CÍMKE: 'bánat'

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni kol­lé­gája és ba­rátja ha­lál­hí­rét.

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Az éne­kesnő éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli.

Az éne­kesnő éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre.

Őszinte vallomás: ezért ment tönkre Rózsa György kapcsolata

Őszinte vallomás: ezért ment tönkre Rózsa György kapcsolata

A le­gen­dás tévés magát okolja, hogy szét­men­tek élete utolsó nagy sze­rel­mé­vel.

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

Fájdalmas vallomást tett felesége haláláról Csukás István!

Fájdalmas vallomást tett felesége haláláról Csukás István!

Vá­rat­la­nul vesz­tette el a tár­sát.

Az író év ele­jén, vá­rat­la­nul vesz­tette el a tár­sát, aki­vel negy­ven­két éven át éltek bol­dog­ság­ban.

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Két év után ért véget a kap­cso­lata.

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

A hí­res­ség együtt ne­velte ked­ve­sé­vel annak gyer­me­két.

A hí­res­ség együtt ne­velte ked­ve­sé­vel annak gyer­me­két, most azon­ban már külön uta­kon jár­nak.

Szakított Alekosz, kitálalt a volt barátnője!

Szakított Alekosz, kitálalt a volt barátnője!

Már nin­cse­nek együtt.

A va­ló­ság­show-sztár hó­na­pok­kal ez­előtt még el­je­gyezte ked­ve­sét, ma már nin­cse­nek együtt.

Mind átérezzük Ördög Nóra bánatát

Mind átérezzük Ördög Nóra bánatát

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője ismét bil­len­tyű­ze­tet ra­ga­dott.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője ismét bil­len­tyű­ze­tet ra­ga­dott, és sza­vakba ön­tötte, hogy mennyire elege van ebből az őszies idő­já­rás­ból.

Íme a jó párkapcsolat titka: csinálj a nődből boldog sushit!

Íme a jó párkapcsolat titka: csinálj a nődből boldog sushit!

Mu­tat­juk a tit­kot!

A síró nő meg­vi­gasz­ta­lása egy férfi­em­ber ré­szére sem egy­szerű, mu­tat­juk a tit­kot!