CÍMKE: 'irtás'

Kiderült, meddig tart még az őszi poloskainvázió

Kiderült, meddig tart még az őszi poloskainvázió

Or­szág­szerte pa­nasz­kod­nak az em­be­rek, hogy te­he­tet­le­nek a bü­dös­bo­ga­rak­kal szem­ben.

Itt a poloskainvázió!

Itt a poloskainvázió!

Tö­me­gé­vel lepik el a la­ká­sok er­ké­lyeit.

Tö­me­gé­vel lepik el a la­ká­sok er­ké­lyeit és re­pül­nek be az ott­ho­nokba ezek­ben a na­pok­ban a po­los­kák szerte az or­szág­ban.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett.

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás a csó­tány a la­kás­ban.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák.