CÍMKE: 'felkészülés'

Kiröhögték a Sztárban Sztár énekesét

Kiröhögték a Sztárban Sztár énekesét

Détár Enikő min­dent meg­tesz.

Détár Enikő min­dent meg­tesz, hogy a leg­jobb for­má­ját hozza majd az élő adás­ban.

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

Becsöngetett Storck! Erőltetett menet az Eb-re

Becsöngetett Storck! Erőltetett menet az Eb-re

Nincs itt szó sem­mi­féle nya­ra­lás­ról.

Nincs itt szó sem­mi­féle nya­ra­lás­ról. Bernd Storck 40 nap­pal az Eb-rajt előtt mun­kába állt já­té­ko­sa­i­val. Csak el ne fá­rad­ja­nak fiúk a jú­nius 14-i kez­dé­sig!

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Mi történne, ha megtámadna minket az Iszlám Állam?

Mivel Ma­gyar­or­szá­got is meg­fe­nye­gette az Isz­lám Állam, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág ke­zelni, ha a ter­ro­ris­ták va­ló­ban meg­tá­mad­ná­nak min­ket...

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Rájár a rúd a ma­gyar edzőre. Már csak abban bízik, hogy újabb gon­dok nél­kül ki­húzza a csa­pa­tá­val.

Rájár a rúd a ber­li­niek ma­gyar edző­jére. Már csak abban bízik, hogy a sok csa­pás után, újabb gon­dok nél­kül ki­húzza a csa­pa­tá­val.

5 dolog, hogy biztonságban legyen az autód télen is!

5 dolog, hogy biztonságban legyen az autód télen is!

Las­san be­kö­szönt a tél hóval, faggyal, mí­nu­szok­kal. Nem csak ru­ha­tár­adat kell té­li­e­sí­teni...

Váratlan fordulatok szülés közben! A legjobb, ha felkészülsz rá!

Váratlan fordulatok szülés közben! A legjobb, ha felkészülsz rá!

Nem min­dig úgy men­nek a dol­gok, ahogy ter­vez­ted. Hat anyuka mesél az él­mé­nye­i­ről.

Ganxsta Zolee válogatott hokisokkal készül a koncertre

Ganxsta Zolee válogatott hokisokkal készül az EFOTT-koncertre

Ütős bulit ter­vez Zolee, ezért vá­lo­ga­tott spor­to­lók­kal ké­szül a ko­moly ál­ló­ké­pes­sé­get igénylő bu­lira.

A litván válogatottal hangolunk a finnek elleni Eb-selejtezőre

A litvánokkal hangolunk a finnek elleni Eb-selejtezőre

Dár­dai ka­pi­tány addig is ke­mény edzé­se­ket he­lye­zett ki­lá­tásba. Azt sze­retné, hogy a keret min­den tagja duz­zad­jon az erő­től.

Dár­dai addig is ke­mény edzé­se­ket tart. Sze­retné, ha a keret min­den tagja duz­zadna az erő­től.