CÍMKE: 'barcelona'

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét.

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét. Még­sem ma­rad­hat a klub­nál.

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját.

Nem kérnek a migránsokból a spanyolok sem

Nem kérnek a migránsokból a spanyolok sem

A te­rü­le­tért fe­le­lős spa­nyol ál­lam­tit­kár­ság ön­kor­mány­za­tok­tól is se­gít­sé­get kért a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sá­hoz.

A te­rü­le­tért fe­le­lős spa­nyol ál­lam­tit­kár­ság ön­kor­mány­za­tok­tól is se­gít­sé­get kért a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sá­hoz. Nem sok si­ker­rel.

Neymar visszatért Barcelonába

Neymar visszatért Barcelonába, különleges helyen fotózták

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat. Jó ba­rát­ját, Lewis Ha­mil­tont is tá­mo­gatta.

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat.

Szomorú vallomás, így gyászolja elhunyt nagyapját a magyar sztár

Szomorú vallomás, így gyászolja elhunyt nagyapját a magyar sztár

Hanga Ádám, a Bar­ce­lona és a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis ko­sár­lab­dá­zója már­ci­us­ban vesz­tette el a nagy­ap­ját.

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Alis­son Be­c­ker újra hőssé vált.

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait. Las­san ő lesz a ka­ta­lá­nok leg­na­gyobb mu­musa.

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Ak­ci­óba lép­tek a mém­gyá­ro­sok.

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Egy va­lami biz­tos, Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Gól­össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon.

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon. Könnyek, hi­tet­len­ke­dés és Klopp-nyi­lat­ko­zat csak fel­nőt­tek­nek.

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Sza­lah nem játsz­hat a Barca ellen.

Most már biz­tos, hogy Mo­ha­med Sza­lah nem játsz­hat kedd este a Bar­ce­lona ellen a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Ro­berto Fir­mino sem lesz ott a pá­lyán.

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

Új kor­szakra ké­szül a Bar­ce­lona.

A Bar­ce­lona el­nöke Li­onel Messi jö­vő­jé­ről nyi­lat­ko­zott, és a vi­lág­klasszist kö­vető kor­szak­ról be­szélt.

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Itt az év szívatása, újabb liverpooli Bajnokok Ligája-csoda

Amire senki nem gon­dolt, be­ju­tot­tak az an­go­lok a BL-dön­tőbe. A Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel.

Amire senki nem gon­dolt, az most va­ló­sággá vált: be­ju­tot­tak az an­go­lok a Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jébe. Egy biz­tos, a Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel. Mi­csoda mér­kő­zés volt! Máris jö­vünk az iz­gal­mas rész­le­tek­kel!

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A BL-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A Baj­no­kok Li­gája-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

A Barca sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli?

A Barca ar­gen­tin sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli? Más ma­gya­rá­zat egy­sze­rűen nincs a 600. gól­jára, ame­lyet a Li­ver­pool el­leni BL-elő­dön­tő­ben szer­zett.

Messi csapattársa besokallt, a tévében üzent a főnökeinek

Messi csapattársa besokallt, a tévében üzent a főnökeinek

Jas­per Cil­les­sen csa­pa­tot akar vál­tani.

Jas­per Cil­les­sen nyá­ron sze­retne csa­pa­tot vál­tani, mert elege lett a cse­re­sze­rep­ből. Ezt őszin­tén el is mondta a Bar­ce­lona 30 éves ka­pusa.

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja, Li­onel Messi.

Cuki fotó, így ünnepelt a pályán Lionel Messi a gyermekeivel

Cuki fotó, így ünnepelt a pályán Lionel Messi a gyermekeivel

Ismét baj­nok a Bar­ce­lona.

A ka­ta­lán sztár­csa­pat 1-0-ra le­győzte a Le­van­tét, így meg­sze­rezte tör­té­nete 26. spa­nyol baj­noki címét.

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

Hajmeresztő pletyka: Messi és Ronaldo egy csapatban?

A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Fran­cia­or­szág­ból jött a hír. A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Csúcs­meccsek jön­nek.

Csúcs­meccsek­kel, tö­ké­le­tes pá­ro­sí­tá­sok­kal foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó-Baj­no­kok Li­gája. Bi­zo­nyos szem­pont­ból mind a négy klub ki­emel­ke­dik a többi közül.

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

A spa­nyol Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája má­jusi dön­tő­jét a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán.

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán.

Parádés siker, magyar sztár repíti a Barcát

Parádés siker, magyar sztár repíti a Barcát

Fon­tos mér­kő­zést nyert a Bar­ce­lona férfi ko­sár­labda-csa­pata a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Hanga Ádám volt a ka­ta­lá­nok leg­jobbja.

Fon­tos mér­kő­zést nyert a Bar­ce­lona férfi ko­sár­labda-csa­pata a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Hanga Ádám volt a ka­ta­lá­nok leg­jobbja.

Retteghet a Barcelona, visszatér a város BL-hőse

Retteghet a Barcelona, visszatér a város BL-hőse

Sol­sk­jaer újra Bar­ce­lo­ná­ban lép fel.

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján. Meg­szó­lalt a csa­pat tré­nere.

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

A Barca Man­ches­ter­ben ját­szott.

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona.

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Rá­adá­sul a ki­emel­kedő te­het­sé­gek­nek ko­moly esé­lyei le­het­nek, hogy a le­gen­dás klub­ban foly­tas­sák a pá­lya­fu­tá­su­kat.

Meglepő helyen tűnt fel Tarlós István

Meglepő helyen tűnt fel Tarlós István

Tar­lós Ist­ván bu­da­pesti fő­pol­gár­mes­ter és Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Bar­ce­lona mér­kő­zé­sét.

Tar­lós Ist­ván bu­da­pesti fő­pol­gár­mes­ter és Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Bar­ce­lona mér­kő­zé­sét.

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Vidi

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Mol Vidi

Itt a baj­noki cím­védő csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye.

Itt a baj­noki cím­védő szé­kes­fe­hér­vári fut­ball­csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye Fu­tács Márkó és Elek Ákos után.

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real Mad­rid szur­ko­ló­i­nál.

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real Mad­rid szur­ko­ló­i­nál. A Barca druk­ke­reit vi­szont na­gyon meg­ne­vet­tette.

Óriási meccs, mindenki a BL legnagyobb csatájáról beszél

Óriási meccs a spanyoloknál, mindenki a BL legnagyobb csatájáról beszél

Ti­zen­ki­lenc évvel ez­előtt cso­dát tett a Va­len­cia.

Ti­zen­ki­lenc évvel ez­előtt cso­dát tett a Va­len­cia. Vajon idén is össze­jön nekik a siker? Má­jus­ban ki­de­rül.

Falnak csapta Ferrariját a német sztár, a mentősöket is riasztották

Falnak csapta Ferrariját a német sztár, a mentősöket is riasztották

Se­bas­tian Vet­tel au­tója meg­hi­bá­so­dott, ezért csú­szott bele a gu­mi­falba.

Vet­tel au­tója meg­hi­bá­so­dott, ezért csú­szott bele a gu­mi­falba. A négy­sze­res vi­lág­baj­nok jól van.

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után. Cél­ke­reszt­ben a bí­rás­ko­dás.

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Hanga Ádám élete meccsét ját­szotta.

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos azt mondta, élete meccsét ját­szotta a Real Mad­rid ellen.

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a leg­utóbbi győ­ze­lem­nek.

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

A je­len­leg 57 éves volt mo­dellt a saját férje tette tönkre, most pedig csak a ba­rá­ta­ira szá­mít­hat.

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

Szenzációs teljesítmény, magyar játékos volt a hős Barcelonában

Szenzációs teljesítmény, magyar játékos volt a hős Barcelonában

Hanga Ádám csa­pata leg­ered­mé­nye­sebbje volt a férfi ko­sár­labda Eu­r­oliga csü­tör­töki já­ték­nap­ján.

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata a kínai druk­ke­rek­ről sem fe­led­ke­zik el. Szerda este új for­má­ban lát­hat­juk a sztá­ro­kat.

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

A Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára.

Az ar­gen­tin klasszis a Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára.

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Bar­ce­lo­nába uta­zott a fér­jé­vel.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Magyar ételért rajong Messi főnöke

Ezt ki gondolta volna? Magyar ételért rajong Messi főnöke

Büki Pé­tert meg­hív­ták főzni a Camp Nou-ba.

Büki Péter a sza­ká­csá­val 200 fő ré­szére fő­zött gu­lyást a a Camp Nou-ban. Min­d­eköz­ben a fe­le­sége az ét­ter­mük­ben, a Fut­bal­lá­ri­um­ban tar­totta a fron­tot.

Leleplezték Neymart, tombol a brazilok sztárja

Leleplezték Neymart, tombol a brazilok sztárja

El­kép­zel­hető, hogy a bra­zil csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban.

El­kép­zel­hető, hogy a bra­zil csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban. A mos­tani szi­vá­rog­ta­tás­nak biz­to­san nem örül.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Nem mindennapi nő! Így kelt figyelmet a Barca-kapus neje

Nem mindennapi nő! Így kelt figyelmet a Barca-kapus neje

Dani ter Ste­gen­nek nem kell pó­zol­nia.

Dani ter Ste­gen­nek nem kell pó­zol­nia ahhoz a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, hogy fi­gyel­met kelt­sen.

Nagy a készültség Barcelonában, fenyegető üzenet érkezett

Nagy a készültség Barcelonában, fenyegető üzenet érkezett

Ter­ror­ri­asz­tás van ér­vény­ben a spa­nyol vá­ros­ban az ün­ne­pek ide­jén.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Dühösek és lázadnak, a portugál sztár ellen tüntetnek Barcelonában

Dühösek és lázadnak, a portugál sztár ellen tüntetnek Barcelonában

To­vábbra sem bo­csáj­tot­tak meg a por­tu­gál lab­da­rú­gó­nak Bar­ce­lo­ná­ban.

To­vábbra sem bo­csáj­tot­tak meg a por­tu­gál lab­da­rú­gó­nak Bar­ce­lo­ná­ban. Áru­ló­nak tart­ják.

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert az ügyész­ség sze­rint el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert az ügyész­ség sze­rint el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

A helyi klub iko­ni­kus el­nöke 87 esz­ten­dő­sen, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Gri­ez­mann Mad­rid­ban ma­radt.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént.

Az eset egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént. A banda előbb a lány ba­rát­ját ké­selte meg. A hi­va­ta­los spa­nyol sajtó erről az ügy­ről sem adott még hírt.

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től, ide igazolna

A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint a bra­zil fut­ball­sztár újra a Bar­ce­lo­ná­ban akar ját­szani. A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Súlyos balesetet okozott egy utasokkal teli komp Spanyolországban!

Súlyos balesetet okozott egy utasokkal teli komp Spanyolországban! - videó

Nem tu­dott meg­állni idő­ben a ha­tal­mas hajó és a szá­raz­földi dokkba csa­pó­dott.