CÍMKE: 'felkészülés'

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Rájár a rúd a ma­gyar edzőre. Már csak abban bízik, hogy újabb gon­dok nél­kül ki­húzza a csa­pa­tá­val.

Becsöngetett Storck! Erőltetett menet az Eb-re

Becsöngetett Storck! Erőltetett menet az Eb-re

Nincs itt szó sem­mi­féle nya­ra­lás­ról. Bernd Storck 40 nap­pal az Eb-rajt előtt mun­kába állt já­té­ko­sa­i­val.

Nincs itt szó sem­mi­féle nya­ra­lás­ról. Bernd Storck 40 nap­pal az Eb-rajt előtt mun­kába állt já­té­ko­sa­i­val. Csak el ne fá­rad­ja­nak fiúk a jú­nius 14-i kez­dé­sig!

Váratlan fordulatok szülés közben! A legjobb, ha felkészülsz rá!

Váratlan fordulatok szülés közben! A legjobb, ha felkészülsz rá!

Jó, ha azt is tudod, hogy nem min­dig úgy men­nek a dol­gok, ahogy ter­vez­ted. Hat anyuka mesél az él­mé­nye­i­ről.

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Mivel Ma­gyar­or­szág is nyíl­tan az Isz­lám Állam ke­reszt­tű­zébe ke­rült, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág a hely­ze­tet ke­zelni.

Mivel Ma­gyar­or­szág is nyíl­tan az Isz­lám Állam ke­reszt­tű­zébe ke­rült, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág a hely­ze­tet ke­zelni. A szak­em­be­rek ál­lít­ják, hogy van vész­for­ga­tó­könyv a fi­ó­kok­ban.

Ganxsta Zolee válogatott hokisokkal készül a koncertre

Ganxsta Zolee válogatott hokisokkal készül az EFOTT-ra

Profi se­gít­ség­gel kon­di­zott.

EFOTT40! Ganxsta20! Gengsz­ter­rap in­dítja be az idei EFOTT-ot. Iga­zán ütős bulit ter­vez­nek, így profi se­gít­ség­gel erő­sí­tet­ték ál­ló­ké­pes­sé­gü­ket Ganxsta Zolee-ék.

5 dolog, hogy biztonságban legyen az autód télen is!

5 dolog, hogy biztonságban legyen az autód télen is!

Las­san be­kö­szönt a tél hóval, faggyal, mí­nu­szok­kal. Nem­csak a ru­ha­tár­adat kell té­li­e­sí­teni, de a ko­csidra is for­díts kellő fi­gyel­met...

Las­san be­kö­szönt a tél hóval, faggyal, mí­nu­szok­kal. Nem­csak a ru­ha­tár­adat kell té­li­e­sí­teni, de a ko­csidra is for­díts kellő fi­gyel­met, hogy a hideg, csú­szós uta­kon is biz­ton­ság­gal köz­le­ked­hess!

A litvánokkal hangolunk a finnek elleni EB-selejtezőre

A litvánokkal hangolunk a finnek elleni Eb-selejtezőre

Dár­dai ka­pi­tány addig is ke­mény edzé­se­ket he­lye­zett ki­lá­tásba. Azt sze­retné, hogy a keret min­den tagja duz­zad­jon az erő­től.

Dár­dai Pál szö­vet­ségi ka­pi­tány ka­pi­tány addig is ke­mény edzé­se­ket he­lye­zett ki­lá­tásba. Azt sze­retné, hogy a keret min­den tagja duz­zad­jon az erő­től.