CÍMKE: 'egyesült arab emírségek'

Megy vagy marad Marco Rossi? Árulkodó jeleket küldött a családja

Megy vagy marad Marco Rossi? Árulkodó jeleket küldött a családja

Aligha üres pletyka a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat csá­bító kínai és arab klu­bok­ról szóló hír.

Kapós lett Marco Rossi, elcsábítanák Magyarországról

Kapós lett Marco Rossi, elcsábítanák Magyarországról

A ka­pi­tá­nyunk­kal rég­óta remek kap­cso­la­tot ápoló, jól ér­te­sült új­ság­író adott hírt róla.

Mesteri lövés, Dzsudzsák Balázs gólján vitatkoznak

Mesteri lövés, Dzsudzsák Balázs gólján vitatkoznak

A ma­gyar szélső olyan lö­vést zú­dí­tott ka­pura, ami­ről még min­dig be­szél­nek az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

A ma­gyar szélső olyan lö­vést zú­dí­tott ka­pura, ami­ről még min­dig be­szél­nek az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Fájdalmas pillanatokat élt át Dzsudzsák Balázs

Fájdalmas pillanatokat élt át Dzsudzsák Balázs

A száz­szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista pén­tek este a kapu fölé lőtt egy ti­zen­egyest.

A száz­szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista pén­tek este a kapu fölé lőtt egy ti­zen­egyest. Előtte vi­szont ki­osz­tott egy gól­passzt.

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Re­me­kelt a ma­gyar lé­giós.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

Itt folytatja Mourinho, új állása van a sztáredzőnek

Itt folytatja Mourinho, új állása van a sztáredzőnek

José Mo­u­rin­hót ta­valy me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted. A por­tu­gál szak­em­ber­nek azóta nem volt mun­kája.

José Mo­u­rin­hót ta­valy me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted. A por­tu­gál szak­em­ber­nek azóta nem volt mun­kája.

Dzsudzsákot nagy boldogság érte

Dzsudzsák Balázst nagy boldogság érte, ez az oka

A ma­gyar sztár­fo­cis­tát meg­lá­to­gatta jó ba­rátja, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef.

A ma­gyar sztár­fo­cis­tát meg­lá­to­gatta jó ba­rátja és me­ne­dzsere, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef. A ta­lál­ko­zó­ról pedig ter­mé­sze­te­sen fotó is ké­szült.

Ebből megint nagy vita lesz: megvan Dzsudzsák új klubja

Ebből megint nagy vita lesz: megvan Dzsudzsák új klubja

Ang­lia? Hol­lan­dia? De­hogy!

Ang­lia? Hol­lan­dia? De­hogy! Jól ta­nul­juk meg ezt a klub­ne­vet! Íme, a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak új ke­nyér­adója!

Megrázó felvétel: végig videózták a tragikus légi katasztrófát!

Megrázó felvétel: végig videózták a tragikus légi katasztrófát!

A men­tő­he­li­kop­ter tel­jes sze­mély­zete ször­nyet­halt a bal­eset­ben.

A men­tő­he­li­kop­ter tel­jes sze­mély­zete ször­nyet­halt a bal­eset­ben.

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ma­gán­cél­ból...

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ma­gán­cél­ból...

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Az ománi szur­ko­lók a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sait akar­ták ün­ne­pelni, ami­kor az üveg­kor­lát össze­tört. Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Be­ke­mé­nyí­tet­tek az Emír­sé­gek­ben.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Bar­ce­lona mezt húz ma­gára.

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya 2008 után nyert újra kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya újra kupát nyert, ami leg­utóbb 2008-ban si­ke­rült neki még Hol­lan­di­á­ban. Az anyu­kája is vele ün­ne­pelt.

Elképesztő mélységben Maradona, van innen visszaút?

Elképesztő mélységben Maradona, van innen visszaút?

Az ar­gen­ti­nok le­gen­dája egy má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­nál kö­tött ki.

Az ar­gen­ti­nok vi­lág­baj­nok le­gen­dája olyan lé­pésre szánta el magát, amire senki sem szá­mí­tott. Talán még ő maga sem.

Egy vagyont ér a luxus Dzsudzsák Balázsnak

Egy vagyont ér a luxus Dzsudzsák Balázsnak

Egy éj­sza­káért is egy ki­sebb va­gyont kér­nek el a lu­xus­ho­tel­ben.

Egy éj­sza­káért is egy ki­sebb va­gyont kér­nek el abban a lu­xus­ho­tel­ben, ahol Dzs­u­dzsák Ba­lázs lakik. Hát még, ha va­laki már fél­éve él ott...

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja...

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get csen­ge­tett ki érte egy éhes mil­li­ár­dos...

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák Balázs a Videotonnal célozza meg a csúcsot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat. Az al-Vahda szél­sője meg­mu­tatta, mi a jó irány, a Vi­deo­ton já­té­ko­sai pedig kész­ség­gel kö­vet­ték.

Karrier, vagy pénz? Ezt választja Dzsudzsák

Karrier, vagy pénz? Ezt választja Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak sorsa hét­főn dől­het el.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak sorsa hét­főn dől­het el. Vajon sokan egyet­ér­te­nek majd vele?

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez. A hely­szí­nen te­kin­tette meg a meccset az ar­gen­ti­nok le­gen­dás lab­da­rú­gója.

Eszelős terv: hegyet bikáznak a sivatagba, hogy többet essen az eső!

Eszelős terv: hegyet bikáznak a sivatagba, hogy többet essen az eső!

Mé­g­is­csak el­megy a hegy Mo­ha­med­hez! El­ké­pesztő gi­ga­be­ru­há­zásba kez­de­nek az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

A kutya sem kíváncsi Dzsudzsák Balázsékra

A kutya sem kíváncsi Dzsudzsák Balázsékra

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány kar­ri­erje nyá­ron vett újabb for­du­la­tot, most iz­ga­tot­tan várja az első tét­meccsét. Sok ember azért nem fogja nézni a meccse­i­ket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány kar­ri­erje nyá­ron vett újabb for­du­la­tot, most iz­ga­tot­tan várja az első tét­meccsét. Sok ember azért nem fogja nézni a meccse­i­ket.

Elképesztő luxusban nyaral Győzike - Fotó

Elképesztő luxusban nyaral Gáspár Győzike - Fotó

A világ egyik leg­szebb és leg­drá­gább or­szá­gá­ban él­vezi majd a nya­rat.

Gás­pár Győző a világ egyik leg­szebb és leg­drá­gább or­szá­gá­ban él­vezi majd a nya­rat egy röpke fél hó­na­pon át.