CÍMKE: 'fagy'

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz, éj­je­lente -10-15 fok is lehet.

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

FRISS HÍREK

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni.

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Nem tudott tovább várni a mentőkre, az út szélén, fagyban szült meg egy nő

Nem tudott tovább várni a mentőkre, az út szélén, fagyban szült meg egy nő

A fi­a­tal pár­nak nem volt más vá­lasz­tása.

A fi­a­tal pár­nak nem volt más vá­lasz­tása: le­te­rí­tet­tek pár ruhát a hi­deg­ben, s a 21 éves kis­mama ott hozta vi­lágra a ba­bá­ját. A men­tők csak a szü­lés vé­gére értek ki, az új­don­sült anyu­kát és a kis­ba­bát is kór­házba szál­lí­tot­ták.

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Né­hány perc elő­fű­tés­sel sok­kal él­vez­he­tőbb egy autó utas­tere. De vajon jó ötlet-e já­ratni a mo­tort?

Né­hány perc elő­fű­tés­sel sok­kal él­vez­he­tőbb egy autó utas­tere. De vajon jó ötlet-e já­ratni a mo­tort?

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. A hótól és a szél­től sem sza­ba­du­lunk!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Elképesztő felvételek érkeztek, ezt teszi az állatokkal az ítéletidő

Elképesztő felvételek érkeztek, ezt teszi az állatokkal az ítéletidő

Van­nak olyan ál­la­tok, ame­lyek nem bír­ják a hi­de­get, így ha le­csap a zi­mankó, bajuk eshet.

Van­nak olyan ál­la­tok, ame­lyek nem bír­ják a hi­de­get, így ha le­csap a zi­mankó, bajuk eshet.

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire...

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire, így egy ba­rát­já­val azon­nal szer­vez­kedni kez­dett.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Na­gyon vi­gyázz!

Na­gyon vi­gyázz! A párás, ködös reg­ge­lek ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het­nek a köz­le­ke­dés­ben.

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Hónál és szél­nél is rosszabb kö­ze­leg...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk. Saj­nos, még ezek­nél is rosszabb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség vár ránk.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái a de­rült, vas­ta­gabb hóval bo­rí­tott tá­ja­kon!

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk.

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk.

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

A vi­ha­ros erejű szél miatt akár mí­nusz 20 fo­kos­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt!

A vi­ha­ros erejű szél miatt akár mí­nusz 20 fo­kos­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt!

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

De van még meg­le­pe­té­sünk!

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Mu­tat­juk, hol kell esőre ké­szülni.

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell ké­szülni!

Ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell ké­szülni!

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Fa­gyo­san indul a nap.

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz.

Ilyen nincs! Megint itt a fagy, ezt teszik a lakók a hidegben

Ilyen nincs! Megint itt a fagy, ezt teszik a lakók a hidegben

Idén két nap­pal ko­ráb­ban ér­kez­tek a fa­gyos­szen­tek! Olyan hideg volt, hogy sok he­lyen már teg­nap fű­teni kel­lett, ma haj­nalra pedig néhol fa­gyot jó­sol­tak!

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk. De mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Hűvös, esős időnk lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Csü­tör­tö­kön át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön óri­ási köd lesz. Ha jót akarsz ma­gad­nak, ne ülj au­tóba!

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik ránk.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket... Sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra.

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Ez a hét­vége nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás szem­pont­já­ból... Nem sok a ha­la­dék, le­csap a tél!

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét.

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét, így pedig még ne­he­zebb el­vi­selni a hét­főt...

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Az ol­va­dás­kor még több a kár­eset.

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Több me­gyére is ri­asz­tást adtak ki az ext­rém hideg miatt. Egyes he­lye­ken akár mí­nusz 20 fok­nál is hi­de­gebb lesz!

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Der­mesztő hét­vé­gére ké­szülj! A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a vész­jel­zést...

Ma lecsap a sarkvidéki hideg, durva vihart hoz magával!

Ma lecsap a sarkvidéki hideg, durva vihart hoz magával!

El­söprő szél­vi­ha­rok ér­kez­nek...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a mí­nu­szok­tól kell tar­ta­nunk. El­söprő szél­vi­ha­rok ér­kez­nek...

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták! Faggyal és köd­del indul a reg­gel...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták!

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Ebben nem lesz kö­szö­net.

Hiába van oda­kint der­mesz­tően hideg, a le­vegő még ennél is to­vább hűl... Ebben aztán nem lesz kö­szö­net!

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

To­vábbra is szá­mol­nunk kell a der­mesztő mí­nu­szok­kal. A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek...

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Be­ke­mé­nyít a tél: pén­te­ken -20 fok is lehet haj­nal­ban, ám a hét­vé­gére cson­tig ha­toló hi­de­get jó­sol­nak nap­palra is!

Pén­te­ken -20 fok is lehet haj­nal­ban, ám a hét­vé­gére cson­tig ha­toló hi­de­get jó­sol­nak nap­palra is!

Kegyetlen hideg tör be az országba, ide adtak ki riasztást!

Kegyetlen hideg tör be ma az országba, ide adtak ki riasztást!

A kö­vet­kező napok der­mesz­tően tel­nek... Ké­szülj, mert haj­nal­ban mí­nusz 20 fokig hűl­het a le­vegő!

A kö­vet­kező napok der­mesz­tően tel­nek... Ké­szülj, mert haj­nal­ban mí­nusz 20 fokig hűl­het a le­vegő!

Brutális: Jéggé fagyott egy kiskutya Budapesten

Brutális: Jéggé fagyott egy kiskutya Budapesten

El­ké­pesztő ke­gyet­len­ség...

A sokat lá­tott jár­őr­szol­galat mun­ka­tár­sai sem tud­tak mit kez­deni azzal a lát­vánnyal ami egy bér­ház ud­va­rán fo­gadta őket.

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Gye­re­ket, ku­tyát egy percre se! De a GPS-t és a kólát se!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem­csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta, hogy ha baj van, ő az első, akire szá­mít­hat­nak azok, akik fon­to­sak a szá­mára.

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta, hogy ha baj van, ő az első, akire szá­mít­hat­nak azok, akik fon­to­sak a szá­mára. Amint meg­tudta, hogy a csa­lád baj­ban van, azon­nal in­téz­ke­dett...

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Brutális idő csap le ránk!

Brutális idő csap le ránk!

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást.

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Ki­ad­ták a ri­asz­tást.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást. Nem csak az ónos eső miatt iz­gul­ha­tunk!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get. Sok he­lyen ónos szi­tá­lás is lesz.

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get. Sok he­lyen ónos szi­tá­lás is lesz.

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van.

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van. Tá­vol­ról sincs így.

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: itt sújt le az extrém hideg!

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: itt sújt le az extrém hideg!

Már a ma­ga­sabb ri­asz­tási fo­ko­zat van ér­vény­ben!

Már a ma­ga­sabb ri­asz­tási fo­ko­zat van ér­vény­ben! De még ennyi­vel sem ússzuk meg...

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

A hi­deg­re­kord után sincs eny­hü­lés.

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen.

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen. Ha eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, nem esik bajod.

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Erős fa­gyok vár­nak ránk.

Erős fa­gyok vár­nak ránk a hét má­so­dik fe­lé­ben, szom­bat reg­gel akár -20 fok is lehet!

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed...

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed, hogy ez Ma­gyar­or­szá­gon tör­tént.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­ba­ton.

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

A fagy miatt csúszik Klapka György temetése!

A fagy miatt csúszik Klapka György temetése!

Meg­szó­lalt a te­met­ke­zési vál­la­lat!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a 88 éve­sen el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról! Egye­lőre úgy tűnik: a szél­ső­sé­ges idő­já­rás be­fo­lyá­solja a te­me­tés idő­pont­ját!

Kegyetlen fordulat: kíméletlen hidegfront teheti tönkre a szilvesztert

Kegyetlen fordulat: kíméletlen hidegfront teheti tönkre a szilvesztert

Szom­batra már a vész­jel­zést is ki­ad­ták a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Szom­batra már a vész­jel­zést is ki­ad­ták a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Nem lesz fel­hőt­len az év­bú­csúz­ta­tás...

Csak itt nem fagysz meg aranyvasárnap!

Csak itt nem fagysz meg aranyvasárnap!

Ad­vent utolsó va­sár­nap­ján is igazi téli időre szá­mít­ha­tunk. Fagy­pont fölé sehol sem emel­ke­dik majd a hő­mér­sék­let. Így nem marad más hátra...

Ad­vent utolsó va­sár­nap­ján is igazi téli időre szá­mít­ha­tunk. Fagy­pont fölé sehol sem emel­ke­dik majd a hő­mér­sék­let. Így nem marad más hátra...

Riasztó: Kegyetlen hidegfront közelít Magyarország felé

Riasztó: Kegyetlen hidegfront közelít Magyarország felé

Bor­zal­ma­san hideg lesz...

Vá­rat­lan je­len­tést adott ki me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, úgy tűnik, még ször­nyűbb hideg elé né­zünk a na­pok­ban.

Riasztó: Csontig hatoló fagyos levegő tart Magyarország felé

Riasztó: Csontig hatoló fagyos levegő tart Magyarország felé

Bru­tá­lis le­hű­lés veszi kez­de­tét.

Bru­tá­lis le­hű­lés veszi kez­de­tét va­sár­nap haj­nal­ban, a szom­bati reg­geli fa­gyok­hoz ké­pest akár mí­nusz 11 fok is lehet!

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Hét­vé­gén is több he­lyen fagy­hat, nap­köz­ben pedig egyre több lesz fö­löt­tünk a felhő.

Támad a durva fagy és a tomboló szél!

Támad a durva fagy és tomboló szél!

A der­mesztő szél nem akar tá­gí­tani, rá­adá­sul he­lyen­ként köd is lesz.

A der­mesztő szél nem akar tá­gí­tani, rá­adá­sul he­lyen­ként köd is lesz pén­te­ken. A to­váb­bi­ak­ban sem lehet sok jóra szá­mí­tani...

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban!

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban! A ke­leti or­szág­rész­ben van a leg­hi­de­gebb, de szinte min­den­hol fagy.