CÍMKE: 'honvéd'

Marco Rossi elégedett lehet, ekkora sikerre aligha számított

Marco Rossi elégedett lehet, ekkora sikerre aligha számított

Ala­po­san fe­lül­múl­ták a vá­ra­ko­zást a ma­gyar csa­pa­tok a nem­zet­közi lab­da­rúgó ku­pák­ban.

Totális magyar focisiker, 22 éve nem láttunk ilyet

Totális magyar focisiker, 22 éve nem láttunk ilyet

Mind a négy ma­gyar fut­ball­csa­pat győ­ze­lem­mel kez­dett a nem­zet­közi ku­pá­ban.

Döbbenetes részletek derültek ki: így zaklatta diákjait a pedofil zuglói tanár

Döbbenetes részletek derültek ki: így zaklatta diákjait a pedofil zuglói tanár

Volt, hogy még a tanár fe­le­sége is le­fe­küdt az egyik ti­ni­vel.

Volt, hogy még a tanár fe­le­sége is le­fe­küdt az egyik ti­ni­vel.

Pedofil tanár zaklatta a budapesti diákokat: pucér fotókat akart

Pedofil tanár zaklatta a budapesti diákokat: pucér fotókat akart

Lány­nak adta ki magát és mez­te­len ké­pe­ket kö­ve­telt a fi­úk­tól.

Lány­nak adta ki magát és mez­te­len ké­pe­ket kö­ve­telt a fi­úk­tól.

Piás világsztár dobhatja föl balhéival a magyar foci hétköznapjait

Piás világsztár dobhatja föl balhéival a magyar foci hétköznapjait

Alap­ta­lan pletyka vagy sem, min­den­kép­pen ér­de­mes fog­lal­kozni vele. Kis­pestre tart Nick­las Bendt­ner?

Hallássérülteket hagyott ott: ez az edző jön az NB I-be

Hallássérülteket hagyott ott: ez a külföldi edző jön az NB I-be

Pár nap­pal az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt mon­dott le az olasz vá­lo­ga­tott élé­ről. Min­dent a ma­gyar ka­lan­dért.

Pár nap­pal az Eb előtt mon­dott le az olasz vá­lo­ga­tott élé­ről. Min­dent a ma­gyar ka­lan­dért.

Megvan a Honvéd új edzője, valakire nagyon hasonlít

Megvan a Honvéd új edzője, valakire nagyon hasonlít

Olasz szak­em­ber a kis­pes­ti­ek­nél.

Az olasz Giu­seppe San­nino váltja Supka At­ti­lát a Hon­véd kis­pad­ján. Leg­utóbb ha­zá­já­ban, a No­vara együt­te­sé­nél dol­go­zott a ru­ti­nos szak­em­ber.

Támadják a Fradi focistáját, itt a reakció

Támadják a Fradi focistáját, itt a reakció

Gróf Dávid két évvel ez­előtt fur­csát mon­dott.

Gróf Dávid két évvel ez­előtt olyat mon­dott, ami miatt fi­no­man szólva most sokan nem ked­ve­lik őt.

Diliházban is takarított, óriási küzdő a Honvéd új edzője

Diliházban is takarított, óriási küzdő a Honvéd új edzője

Csak túl az 50-en lett profi tré­ner a ka­lan­dos múltú olasz szak­em­ber.

Csak túl az 50-en lett profi tré­ner a ka­lan­dos múltú olasz szak­em­ber. Fész­ket rak ná­lunk a ván­dor­ma­dár?

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber a tör­tén­tek miatt.

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber. Mos­tan­tól egy a zászló, jön­nek a vá­lo­ga­tott fon­tos Eb-se­lej­te­zői.

Dráma a kupadöntőn, nagyon felbosszantották a Vidit

Dráma a kupadöntőn, nagyon felbosszantották a Vidit

Hiába ve­ze­tett a Hon­véd, a má­so­dik fél­idő­ben el­len­áll­ha­tat­lan vol­tak a fe­hér­vári csa­pat.

Elképesztő okból hagyja ki a kupadöntőt a Honvéd bajnoka

Elképesztő okból hagyja ki a kupadöntőt a Honvéd bajnoka

Szíve sze­rint ott lenne a Vidi el­leni fi­ná­lén a Gro­u­pama Aré­ná­ban, még­sem te­heti. Egy másik ma­gyar pá­lyán lesz je­le­nése.

Nagy bejelentés lesz, válogatott focistát igazol a Fradi

Nagy bejelentés lesz, válogatott focistát igazol a Fradi

A kapus szom­ba­ton még ku­pa­dön­tő­ben vé­dett, ezüst­érem­mel bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól.

A kapus szom­ba­ton még ku­pa­dön­tő­ben vé­dett, ezüst­érem­mel bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól.

Csak semmi szex: így hangol a focista a kupadöntőre

Csak semmi szex: így hangol a focista a kupadöntőre

Kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a Hon­véd lé­gi­ósa, így üzent a szur­ko­lók­nak. Min­dent fel­ál­doz, de mit szól ehhez a neje?

Kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a Hon­véd lé­gi­ósa, így üzent a szur­ko­lók­nak. Min­dent fel­ál­doz, de mit szól ehhez a neje?

Dráma az NB I-ben, eldőlt három csapat sorsa

Dráma az NB I-ben, eldőlt három csapat sorsa

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is az iz­gal­mas zá­ró­for­du­ló­ban.

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is az iz­gal­mas zá­ró­for­du­ló­ban.

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben.

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben. A leg­na­gyobb baj­ban az MTK van.

Legendáját gyászolja a magyar futball, elhunyt az Aranycsapat tagja

Legendáját gyászolja a magyar futball, elhunyt az Aranycsapat tagja

Fa­ragó Lajos hét­szer vé­dett az öt­ve­nes évek nagy ma­gyar vá­lo­ga­tott­já­ban. A klub­hű­ség min­ta­képe volt.

Barca-verő BL-hős aláírt mezét kapta a magyar szurkoló

Barca-verő BL-hős aláírt mezét kapta a magyar szurkoló

Fel­ér­té­ke­lő­dött az ere­deti Origi!

Fel­ér­té­ke­lő­dött az ere­deti Origi! Kis­pesti mun­ká­já­nak kö­szön­heti a ritka Li­ver­pool-erek­lyét a Hon­véd aján­dék­bol­tosa.

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

A baj­noki cím már le­fu­tott ügy, de tar­to­gat még bőven iz­gal­ma­kat az NB I haj­rája. Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

Borul a program, különleges okból törli koncertjeit a magyar sztár

Borul a program, különleges okból törli koncertjeit a magyar sztár

Ig­le­sias is meg­nyu­god­hat egy napra: a ku­pa­döntő min­dent fe­lülír Jolly­nál.

En­ri­que Ig­le­sias is meg­nyu­god­hat egy napra: a ku­pa­döntő min­dent fe­lülír Jolly­nál. Tíz éve erre várt.

Hadat üzentek az álruhás fradistáknak

Honvéd-Ferencváros derbi: hadat üzentek az álruhás fradistáknak

Ezrek tó­dul­ná­nak a Hon­véd el­leni meccsre, de...

Hol­nap baj­nok lehet az FTC, de el­vi­leg csak 700 szur­ko­lója előtt. Ezrek tó­dul­ná­nak a Hon­véd el­leni meccsre, de...

Áll a bál a magyar fociban, beszólt egy légiós a Vidi sztárjának

Áll a bál a magyar fociban, beszólt egy légiós a Vidi sztárjának

Mi lesz ebből a meccsen? A Hon­véd jó nevű já­té­kosa máris szítja a tüzet a május végi ku­pa­döntő előtt.

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber.

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Házkutatást tartottak az NB I-es focistánál

Házkutatást tartottak az NB I-es focista lakásában

El­ítéli a ra­di­ká­li­so­kat, mégis a tá­mo­ga­tá­suk­kal vá­dol­ják.

Szél­ső­sé­ges isz­lam­is­tá­kat pén­zel, vagy rá­szo­ru­ló­kon segít? El­ítéli a ra­di­ká­li­so­kat, mégis a tá­mo­ga­tá­suk­kal vá­dol­ják.

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója.

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója a Hon­véd­tól meg­vált ma­gyar-ame­ri­kai üz­let­em­ber­nek. Új klu­bot aligha vesz, de min­den más­tól talán nem bú­csú­zik vég­leg.

Rajongókból lettek tulajdonosok a Honvéd új vezérei

Rajongókból lettek tulajdonosok a Honvéd új vezérei

Szép em­lé­kek után na­gyok a cél­jaik. Nem csak üzlet szá­mukra a He­ming­way­től meg­vá­sá­rolt NB I-es klub.

Szép em­lé­kek után na­gyok a cél­jaik. Nem csak üzlet szá­mukra a He­ming­way­től meg­vá­sá­rolt NB I-es klub.

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa.

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa. 13 év után adta el a klu­bot.

Évtizedes titok derült ki: magyar múzsája van Ronaldo edzőjének

Évtizedes titok derült ki: magyar múzsája van Ronaldo edzőjének

Régi ba­rát­ság az övék. Olasz­or­szági kIál­lí­tá­son sze­re­pel­nek a róla ké­szült képek.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Szo­ros küz­de­lem volt.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

A Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót.

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják és le­tar­tóz­tat­ták az olasz hús­ipari vál­lal­ko­zót. Pá­lya­fu­tása során nem ez az első ilyen eset... A vál­lal­kozó más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­no­sa­ként vált is­mertté a ma­gyar sport­ban.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

A Fradi le­győzte a Hon­vé­dot.

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

Hogy kerül egy amerikai pornósztár a magyar focimeccsekre?

Hogy kerül egy amerikai pornósztár a magyar focimeccsekre?

NFL he­lyett az NB I ér­dekli. Dan Leal már-már törzs­szur­koló a bu­da­pesti csa­pat­nál, hazai és ide­gen­beli mér­kő­zé­sekre is jár.

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet.

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet. A Hon­véd tu­laj­do­nosa várja az an­go­lok aján­la­tát a nagy te­het­sé­gért.

Elképesztő, mit műveltek este fociultrák Kispest főterén

Elképesztő, mit műveltek este fociultrák Kispest főterén

Össze­fog­tak a szur­ko­lók és a Hon­véd ka­pusa. Hi­he­tet­len mennyi­ségű ételt, ruhát és já­té­kot kap­tak a rá­szo­ru­lók.

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den.

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den. Több tu­cat­nyi sé­rült, meg­ron­gált re­pü­lők.

Megható, így búcsúzott el csapatától a magyar válogatott focista

Megható, így búcsúzott el csapatától a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond 11 év után hagyta el a Hon­vé­dot, hogy az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City­ben foly­tassa a pá­lya­fu­tá­sát.

Szájzár az NB I sztárján, a felesége borított helyette

Szájzár az NB I sztárján, a felesége borított helyette

A szur­ko­lók ki­cse­lez­ték He­ming­wayt.

Gróf Dávid nem be­szél­het, mert nem hosszab­bí­tott szer­ző­dést. A szur­ko­lók ki­cse­lez­ték He­ming­wayt.

Eldőlt, távozik az NB I egyik legjobb focistája

Eldőlt, távozik az NB I egyik legjobb focistája

Ba­ráth Bo­tond nem hosszab­bítja meg a de­cem­ber 31-én le­járó szer­ző­dé­sét a Hon­véd­dal. Kül­föl­dön foly­tatja. A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban idén mu­tat­ko­zott be.

Ba­ráth Bo­tond nem hosszab­bítja meg a de­cem­ber 31-én le­járó szer­ző­dé­sét a Hon­véd­dal. Kül­föl­dön foly­tatja.

Kincset találtak a lebontásra váró Bozsik-stadion kiürítésekor

Kincset találtak a lebontásra váró Bozsik-stadion kiürítésekor

Vi­lág­hírű sztár­klub hagyta Kis­pes­ten az ér­té­kes re­lik­viát.

Erre senki sem szá­mí­tott a klub­nál. Vi­lág­hírű sztár­klub hagyta Kis­pes­ten az ér­té­kes re­lik­viát.

Détári-botrány: itt a teljes igazság

Détári-botrány Kispesten: itt a teljes igazság

Még min­dig leg­alább olyan ki­is­mer­he­tet­len, mint régen a pá­lyán volt.

Még min­dig leg­alább olyan ki­is­mer­he­tet­len, mint régen a pá­lyán volt a lab­dá­val. Döme megint fü­tyült a sza­bá­lyokra.

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény! Nem­rég a fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta a vá­lo­ga­tott ke­ret­ből.

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban. Nem hi­bá­zott a lis­ta­ve­zető FTC.

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban. Nem hi­bá­zott a lis­ta­ve­zető FTC.

Váratlan, Hemingway eladja a Honvédot?

Váratlan, Hemingway eladja a Honvédot?

A Hon­véd je­len­leg a má­so­dik he­lyen áll a lab­da­rúgó NB I-ben. A hét­vé­gén bú­csúz­tat­ták el a Bo­zsik-sta­di­ont. Az új aréna 2020-ra ké­szül­het el.

A Hon­véd je­len­leg a má­so­dik he­lyen áll a lab­da­rúgó NB I-ben. A hét­vé­gén bú­csúz­tat­ták el a Bo­zsik-sta­di­ont.

Óriásit változott a világ a Fradi focistájával

Óriásit változott a világ a Fradi focistájával

Aka­rat­la­nul is fő­sze­rep­lője lesz Da­vide Lan­za­fame a Hon­véd-Fe­renc­vá­ros NB I-es fo­ci­meccs­nek. A Fradi csa­tára idén nyá­ron iga­zolt Kis­pest­ről a gár­dába.

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

A se­reg­hajtó Kis­várda elő­ször nyert.

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

Ezért hagyta ki Détári Lajos a Honvéd-gálát?

Ezért hagyta ki Détári Lajos a Honvéd-gálát?

A Hon­véd leg­na­gyobb élő sztárja nél­kül bú­csúz­tat­ták el a 80 éves Bo­zsik-sta­di­ont. Az ese­mé­nyen a szinte összes le­gen­dás já­té­kosa pá­lyára lé­pett.

A Hon­véd leg­na­gyobb élő sztárja nél­kül bú­csúz­tat­ták el a 80 éves Bo­zsik-sta­di­ont. Az ese­mé­nyen a szinte összes le­gen­dás já­té­kosa pá­lyára lé­pett.

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Ezt se gon­dolta volna az edző pár éve, ami­kor még Ma­gyar­or­szá­gon dol­go­zott.

Ezt se gon­dolta volna az edző pár éve, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon dol­go­zott. Véget ért a Ju­ven­tus sztár­iga­zo­lá­sá­nak pi­he­nője, de a szur­ko­lók elől még buj­kál.

Ismét könyökkel ütött, nem áll le a magyar válogatott csatár

Ismét könyökkel ütött, nem áll le a magyar válogatott csatár

Pris­kin Tamás elő­ször lé­pett pá­lyára a Ha­la­dás­ban, és azon­nal a ki­ál­lí­tás sor­sára ju­tott.

Pris­kin Tamás elő­ször lé­pett pá­lyára a Ha­la­dás­ban, és azon­nal a ki­ál­lí­tás sor­sára ju­tott.

Ez nem sikerült, nagy bajban a magyar focicsapat

Ez nem sikerült, nagy bajban a magyar focicsapat

Hazai pá­lyán ja­vít­hat még a Hon­véd.

Hazai pá­lyán ja­vít­hat még a Hon­véd. Nagy Gergő har­minc mé­ter­ről sze­rezte meg a ma­gyar csa­pat gól­ját. Nehéz vissza­vágó vár a fő­vá­rosi klubra.

Meglepetés, hazatér Magyarországra a világvándor

Meglepetés, hazatér Magyarországra a világvándor

Csak az rej­tély, med­dig marad.

13 év után ját­szik újra ma­gyar csa­pa­tá­ban a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott fo­cista. Csak az rej­tély, med­dig marad.

Áll a bál a Fradi-focista miatt, balhéznak a szurkolók

Áll a bál a Fradi-focista miatt, balhéznak a szurkolók

Lan­za­fame és He­ming­way a cél­pont.

Lan­za­fame és He­ming­way a cél­ke­reszt­ben. Bot­rány­cu­na­mit vál­tott ki az NB I-es gól­ki­rály vá­rat­lan helyre tör­tént át­iga­zo­lása.

Végre, NB I-es focistát láthatunk a vébén

Végre, NB I-es focistát láthatunk a vébén

Is­me­rős arc tűn­het fel ma a Bel­gium-Pa­nama össze­csa­pá­son.

Is­me­rős arc tűn­het fel ma a Bel­gium-Pa­nama össze­csa­pá­son. Ő az egyet­len a me­zőny­ből, aki meg­for­dult a ma­gyar NB I-ben.

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Micsoda fogás, olasz gólkirállyal erősítene a Fradi

Micsoda fogás, olasz gólkirállyal erősítene a Fradi

Nagy erő­sí­tés lenne.

Az előző él­vo­nal­beli sze­zon leg­ered­mé­nye­sebb fo­cis­tá­ját vinné a Fe­renc­vá­ros.

Pizzázáson múlt a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztja

Pizzázáson múlt a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztja

Marco Rossi az olasz Dár­dai Pál? Nem szimpla kül­földi zsol­dos vál­totta a nem­zeti csa­pat élé­ről me­nesz­tett Georges Le­ekenst.

Könnyes búcsú, elköszönt a bajnokcsapat egyik legjobbja

Könnyes búcsú, elköszönt a bajnokcsapat egyik legjobbja

Az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be tá­vo­zá­sát a kö­zön­ség nagy ked­vence.

Az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be tá­vo­zá­sát a kö­zön­ség nagy ked­vence.

Mi történt? Hazatért Olaszországba a Honvéd legjobb focistája

Mi történt? Hazatért Olaszországba a Honvéd legjobb focistája

Da­vide Lan­za­fame a hét­vé­gén még ti­zen­egyest rú­gott a Fe­renc­vá­ros ellen.

Da­vide Lan­za­fame a hét­vé­gén még ti­zen­egyest rú­gott a Fe­renc­vá­ros ellen, az­után el­hagyta Kis­pes­tet.

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sége.

Meg­tör­tént a hi­va­ta­los be­je­len­tés. Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sé­ges ví­zi­lab­dá­zója.

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Le a ka­lap­pal Marco Rossi előtt!

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Király-sztriptíz az öltözőfolyosón, láttad már így a kapuslegendát?

Király-sztriptíz az öltözőfolyosón, láttad már így a kapuslegendát?

Less be a ku­lisszák mögé! Hová lett a Ha­la­dás-já­té­kos híres szürke mac­kó­nad­rágja?

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Éjjel posz­tolt a be­avat­ko­zás­ról.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Előbb hő­si­e­sen küz­dött a pá­lyán, aztán éjjel posz­tolt az el­ke­rül­he­tet­len be­avat­ko­zás­ról.

Durva rugdosódás, váratlan helyen büntették a magyar focistát

Durva rugdosódás, váratlan helyen büntették a magyar focistát

Hal­mosi Péter két sárga lapot ka­pott. Egyet a pá­lyán, egyet a kis­pa­don.

Hal­mosi Péter két sárga lapot ka­pott. Egyet a pá­lyán, egyet pedig a kis­pa­don.

Balhé az NB I-es csapatnál, repült a focista

Balhé az NB I-es csapatnál, repült a focista

Gólok he­lyett job­bára a bot­rá­nya­i­val hal­lat ma­gá­ról a lé­giós. Kér­dés, most mit lép a klubja.

Gólok he­lyett job­bára a bot­rá­nya­i­val hal­lat ma­gá­ról a lé­giós. Kér­dés, most mit lép a klubja. Újabb edzőt él túl a meg­bíz­ha­tat­lan já­té­kos?

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre.

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Nagy nevet igazolhat a Honvéd, őt tényleg mindenki ismeri

Nagy nevet igazolhat a Honvéd, őt tényleg mindenki ismeri

A fo­cista kö­zeli ro­kona egy­ko­ron a világ leg­erő­sebb csa­pa­tát erő­sí­tette.

Súlyos bukástól borzasztó égésig, ez volt 2017

Súlyos bukástól borzasztó égésig, ez volt 2017

Öröm, bánat, arany­ér­mek, fáj­da­lom. Gaz­dag volt a 2017-es év a ma­gyar sport­ban. Íme az első rész.

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés fo­gadta a baj­nok­csa­pat tré­ne­rét. Üze­nő­fal­nak hasz­nál­ják a sta­dion mel­letti hir­de­tő­táb­lát az ult­rák.

Külföldi focistát igazolhat a magyar válogatott

Külföldi focistát igazolhat a magyar válogatott

Könnyen lehet, hogy ko­moly erő­sí­tést hajt­hat végre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az őszi tét­meccsek előtt.

Könnyen lehet, hogy ko­moly erő­sí­tést hajt­hat végre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az őszi tét­meccsek előtt.

Borzalmas leleplezés, holttestet találtak a pesti stadion mellett

Borzalmas leleplezés, holttestet találtak a pesti stadion mellett

A fo­cis­ták hetek óta pa­nasz­kod­tak a fur­csa sza­gok miatt. Végül a rend­őrök lép­tek közbe.

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Ha­la­dás vagy vissza­esés?

Ha­la­dás vagy vissza­esés? A zak­la­tott ősz végén, Szom­bat­he­lyen el­dől­het, mi­lyen lesz a fe­hér­vári tél han­gu­lata.

Hihetetlen botrány az edzésen, lefejelték az NB I sztárját

Hihetetlen botrány az edzésen, lefejelték az NB I sztárját

Ne­ki­ment a baj­nok­csa­pat új lé­gi­ósa a Hon­véd ve­zé­ré­nek. Újabb jel az edző al­kal­mat­lan­sá­gára.

Ne­ki­ment a baj­nok­csa­pat új lé­gi­ósa a Hon­véd ve­zé­ré­nek. Újabb jel az edző al­kal­mat­lan­sá­gára.

Ez meg mi? Merev szerszámmal fotózták az NB I-es focistát

Ez meg mi? Merev szerszámmal fotózták az NB I-es focistát

Iz­gal­mas le­he­tett a csa­pat­fo­tó­zás.

A fel­vé­te­lek alap­ján fe­let­tébb iz­gal­mas le­he­tett a csa­pat­fo­tó­zás. Nem bíz sokat a fan­tá­zi­ára a baj­nok kon­gói lé­gi­ósa.

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Baj­nok és ku­pa­győz­tes, ezüst- és bronz­ér­mes meccsel egy­más­sal az NB I szom­bati kö­ré­ben. A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

A magyar NB I egyik legbénábbja volt, most ünnepli a focivilág

A magyar NB I egyik legbénábbja volt, most ünnepli a focivilág

Fran­cis Koné a FIFA-gála szín­pa­dáig ju­tott a honi ki­eső­je­lölt kis­pad­já­ról.

Fran­cis Koné a FIFA-gála szín­pa­dáig ju­tott a honi ki­eső­je­lölt kis­pad­já­ról.

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Nem tu­dott ja­ví­tani a Hon­véd.

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Nagyot nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Kor­hut vagy a baj­no­kunk jut to­vább. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Kor­hut Mi­hály vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!