját be­val­lása sze­rint sincs ment­ség a bot­rá­nyos tet­tére.

Őszinte vallomás: teljesen összetört az aranylabdás sztárfocista

Őszinte vallomás: teljesen összetört az aranylabdás sztárfocista

Mi­chael Owen el­me­sélte, hogy mit élt át, ami­kor 2004-ben a Re­al­hoz iga­zolt.

Mi­chael Owen el­me­sélte, hogy mit élt át, ami­kor 2004-ben a Real Mad­rid­hoz iga­zolt.

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Tommy Law­rence két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert a csa­pat­tal. 14 éven ke­resz­tül védte a sztár­klub ka­pu­ját.

Tommy Law­rence két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert a csa­pat­tal. 14 éven ke­resz­tül védte a sztár­klub ka­pu­ját.

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát.

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát a ra­jongó. Co­u­tinho 120 mil­lió eu­ró­ért iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz a Li­ver­pool­tól.

Áll a bál Barcelonában, fellázadt a sztárfocista

Áll a bál Barcelonában, fellázadt a sztárfocista

Nem min­denki örül a bra­zil sztár ér­ke­zé­sé­nek a ka­ta­lán vá­ros­ban. Ebből még ko­moly sér­tő­dés is lehet.

Brutális balesetet szenvedett, életéért küzd a gyönyörű színésznő

Brutális balesetet szenvedett, életéért küzd a gyönyörű színésznő

A húga is kri­ti­kus ál­la­pot­ban van, a fi­a­tal nők szü­lei pedig nem élték túl a bal­ese­tet.

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára.

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus biz­tató hírt kö­zölt a jö­vő­jét il­le­tően.

Tragikus baleset történt: buszmegállóba csapódott egy autó

Tragikus baleset történt: buszmegállóba csapódott egy autó

A BMW so­főrje meg­úszta a sze­ren­csét­len­sé­get.

A BMW so­főrje meg­úszta a sze­ren­csét­len­sé­get, ám utasa a kór­ház­ban be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Botrány a Mekiben: megfejelte a dolgozó az egyik vevőt

Botrány a Mekiben: megfejelte a dolgozó az egyik vevőt

Egy egy­szerű né­zet­el­té­rés miatt.

Egy egy­szerű né­zet­el­té­rés oko­zott ha­tal­mas vitát a sze­mély­zet és az egyik ven­dég kö­zött.

Csődöt mondott a szextilalom, hibázott a doktornő

Csődöt mondott a szextilalom, hibázott a doktornő

Jobb ered­ményre szá­mí­tot­tak...

A cél ér­de­ké­ben min­den apró rész­letre oda­fi­gyel­tek, de nem úgy sült el a dolog, ahogy re­mél­ték.

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Há­rom­gó­los li­ver­pooli előny­nél az angol edző a szü­net­ben meg­tip­pelte a vég­ered­ményt, és te­libe ta­lálta.

Há­rom­gó­los li­ver­pooli előny­nél az angol edző a szü­net­ben meg­tip­pelte a vég­ered­ményt.

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Botrányos BL-sorsolás, videón az asztal alá dobott cetli

Botrányos BL-sorsolás, videón az asztal alá dobott cédula

Mi­lyen cé­dula volt még a go­lyó­ban?

Mi­lyen cetli volt még Sza­lai Ádám csa­pa­tá­nak a go­lyó­já­ban? Az UEFA már re­a­gált is a tör­tén­tekre.

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Halálos kórral küzd a fociedző, játékosai csodát tettek

Halálos kórral küzd a fociedző, játékosai csodát tettek

A Se­villa mes­tere há­rom­gó­los hát­rány­ban kö­zölte a rossz hírt a lab­da­rú­gók­kal. A meccs dön­tet­len lett.

A Se­villa mes­tere há­rom­gó­los hát­rány­ban kö­zölte a rossz hírt a lab­da­rú­gók­kal. A meccs dön­tet­len lett.

Visszasírják a magyar kapust Liverpoolban!

Ezt elszúrták, visszasírják a magyar kapust Liverpoolban!

Gu­lá­csi Pé­ter­rel na­gyobb esé­lye lenne a baj­noki címre az FC Li­ver­pool­nak.

Könnyen lehet, hogy Gu­lá­csi Pé­ter­rel na­gyobb esé­lye lenne a baj­noki címre az FC Li­ver­pool­nak.

Hűha, sztáredzőt győzköd a Hertha: Dárdai vs. Klopp

Hűha, sztáredzőt győzköd a Hertha: Dárdai vs. Klopp

Ma­gyar-német edző­pár­baj?

Több jel is arra mutat, hogy jók a ber­li­niek esé­lyei. Újabb pár­harc a ma­gyar és a német sztár­edző kö­zött.

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

Ez rém kínos volt! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

El­ké­pesztő re­kor­dot értek el, de el­szúr­ták a tör­té­nelmi estét. Nem si­ke­rült el­sőre tel­je­sí­teni a pró­bát, újból neki kell futni a fel­adat­nak.

El­ké­pesztő re­kor­dot értek el, de el­szúr­ták a tör­té­nelmi estét. Nem si­ke­rült el­sőre tel­je­sí­teni a pró­bát, újból neki kell futni a fel­adat­nak. Egy hét múlva kap­nak újabb esélyt.