CÍMKE: 'elvonó'

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

Váratlan fordulat, Curtis máris otthagyja az elvonót?

Váratlan fordulat, Curtis máris otthagyja az elvonót?

Kon­cer­tezni fog.

A fi­a­tal ze­nész ká­bí­tó­szer-prob­lé­mái miatt ön­ként vonul el­vo­nóra, de a kon­cer­te­zés­ről, úgy tűnik, nem akar le­mon­dani.

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Már ezen a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba. Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Lebukott a 26 éves sztár: alig engedték ki az elvonóról, már ezt tette

Lebukott a 26 éves sztár: alig engedték ki az elvonóról, már ezt tette

A gye­rek­szí­nész­ből éne­kes­nővé váló Demi Lo­vato úgy tűnik, máris ran­di­zik.

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Mel B fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Mel B fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Nagy a baj, durván lecsúszott a sztárapuka

Nagy a baj, durván lecsúszott a sztárapuka

Nem­rég exe vitte be az el­vo­nóra...

Nem­rég exe vitte be az el­vo­nóra... Sokan a szí­nész je­len­legi ba­rát­nő­jét okol­ják a tör­tén­te­kért.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt ált az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Az egy­kori Spice Girl még ho­zott egy vég­le­ges dön­tést a te­rá­pia előtt.

Az egy­kori Spice Girl még ho­zott egy vég­le­ges dön­tést a te­rá­pia kez­dete előtt és gyor­san csi­nál­ta­tott egy te­to­vá­lást.

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Ex­neje pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott.

Volt fe­le­sége pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott a zűrös életű sztár­ral.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat, ám az azt meg­előző idő­szak bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott neki és a csa­lád­já­nak is.

Aggasztó fordulat a kórházba került Heather Locklear állapotában

Aggasztó fordulat a kórházba került Heather Locklear állapotában

A héten vit­ték be a leg­kö­ze­lebbi kli­ni­kára, mi­u­tán ismét be­szá­mít­ha­tat­lan ál­la­potba ke­rült, és őr­jön­geni kez­dett.

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Ennyire rosszul még nem volt.

Ko­ráb­ban már négy­szer pró­bált meg­sza­ba­dulni a káros szen­ve­dé­lye­i­től, de egy­szer sem si­ke­rült. Ennyire rossz ál­la­pot­ban még sosem volt.

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

Az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét.

A híres tévés a fe­le­sé­gé­nek és az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét.

Benzinkútról és boltból is lopott Kiss Tibi

Benzinkútról és boltból is lopott Kiss Tibi

A Qu­imby éne­kese őszin­tén me­sélt ko­rábbi ön­pusz­tító élet­mód­já­ról, és arról a nehéz idő­sza­ká­ról.

A Qu­imby éne­kese őszin­tén me­sélt ko­rábbi ön­pusz­tító élet­mód­já­ról, és arról a nehéz idő­sza­ká­ról.