CÍMKE: 'foglalás'

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót...

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott.

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Győ­zike igyek­szik óva­to­san pa­nasz­kodni, Bea asszony dur­ván ki­te­re­gette a szennyest.

Szöksz a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

Szöksz a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

A hosszú re­pü­lőút unal­mas és fá­rasztó, de ha ke­se­regsz, nem lesz jobb! In­kább ké­szülj fel!