CÍMKE: 'leszúrta'

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

A férfi a ki­lé­pési pa­pír­ja­i­val ér­kez­he­tett, a por­tás sem­mit sem sej­tett...

A férfi a ki­lé­pési pa­pír­ja­i­val ér­kez­he­tett, ezért fel­te­he­tően a por­tás nem is sej­tette mire ké­szül...

Jobb élet reményében ment Amerikába, ahol agyonszúrták

Jobb élet reményében ment Amerikába, ahol agyonszúrták

Egy tá­madó el akarta venni a férfi tás­ká­ját, ami­ben min­den irata volt. El­len­ke­zett, ezért le­szúrta.

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. A rend­őr­ség ed­digi ada­tai sze­rint nem ámok­fu­tás­ról volt szó, ko­mo­lyabb előz­mény ve­ze­tett a ször­nyű tet­tig, amely sok­kolta a ta­nu­ló­kat.

Elfogták a szeretője hulláját csomagtartóba rejtő férfit

Elfogták a szeretője hulláját csomagtartóba rejtő férfit

Ka­lo­csán buj­kált az a 32 éves férfi, aki meg­ölte sze­re­tő­jét Bu­da­pes­ten, majd sző­nyegbe cso­ma­golva rej­tette el a holt­tes­tet.

Leszúrta édesapját, akinek a szabadságát köszönhette

Leszúrta édesapját, akinek a szabadságát köszönhette

A férfi nem elő­ször gyil­kolt: 2003-ban bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­kí­nozta és meg­ölte a meny­asszo­nyát, de el­me­be­teg­sége miatt nem ítél­het­ték el.

A férfi nem elő­ször gyil­kolt: 2003-ban bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­kí­nozta és meg­ölte a meny­asszo­nyát, de el­me­be­teg­sége miatt nem ítél­het­ték el, és két év kény­szer­gyógy­ke­ze­lés után sza­ba­don en­ged­ték. Miért nem előz­he­tők meg az ilyen ször­nyű­sé­gek?

Szíven döfte élettársát egy tatabányai nő

Szíven döfte élettársát egy tatabányai nő

Ve­sze­ke­dés után, ré­sze­gen rán­tott kést a 39 éves asszony.

Ve­sze­ke­dés után, ré­sze­gen rán­tott kést a 39 éves asszony, az élet­társa per­ce­ken belül meg­halt. Az ügyész­ség bör­tön­nel súj­taná a tá­madó nőt.