CÍMKE: 'frizura'

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel a ter­mé­sze­te­sen ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek. Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák!

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák! Nem­csak ké­nyel­me­sek sze­xik, de jó pár évet le is ta­gad­hatsz a ko­rod­ból.

Elképesztő fotó: Victoria Beckham kislánya most pont úgy néz ki, mint ő

Elképesztő fotó: Victoria Beckham kislánya most pont úgy néz ki, mint ő

Bár még csak hét­éves, a fri­zu­rá­ját máris édes­any­já­ról má­solta.

Bár még csak hét­éves, a fri­zu­rá­ját máris édes­any­já­ról má­solta. Vic­to­ria pedig na­gyon büszke!

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

A sző­ke­sége már a múlté.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő szőke fri­zu­rája már a múlté. Tip­pelj, mi­lyen színre vál­tott?! Most pedig kat­tints a he­lyes vá­la­szért!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Le­nyű­göző öt­le­tet mu­ta­tunk arra, ho­gyan le­gyél káp­rá­za­tos az ün­nepi va­cso­rán.

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat.

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott. Videó is ké­szült az ese­mény­ről.

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Máris mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fél­hosszú fa­zo­no­kat, me­lyek el­ké­szí­té­sé­hez fod­rászra sem lesz szük­sé­ged!

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Nézd meg te is, ho­gyan vál­toz­tatja kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon!

A hűvös bob fri­zu­rák ideje le­ál­do­zó­ban, most a rövid, kissé té­pett fru­fru rob­bant be a fri­zu­rák vi­lá­gába. Győ­ződj meg róla a saját sze­med­del te is, ho­gyan vál­toz­tatja egy csa­pásra kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon! A képek ön­ma­gu­kért be­szél­nek.

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk.

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk. De miért kell hozzá egy mű­anyag pa­lack? Egy kül­földi Ins­tag­ram-sztár­tól el­les­he­ted a lé­pé­se­ket.

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja! Ez a szu­per fri­zura ugyanis igazi arany­kö­zépút: durva vál­toz­ta­tás nél­kül is üdí­tően friss, új kül­sőt köl­csö­nöz. Rá­adá­sul bár­me­lyik haj­tí­pus­ból re­me­kül áll!

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­la­mit.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Ha sze­ret­néd a szep­tem­bert új len­dü­let­tel in­dí­tani, ér­de­mes már most ki­ta­lál­nod ma­gad­nak egy szu­per fri­zu­rát.

Ha sze­ret­néd a szep­tem­bert új len­dü­let­tel in­dí­tani, ér­de­mes már most ki­ta­lál­nod ma­gad­nak egy szu­per fri­zu­rát.

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Orvosi beavatkozáson esett át Beckham? Leleplező fotó szivárgott ki róla

Orvosi beavatkozáson esett át Beckham? Leleplező fotó szivárgott ki róla

Hiába, a sztár­fo­cista is öreg­szik, de úgy tűnik, ezt nem vi­seli olyan könnye­dén.

Hiába, a sztár­fo­cista is öreg­szik, de ezt nem vi­seli olyan könnye­dén.

Elképesztő változás, az ország legjobb nője lett Sarka Kata!

Elképesztő változás, az ország legjobb nője lett Sarka Kata!

Úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, mint egy ka­mé­leon, új fri­zu­rá­já­val min­den férfi­szí­vet meg­do­bog­tat.

Úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, mint egy ka­mé­leon, új fri­zu­rá­já­val min­den férfi­szí­vet meg­do­bog­tat.

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre!

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

Ha sze­ret­nél iga­zán dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű laza fo­na­tot.

Végre itt az igazi forró nyár. Ilyen­kor a hosszú haj ké­nyel­met­len lehet. Ha sze­ret­nél iga­zán dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű laza fo­na­tot.

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos!

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos! Kü­lön­böző tech­ni­kák­kal vi­lá­go­sít­ha­tod a hajad, meg­hagyva annak ter­mé­sze­tes lát­sza­tát. Mu­tat­juk a nyári, di­va­tos va­ri­á­ci­ó­kat.

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked.

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

In­nen­től kezdve vége a nem fris­sen mo­sott haj di­lem­má­já­nak! A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek!

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek! Fesz­ti­vá­lok ked­vence lesz idén.

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal!

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal! Idén is jól jöhet egy kis újí­tás, nem kell azon­nal a vég­le­tek­kel kez­deni, ezzel a meg­ol­dás­sal vi­szont nem lő­hetsz félre! Mu­tat­juk a szu­per fa­zo­no­kat.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Vajon mit szól ehhez fi­a­tal ba­rát­nője?

Vajon mit szól ehhez fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Erre senki nem szá­mí­tott!

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

Ezt nézd: Elképesztő átalakuláson ment át Dobó Kata

Ezt nézd: Elképesztő átalakuláson ment át Dobó Kata

Dobó Kata min­dig képes meg­le­pe­tést sze­rezni a ra­jon­gó­i­nak, most sem volt ez más­ként. Óri­ási si­kert ara­tott.

Dobó Kata min­dig képes meg­le­pe­tést sze­rezni a ra­jon­gó­i­nak, most sem volt ez más­ként. Óri­ási si­kert ara­tott.

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban. Ha nem jön be a ter­mé­sze­tes, vá­lassz va­lami dögös, fes­tett ár­nya­la­tot.

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban. Ha nem jön be a ter­mé­sze­tes, vá­lassz va­lami dögös, fes­tett ár­nya­la­tot. Lé­nyeg, hogy vál­toz­tass a kül­ső­dön, hogy belül is meg­vál­toz­hass! Mu­tat­juk a ta­vasz kü­lön­le­ges­sé­geit.

Kék frufru lesz a divat?

Kék frufru lesz a divat?

Évről-évre ki­pat­tan va­lami új a di­vat­gu­ruk fe­jé­ből. Vál­toz­nak a szí­nek, vissza­tér­nek régi for­mák. Idén meg­le­pe­tést okoz­tak a ki­fu­tó­kon a kék fru­fru­val, így ke­rült ki a trend az ut­cákra is.

Évről-évre ki­pat­tan va­lami új a di­vat­gu­ruk fe­jé­ből. Vál­toz­nak a szí­nek, vissza­tér­nek régi for­mák. Idén meg­le­pe­tést okoz­tak a ki­fu­tó­kon a kék fru­fru­val.

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Most itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Pró­báld ki te is!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Pró­báld ki te is!

Most jött a hír: Visszatér a '90-es évek őrült nagy frizuradivatja

Most jött a hír: Visszatér a '90-es évek őrült nagy frizuradivatja

Pró­báld ki te is a retro kor­szak meg­ha­tá­rozó trend­jét!

Di­vat­be­mu­ta­tó­kon már így hord­ják a csa­jok a ha­ju­kat, hoz­zák vissza a di­vatba a 90'-es éve­ket! Pró­báld ki te is a retro kor­szak meg­ha­tá­rozó trend­jét, mu­tat­juk az öt­le­te­ket! Igazi idő­uta­zás­ban lesz ré­szed.

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal, bombasztikus az új trend

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal, bombasztikus az új trend

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is!

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is!

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Álom­szép le­szel, ha ezt vi­se­led! Le­gyél igazi bom­bázó!

Álom­szép le­szel, ha ezt vi­se­led! Le­gyél igazi bom­bázó már az újév első órá­i­ban is!

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka. Neked mennyire tet­szik a vá­rat­lan át­ala­ku­lás?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka. Neked mennyire tet­szik a vá­rat­lan át­ala­ku­lás?

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

2018 legmenőbb hajdivatjával igazi álomnő leszel!

2018 legmenőbb hajdivatjával igazi álomnő leszel!

Gyö­nyörű divat fog ta­rolni jö­vőre!

Gyö­nyörű divat fog ta­rolni jö­vőre! Cso­dás lesz a haj­ko­ro­nád!

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura! Bombázó leszel!

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura! Bombázó leszel!

Ennél nagy­sze­rűbb vi­se­let nincs!

Ennél nagy­sze­rűbb vi­se­let nincs! És szen­zá­ci­ó­san fogsz ki­nézni vele. Pró­báld ki és ra­gyogj!

Új frizurát és bugyit villantott súlyos betegsége után a szexi énekes

Új frizurát és bugyit villantott súlyos betegsége után a szexi énekes

Se­lena Gomez vissza­tért a szín­padra, és elég sokat mu­ta­tott ma­gá­ból.

Se­lena Gomez vissza­tért a szín­padra, és elég sokat mu­ta­tott ma­gá­ból.

Eszméletlen frizuraötletek: szexibb és nőiesebb leszel, mint valaha!

Dúsabb és szexibb hajkoronával válj nőiesebbé, mint valaha!

Vé­kony szálú a hajad? Ke­ves­led a tö­me­gét? Akkor mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld úgy, hogy lát­vá­nyos ha­tást érj el.

Vé­kony szálú a hajad? Ke­ves­led a tö­me­gét? Akkor mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld, ho­gyan érj el lát­vá­nyos ha­tást.

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz és nagy­sze­rűen érzed majd magad. Lát­vá­nyos és dögös meg­ol­dást mu­ta­tunk.

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz!

Frizurát váltott Liptai Claudia, elképesztő, hogy néz ki!

Frizurát váltott Liptai Claudia, elképesztő, hogy néz ki!

Mos­ta­ná­ban nem lát­hat­tuk így...

Az biz­tos, hogy mos­ta­ná­ban nem lát­hat­tuk így a gyö­nyörű szí­nész­nőt! A vál­to­zás el­ké­pesztő!

Hoppá! Új frizurával hódít Lewis Hamilton!

Hoppá! Új frizurával hódít Lewis Hamilton!

Jobb, mint az előző, igaz, mintha mos­ta­ná­ban min­den­ki­nek ilyen lenne.

Hi­he­tet­len vál­to­zás Lewis Ha­mil­ton éle­té­ben! A Forma-1-es vi­lág­baj­nok hosszú idő után most megint új fri­zu­rát csi­nál­ta­tott ma­gá­nak. Lehet, hogy egy új sze­re­lem van a hát­tér­ben?

Hoppá! Tóth Gabi merész frizurát vállalt be!

Hoppá! Tóth Gabi merész frizurát vállalt be!

Ismét hi­he­tet­len át­ala­ku­lá­son ment át Tóth Gabi. Az éne­kesnő évek óta az él­har­cosa a kü­lön­le­ges fri­zu­rák­nak, - most újra na­gyot do­bott.

Ismét hi­he­tet­len át­ala­ku­lá­son ment át Tóth Gabi. Az éne­kesnő évek óta az él­har­cosa a kü­lön­le­ges fri­zu­rák­nak, smin­kek­nek és pol­gár­puk­kasztó, vagy épp szexi vi­se­let­nek - most újra na­gyot do­bott. Olyan fri­zu­rát vá­ga­tott ma­gá­nak, amit nem na­gyon lehet más­képp vi­selni.

Visszatér az 50-es évek nagy frizuradivatja, megvesznek érte a férfiak

Visszatér az 50-es évek nagy frizuradivatja, megvesznek érte a férfiak

Me­ríts te is az 50-es évek vi­lá­gá­ból: sze­xis csi­gák­kal a ha­jad­ban el­ké­pesz­tően dögös le­szel! Akár klasszi­kus öl­tö­ze­tet is vá­laszt­hatsz hozzá.

Me­ríts te is az 50-es évek vi­lá­gá­ból: sze­xis csi­gák­kal a ha­jad­ban el­ké­pesz­tően dögös le­szel! Akár klasszi­kus öl­tö­ze­tet is vá­laszt­hatsz hozzá, egy di­va­tos, vörös rúz­zsal az aj­ka­don. Nem marad el a siker!

Újra itt a 60-as évek frizuradivatja, bolondulnak érte
a nők

Újra itt a 60-as évek frizuradivatja, bolondulnak érte a nők

Nosz­tal­gi­ázz! Ismét tom­bol­nak a régi kor­szak fe­lül­múl­ha­tat­lan fa­zon­jai.

Nosz­tal­gi­ázz! Ha te is imá­dod a bo­hó­kás, vidám, nőies fri­zu­rá­kat, pró­báld ki a 60-as évek régi ked­ven­ceit. Ismét tom­bol­nak a régi kor­szak fe­lül­múl­ha­tat­lan fa­zon­jai. Máris mu­ta­tunk neked né­hány öt­le­tet.

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas, már ami a fri­zu­ra­tren­det il­leti.

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Le­gyél iga­zán csá­bító, vadóc, vagy éppen fi­a­ta­lo­san szexi! Hozd ki a ma­xi­mu­mot hosszú, egye­nes ha­jad­ból.

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Kiszel Tünde új frizurája megint megér egy misét

Kiszel Tünde új frizurája megint megér egy misét

Tünde mos­ta­ná­ban a meg­úju­lás je­gyé­ben éli min­den­nap­jait. Leg­utóbb szin­tén a fri­zu­rá­ját vál­toz­tatta meg.

Tünde mos­ta­ná­ban a meg­úju­lás je­gyé­ben éli min­den­nap­jait. Leg­utóbb szin­tén a fri­zu­rá­ját vál­toz­tatta meg és most is a fod­rász­tól posz­tolt egy képet...

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy nincs vele gond.

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy köz­ben nincs vele gond és gyor­san el­ké­szít­hető. A fran­cia nők is­me­rik a tit­kot, jöhet a laza konty, vagy épp egy laza, kissé ren­det­len ha­tású copf, ha azt job­ban sze­re­ted.

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek, az ombre vagy a blo­range mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője. Pró­báld ki, és bele fogsz sze­retni.

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője. Pró­báld ki, és bele fogsz sze­retni.

A CNN is beszámolt Bon Jovi hajmeresztő tettéről!

A CNN is beszámolt Bon Jovi hajmeresztő tettéről!

Az éne­kes kül­seje je­len­tős vál­toz­ta­tá­son ment ke­resz­tül, ami­ről a te­le­ví­zió is hírt adott.

Az éne­kes kül­seje je­len­tős vál­toz­ta­tá­son ment ke­resz­tül, ami­ről a te­le­ví­zió is hírt adott.

Íme 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal leszel bombázó idén

Íme 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal leszel bombázó idén

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc.

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc fri­zu­rák fog­nak idén le­venni a lá­bad­ról. És ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod!

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek.

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek, nő­i­e­sek és na­gyon sze­xik. Olyan tech­ni­kát mu­ta­tunk, mellyel könnye­dén el­ér­he­ted a kí­vánt ha­tást.