CÍMKE: 'fagy'

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Hűvös, esős időnk lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

A der­mesztő fa­gyok ma­rad­nak...

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön óri­ási köd lesz. Ha jót akarsz ma­gad­nak, ne ülj au­tóba!

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik ránk.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket... Sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra.

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Ez a hét­vége nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás szem­pont­já­ból... Nem sok a ha­la­dék, le­csap a tél!

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét, így pedig még ne­he­zebb el­vi­selni a hét­főt...

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Der­mesztő hét­vé­gére ké­szülj! A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a vész­jel­zést...

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Az ol­va­dás­kor még több a kár­eset.

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Több me­gyére is ri­asz­tást adtak ki az ext­rém hideg miatt. Egyes he­lye­ken akár mí­nusz 20 fok­nál is hi­de­gebb lesz!

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták! Faggyal és köd­del indul a reg­gel...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták!

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Hiába van oda­kint der­mesz­tően hideg, a le­vegő még ennél is to­vább hűl... Ebben nem lesz kö­szö­net!

Hiába van oda­kint der­mesz­tően hideg, a le­vegő még ennél is to­vább hűl... Ebben aztán nem lesz kö­szö­net!

Ma lecsap a sarkvidéki hideg, durva vihart hoz magával!

Ma lecsap a sarkvidéki hideg, durva vihart hoz magával!

El­söprő szél­vi­ha­rok ér­kez­nek...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a mí­nu­szok­tól kell tar­ta­nunk. El­söprő szél­vi­ha­rok ér­kez­nek...

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Be­ke­mé­nyít a tél a na­pok­ban!

Be­ke­mé­nyít a tél: pén­te­ken -20 fok is lehet haj­nal­ban, ám a hét­vé­gére cson­tig ha­toló hi­de­get jó­sol­nak nap­palra is!

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

To­vábbra is szá­mol­nunk kell a der­mesztő mí­nu­szok­kal.

To­vábbra is szá­mol­nunk kell a der­mesztő mí­nu­szok­kal. A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek...

Kegyetlen hideg tör be az országba, ide adtak ki riasztást!

Kegyetlen hideg tör be ma az országba, ide adtak ki riasztást!

A kö­vet­kező napok der­mesz­tően tel­nek... Ké­szülj, mert haj­nal­ban mí­nusz 20 fokig hűl­het a le­vegő!

A kö­vet­kező napok der­mesz­tően tel­nek... Ké­szülj, mert haj­nal­ban mí­nusz 20 fokig hűl­het a le­vegő!

Brutális: Jéggé fagyott egy kiskutya Budapesten

Brutális: Jéggé fagyott egy kiskutya Budapesten

El­ké­pesztő ke­gyet­len­ség...

A sokat lá­tott jár­őr­szol­galat mun­ka­tár­sai sem tud­tak mit kez­deni azzal a lát­vánnyal ami egy bér­ház ud­va­rán fo­gadta őket.

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Gye­re­ket, ku­tyát egy percre se! De a GPS-t és a kólát se!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem­csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta, hogy ha baj van, ő az első, akire szá­mít­hat­nak azok, akik fon­to­sak a szá­mára.

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta, hogy ha baj van, ő az első, akire szá­mít­hat­nak azok, akik fon­to­sak a szá­mára. Amint meg­tudta, hogy a csa­lád baj­ban van, azon­nal in­téz­ke­dett...

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get.

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get.

Brutális idő csap le ránk!

Brutális idő csap le ránk!

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást.

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Ki­ad­ták a ri­asz­tást.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást. Nem csak az ónos eső miatt iz­gul­ha­tunk!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van. Tá­vol­ról sincs így.

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: itt sújt le az extrém hideg!

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: itt sújt le az extrém hideg!

Már a ma­ga­sabb ri­asz­tási fo­ko­zat van ér­vény­ben!

Már a ma­ga­sabb ri­asz­tási fo­ko­zat van ér­vény­ben! De még ennyi­vel sem ússzuk meg...

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

A hi­deg­re­kord után sincs eny­hü­lés.

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen.

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen. Ha eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, nem esik bajod.

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed...

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed, hogy ez Ma­gyar­or­szá­gon tör­tént.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Erős fa­gyok vár­nak ránk.

Erős fa­gyok vár­nak ránk a hét má­so­dik fe­lé­ben, szom­bat reg­gel akár -20 fok is lehet!

Kegyetlen fordulat: kíméletlen hidegfront teheti tönkre a szilvesztert

Kegyetlen fordulat: kíméletlen hidegfront teheti tönkre a szilvesztert

Szom­batra már a vész­jel­zést is ki­ad­ták a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Nem lesz fel­hőt­len az év­bú­csúz­ta­tás...

A fagy miatt csúszik Klapka György temetése!

A fagy miatt csúszik Klapka György temetése!

Meg­szó­lalt a te­met­ke­zési vál­la­lat! Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a 88 éve­sen el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról!

Meg­szó­lalt a te­met­ke­zési vál­la­lat! Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a 88 éve­sen el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról! Egye­lőre úgy tűnik: a szél­ső­sé­ges idő­já­rás be­fo­lyá­solja a te­me­tés idő­pont­ját!

Csak itt nem fagysz meg aranyvasárnap!

Csak itt nem fagysz meg aranyvasárnap!

Ad­vent utolsó va­sár­nap­ján is igazi téli időre szá­mít­ha­tunk. Fagy­pont fölé sehol sem emel­ke­dik majd a hő­mér­sék­let. Így nem marad más hátra...

Ad­vent utolsó va­sár­nap­ján is igazi téli időre szá­mít­ha­tunk. Fagy­pont fölé sehol sem emel­ke­dik majd a hő­mér­sék­let. Így nem marad más hátra...

Riasztó: Kegyetlen hidegfront közelít Magyarország felé

Riasztó: Kegyetlen hidegfront közelít Magyarország felé

Bor­zal­ma­san hideg lesz...

Vá­rat­lan je­len­tést adott ki me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, úgy tűnik, még ször­nyűbb hideg elé né­zünk a na­pok­ban.

Riasztó: Csontig hatoló fagyos levegő tart Magyarország felé

Riasztó: Csontig hatoló fagyos levegő tart Magyarország felé

Bru­tá­lis le­hű­lés veszi kez­de­tét.

Bru­tá­lis le­hű­lés veszi kez­de­tét va­sár­nap haj­nal­ban, a szom­bati reg­geli fa­gyok­hoz ké­pest akár mí­nusz 11 fok is lehet!

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban!

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban! A ke­leti or­szág­rész­ben van a leg­hi­de­gebb, de szinte min­den­hol fagy.

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Hét­vé­gén is több he­lyen fagy­hat, nap­köz­ben pedig egyre több lesz fö­löt­tünk a felhő.

Támad a durva fagy és a tomboló szél!

Támad a durva fagy és tomboló szél!

A der­mesztő szél nem akar tá­gí­tani, rá­adá­sul he­lyen­ként köd is lesz.

A der­mesztő szél nem akar tá­gí­tani, rá­adá­sul he­lyen­ként köd is lesz pén­te­ken. A to­váb­bi­ak­ban sem lehet sok jóra szá­mí­tani...

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, csak 24 óra a haladék...

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, csak 24 óra a haladék...

Nem örül­he­tünk túl so­káig...

Bár hét­főn az egész or­szág­ban sütni fog a nap, nem örül­he­tünk túl so­káig. No­vem­ber első nap­ján min­den meg­vál­to­zik...

Brutális, milyen idő jön a következő napokban!

Brutális, milyen idő jön a következő napokban!

Erre most iga­zán nem lehet jól fel­ké­szülni. Lesz itt min­den, a durva tél­től a kel­le­mes ta­va­szig...

Erre most iga­zán nem lehet jól fel­ké­szülni. Lesz itt min­den, a durva tél­től a kel­le­mes ta­va­szig... A kér­dés, hogy me­lyik nap mi jön?

Riasztó jóslat: ne hidd, hogy egy kis esővel megússzuk a napot!

Riasztó jóslat: ne hidd, hogy egy kis esővel megússzuk a napot!

Be­dur­vul az idő­já­rás!

Be­dur­vul az idő­já­rás! Idén el­ma­rad az ősz, máris itt van­nak a téli fa­gyok...

Már ma lecsap ránk a kegyetlen időjárás!

Sajnos már ma lecsap ránk a kegyetlen időjárás!

Drasz­ti­kus le­hű­lés jön, már pén­te­ken talaj menti fagyra kell szá­mí­tani.

Drasz­ti­kus le­hű­lés jön, már pén­te­ken talaj menti fagyra kell szá­mí­tani.

Hihetetlen: továbbra is fagyra kell számítanunk!

Hihetetlen: továbbra is fagyra kell számítanunk!

A kora reg­geli órák­ban még fa­gyos időre kell szá­mí­ta­nunk, talán a hét má­so­dik fe­lé­ben me­le­ged­het a le­vegő.

A kora reg­geli órák­ban még fa­gyos időre kell szá­mí­ta­nunk, majd a hét to­vábbi ré­szé­ben fo­lya­ma­to­san me­leg­szik a le­vegő.

Kiderült, milyen lesz a májusi időjárás!

Kiderült, milyen lesz a májusi időjárás! A meteorológusok meglepődtek

A sze­szé­lyes és szél­ső­sé­ges áp­ri­lisi idő­já­rás után jog­gal ér­de­kel min­den­kit, hogy mi vár ránk má­jus­ban. Az elő­re­jel­zé­sek meg­döb­bentő vál­to­zást ígér­nek!

A sze­szé­lyes és szél­ső­sé­ges áp­ri­lisi idő­já­rás után jog­gal ér­de­kel min­den­kit, hogy mi vár ránk má­jus­ban. Az elő­re­jel­zé­sek meg­döb­bentő vál­to­zást ígér­nek!

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

A fő­vá­ros­ban meg­dőlt a napi hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön - kö­zölte az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a hon­lap­ján.

Őrült időjárás: ma tényleg belead apait-anyait az április

Őrült időjárás: ma tényleg belead apait-anyait az április

Mí­nusz és nap­sü­tés is lesz.

Haj­nal­ban talaj menti fa­gyo­kat mér­tek, több he­lyen -3 fokot is mu­tat­tak a hő­mé­rők. Vi­szont dél­előtt napos idő vár­ható, csak he­lyen­ként lehet ki­sebb zápor.

Meglepő fordulatot hoz a hétvége időjárása! Érdemes felkészülni!

Meglepő fordulatot hoz a hétvége időjárása! Érdemes felkészülni!

Szom­ba­ton sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, de fagyni fog reg­gel.

Szom­ba­ton az or­szág nagy ré­szén sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, de dél­után az északi, észak­ke­leti tá­ja­kon el­szór­tan zápor is ki­ala­kul­hat. Reg­ge­lente fagyra is szá­mí­tani kell!

Jégdarát és mínuszokat is jósolnak a meteorológusok!

Jégdarát és mínuszokat is jósolnak a meteorológusok szerdára!

Hiába lesz napos időnk szer­dán, haj­nal­ban talaj menti fagyra is szá­mí­tani lehet.

Rekordot döntött az időjárás, rémisztő kilátások hétvégére!

Rekordot döntött az időjárás, rémisztő kilátások hétvégére!

Hét­vé­gén akár fagy is lehet!

Soha nem volt még olyan meleg, mint már­ci­us­ban, ám az áp­ri­lisi idő­já­rás még tar­to­gat­hat meg­le­pe­té­se­ket. Hét­vé­gén akár fagy is lehet!

Felbecsülhetetlen károk: generációk óta nem láttak a magyar borászok ilyet

Felbecsülhetetlen károk: generációk óta nem láttak a magyar borászok ilyet

Je­len­tős ká­ro­kat oko­zott a haj­nali fagy.

Je­len­tős ká­ro­kat oko­zott a haj­nali fagy. Sok he­lyen -3, -4 fok volt reg­gel, és ez már bőven ká­ro­sít­hatja a gyü­möl­csö­sö­ket és saj­nos a sző­lőt is.

Veszélyben a lekvárfőzés, egekbe szökhet a barack ára!

Veszélyben a lekvárfőzés, egekbe szökhet a barack ára!

A mo­ní­lia­fer­tő­zés és a mí­nusz 4 fokos haj­nali fagy oko­zott hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat.

A ter­me­lők már jo­go­san ag­gód­nak ami­att, mi­lyen lesz az idei ba­rack­ter­més. Már­cius kö­ze­pé­től a mo­ní­lia­fer­tő­zés, nagy­pén­te­ken pedig a mí­nusz 4 fokos haj­nal oko­zott hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat.

Még 48 óra kegyetlen hideg, de utána megkegyelmez az időjárás

Még 48 óra kegyetlen hideg, de utána megkegyelmez az időjárás

Az idei tél ne­ga­tív hő­mér­sék­leti csú­csait mér­jük a na­pok­ban.

Az idei tél ne­ga­tív hő­mér­sék­leti csú­csait mér­jük a na­pok­ban.

Életmentő autós tippek: ezt kell tenned brutális fagyban!

Életmentő autós tippek: ezt kell tenned brutális fagyban!

Ko­moly hi­deg­ben nagy fi­gye­lem kell!

Ke­mény hi­deg­ben az au­tódra is na­gyobb fi­gyel­met kell for­dí­ta­nod! Ezzel egy­részt az éle­te­det véded, más­részt ren­ge­teg bosszú­ság­tól kí­mé­led meg magad. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Kegyetlen hideg szakad ránk, az idei tél negatív csúcsát hozza az időjárás

Kegyetlen hideg szakad ránk, az idei tél negatív csúcsát hozza az időjárás

Éj­sza­kán­ként mí­nusz 10 fok alatt lesz a hő­mér­sék­let, az or­szág több pont­ján mí­nusz 15 fokra is szá­mí­ta­nak.

A havazást megússzuk, de görcsös panaszokat okoz a nagy hideg

A havazást megússzuk, de görcsös panaszokat okoz a nagy hideg

Ma nem vár­ható front­ha­tás, azon­ban az át­la­gos­nál to­vábbra is hi­de­gebb idő miatt erő­söd­het­nek az ízü­leti pa­na­szok.

A keményebb tél még csak ezután jön! Egész évben fázni fogunk, alig lesz igazi nyár

A keményebb tél még csak ezután jön! Egész évben fázni fogunk

A hét eleji erős mí­nu­szok után eny­hü­lést vár­nak a me­te­o­ro­ló­gu­sok, de ja­nuár és feb­ruár má­so­dik fe­lé­ben még ke­mény fa­gyokra szá­mít­ha­tunk.

Használd ki a pénteket! Brutális változást hoz a hétvégi időjárás

Használd ki a pénteket! Brutális változást hoz a hétvégi időjárás

Pén­te­ken még eny­héb­bik arcát mu­tatja a ja­nuár.

Pén­te­ken még eny­héb­bik arcát mu­tatja a ja­nuár, hét­vé­gén azon­ban be­kö­szönt a jég­kor­szak.

Használd ki a jó időt: még három nap a jégkorszakig!

Használd ki a jó időt: még három nap a jégkorszakig!

Hét­vé­gére be­ke­mé­nyít az idő­já­rás!

Szerda reg­gel több­felé gyen­gén fagy­hat, délen és a szél­vé­dett északi völ­gyek­ben pára, köd is ki­ala­kul­hat. Hét­vé­gére vi­szont be­ke­mé­nyít az idő­já­rás!

Házi kedvencet mentettek a tűzoltók a beszakadt jég alól

Házi kedvencet mentettek a tűzoltók a beszakadt jég alól

Élet­ve­szé­lyes a tavak je­gére menni!

Még min­den­hol élet­ve­szé­lyes a tavak je­gére me­rész­kedni. Ne en­ged­jük rá a ku­tyá­kat se!

Bedurvul az időjárás! Kegyetlen útviszonyok várnak!

Bedurvul az időjárás! Kegyetlen útviszonyok várnak!

Csú­szós utak, ha­va­zás és hó­fú­vás lesz a jel­lemző hét­főn. Csak le­he­letfi­no­man hasz­náld a gázt és a féket is!

Csú­szós utak, ha­va­zás és hó­fú­vás lesz a jel­lemző hét­főn. Csak le­he­letfi­no­man hasz­náld a gázt és a féket is!

Napsütéses fagy vagy sűrű hótakaró? Mire számíthatunk?

Napsütéses fagy vagy sűrű hótakaró? Mire számíthatunk?

Fe­le­más arcát mu­tatja ha­zánk­ban a tél, nem csoda, hogy el­lent­mon­dá­sos elő­re­jel­zé­sek töm­ke­lege lát nap­vi­lá­got.

Fe­le­más arcát mu­tatja ha­zánk­ban a tél, nem csoda, hogy el­lent­mon­dá­sos elő­re­jel­zé­sek töm­ke­lege lát nap­vi­lá­got.

Koós János többször volt már a halál torkában

Koós János többször volt már a halál torkában

A fagy ré­misztő em­lé­ke­ket hoz elő.

A kö­zelgő fa­gyos idő ré­misztő em­lé­ke­ket éb­reszt az éne­kes­ben, aki frászt kap a csú­szós utak­tól.

Havazást hozhat az új év

Havazást hozhat az új év

Az új év ele­jén, ha csak szál­lin­gózva, de meg­ér­kez­het a ha­va­zás is.

Egyre hi­de­gebb, de nap­sü­té­ses idő­vel bú­csú­zik tő­lünk 2015. Az új év ele­jén, ha csak szál­lin­gózva, de meg­ér­kez­het a ha­va­zás is.

Kegyetlen útviszonyokkal, viharos széllel támad vasárnap a tél!

Kegyetlen útviszonyokkal, viharos széllel támad vasárnap a tél!

A hét utolsó nap­ján sem eny­hül a cson­tig ha­toló hideg.

A hét utolsó nap­ján sem eny­hül a cson­tig ha­toló hideg. Va­sár­nap haj­nal­ban lesz, ahol mí­nusz tíz fokig süllyed a hő­mérő hi­gany­szála, nap­köz­ben pedig a vi­ha­rossá fo­ko­zódó szél teszi még der­mesz­tőbbé a fa­gyos idő­já­rást.

Jeges szilveszter, arcunkba kapjuk a fagyos évzárót

Jeges szilveszter, arcunkba kapjuk a fagyos évzárót

Tél­hez mél­tón, fa­gyok­kal bú­csú­zik a 2015-ös de­cem­ber. Haj­nalra akár mí­nusz 8 fokra is le­hűl­het a le­vegő.

Tél­hez mél­tón, fa­gyok­kal bú­csú­zik a 2015-ös de­cem­ber. Haj­nalra akár mí­nusz 8 fokra is le­hűl­het a le­vegő.

Megérkeztek a mínuszok novemberre!

Megérkeztek a mínuszok novemberre!

Éjjel fagy­pont alatti hő­mér­sék­let lesz!

A déli órá­kig a leg­több he­lyen fel­osz­lik a köd, az or­szág nagy ré­szén sok nap­sü­tés­ben bíz­ha­tunk, de éj­szaka fagy­pont alatti hő­mér­sék­let lesz.

Csikorgatja fogát a tél, országos faggyal riogat a mai időjárás

Csikorgatja fogát a tél, országos faggyal riogat a mai időjárás

Mí­nusz 7, egyes he­lye­ken mí­nusz 10 fokot mér­tek haj­nal­ban. Ma éjjel újra durva fagy lesz az egész or­szág­ban.

Mí­nusz 7, egyes he­lye­ken mí­nusz 10 fokot mér­tek haj­nal­ban. Ma éjjel újra durva fagy lesz az egész or­szág­ban.

Tekerd fel a fűtést, készítsd a télikabátot: jön a talajmenti fagy!

Időjárás: Tekerd fel a fűtést, készítsd a télikabátot!

Nem le­ány­álom, ami a kö­vet­kező na­pok­ban vár majd ránk. Szél, eső, hideg, több he­lyen pedig ta­laj­menti fagy.

Veszélyesen sűrű ködbe burkolózik az ország

Veszélyesen sűrű ködbe burkolózik az ország

He­lyen­ként köd­szi­tá­lás is elő­for­dul­hat, ami to­vább ne­he­zíti az au­tó­sok dol­gát. A haj­nali fagy után nap­köz­ben 11 fokig me­leg­szik a le­vegő.

Az or­run­kig sem fo­gunk látni szerda reg­gel, ugyanis or­szág­szerte párás, ködös időre szá­mít­ha­tunk. He­lyen­ként köd­szi­tá­lás is elő­for­dul­hat, ami to­vább ne­he­zíti az au­tó­sok dol­gát. A haj­nali fagy után nap­köz­ben 11 fokig me­leg­szik a le­vegő.

Megtévesztő lehet a csütörtöki időjárás

Megtévesztő lehet a csütörtöki időjárás

Sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, eső nem vár­ható.

Sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, in­kább csak a nyu­gati, dél­nyu­gati tá­ja­kon nö­ve­ked­het meg erő­seb­ben a fel­hő­zet, eső nem lesz.